جواب درست و نادرست درس هفدهم کار و تلاش صفحه 132 فارسی پنجم

مائده

اولین درست دومی نادرست سومی درست ۱ ممکن است رهگذران آن را زیر پا له کند ۲ داشت پای ملخ را به زوری حمل می کرد ۳ چون می خواست مور خودش زحمت بکشد ۴ دوره جوانی ۵ مور ‏ چون میخواست خودش زحمت و تلاش کند جواب درست و نادرست و درک مطلب

نویسنده

جواب

درست ادرست درست

جواب درست و نادرست صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم جواب درست و نادرست درس هفدهم کار و تلاش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. بار سنگین، پست کور را خمیده کرده بود.
2. حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحصین کرد.
3. مورچه، بردبار و قانع بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست نادرست درست.

مائده : اولین درست دومی نادرست سومی درست ۱ ممکن است رهگذران آن را زیر پا له کند ۲ داشت پای ملخ را به زوری حمل می‌کرد ۳ چون می خواست مور خودش زحمت بکشد ۴ دوره جوانی ۵ مور ‏ چون میخواست خودش زحمت و تلاش کند جواب درست و نادرست و درک مطلب.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
7 ماه قبل
3

درست ادرست درست

خر اوننیست 7 ماه قبل
2

نادرست درست درست

ناشناس 7 ماه قبل
-1

اصلا نباید اینجوری کنیدکه مطلب نصفه بدین

سمانه 7 ماه قبل
-2

عتععععععت

دینا 7 ماه قبل
-2

این نظر شما اشتباه

پرهام زارع 7 ماه قبل
0

برام ان جواب درس را بفرستید

علی کریمی 7 ماه قبل
1

خوبه

نویسنده 7 ماه قبل
-2

درس ۱۷ پایه پنجم

دنیا 7 ماه قبل
1

عالیه ولی کاشکی که درک مطلب هم بود😉

ناشناس 7 ماه قبل
1

درست نادرست درست

نویسنده 7 ماه قبل
1

اینجا جای عبور رهگذران است و ممکن است تو را زیر پای خود به کنندنام و نام خانوادگی:کوثر دورقی

عالی😏😏😏😏 7 ماه قبل
1

عالی بود ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
0

درست، نادرست، درست، مهنا

نویسنده 7 ماه قبل
2

بار سنگین پشت مور را خمیده کرد

مائده 7 ماه قبل
4

اولین درست دومی نادرست سومی درست ۱ ممکن است رهگذران آن را زیر پا له کند ۲ داشت پای ملخ را به زوری حمل می کرد ۳ چون می خواست مور خودش زحمت بکشد ۴ دوره جوانی ۵ مور ‏ چون میخواست خودش زحمت و تلاش کند جواب درست و نادرست و درک مطلب

ناشناخته 7 ماه قبل
1

خوبه

نویسنده 7 ماه قبل
3

جواب

نویسنده 7 ماه قبل
1

درک مطلب

راحله 7 ماه قبل
-1

علیه کاشکی درک مطلب بود 😉

نویسنده 7 ماه قبل
1

اولی درست دومی نادرست سومی درست

مهدی یار 7 ماه قبل
1

اولی درست دومی نادرست سومی درست

امیررضا 7 ماه قبل
0

جواب درست رابدهید

0
علی اصغر 7 ماه قبل

درست و نادرست و درست

-1
ملیسا 7 ماه قبل

سلام من ملیسا هستم فارسی صحفه ی ۱۲۳ رو بلد نیستم😫

Rebaz 7 ماه قبل
-1

خیلییییییییی عالی

امیرحسین 7 ماه قبل
-1

۱ درست۲ نادرست۳ درست

نویسنده 7 ماه قبل
0

اولی درست دومی نادرست و سومی درست جواب درست و نادرست

نویسنده 7 ماه قبل
2

1درست 2 نادرست 3 درست

ناشناس 7 ماه قبل
1

سلام من السا هستم از آشنایی با شما خوشبختم

0
سلام 7 ماه قبل

سلام من هستی هستم

نویسنده 7 ماه قبل
0

۱-درست✔۲-اشتباه❌۳-درست✔

0
امیر حسین 7 ماه قبل

🤨🤨🤨🤨🤨🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

نویسنده 7 ماه قبل
0

خلاقیت پرکار مهم است مخصوصاً بچه ها

0
آیدا فخوری آذر 7 ماه قبل

این پیام عالی

0
آیدا فخوری آذر 7 ماه قبل

این پیام عالی

نویسنده 7 ماه قبل
0

جمله اول:👍درست.جمله دوم:👎نادرستجمله سوم:👍 درست

نویسنده 7 ماه قبل
-2

بار سنگین پشت مورد را خمیده کرده بود

آرمیتا 7 ماه قبل
1

اولی درستدومی نادرتسومی درست

نویسنده 7 ماه قبل
2

درست . نادرست . درست

نویسنده 7 ماه قبل
0

۱ درست ۲ نادرست ۳ درست

0
نویسنده 7 ماه قبل

بقیه هم اون ادامه اش را نداره

نویسنده 7 ماه قبل
0

جواب اولی نادرست جواب دومی و سومی هم درستاین هم از جواب درسی کلاس پنجم زهرا صادقی

نویسنده 7 ماه قبل
2

جواب ۱ از اینکه مردم رهگذر او را لگد کنند

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلامدرست و نادرست۱_ بار سنگین پشت مور را خمیده کرده بود ✅۲_ حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد ❌۳_ مورچه بردبار و قانع بود✅

پارمیس 7 ماه قبل
0

اولی درستدومی نادرستسومی درست

نویسنده 7 ماه قبل
1

اولی ☑️دومی❎سومی ☑️زهرا

مهدیار 7 ماه قبل
0

1 درست2 نادرست 3 درست

نویسنده 7 ماه قبل
0

لسلام

برای پاسخ کلیک کنید