جواب درک و دریافت بوی گل و ریحان ها درس هفتم صفحه 55 فارسی دهم

جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم درک و دریافت بوی گل و ریحان ها درس هفتم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟
2) چرا این سروده، در ادب غنایی جا می گیرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) لحن آهنگین و غنایی ، تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود. با تقسیم بیت ها به پاره های موسیقایی، شعر را بخوانید.
2) چون تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه عباسی 1 سال قبل
0

چون وقتی شعر را می خوانی لحن و وزن مشخص است که این در محتوا عاشقانه احساسی به زندگی انسان ربط داره خیر چون این عشق و احساسی سر دکار دارد

مهران 2 سال قبل
0

عالیه

مهسا 2 سال قبل
1

کدام نوع لحن برای خوانش مناسب است؟

عاشقانه و احساسی زیرا موضوع و محتوا عاشقانه است.

چرا این سروده در ادب غنایی جا میگیرد؟

چون با عشق و احساسات سر و کار دارد.

نویسنده 2 سال قبل
2

1) لحن آهنگین و غنایی _تناسب های آوایی ،برجسته ترین ویژگی این شعر است.2) چون تناسب های آوایی ، برجسته ترین ویژگی این شعر است _ هنگام خواندن شعر آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شور انگیزی بیشتر می شود.

نویسنده 2 سال قبل
0

درس دهم فارسی شعر خوانی

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون تناسب هایی آوایی برجسته ترین ویژگی آین شعر است

0
پروا 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام خوبی مخبر

برای پاسخ کلیک کنید