آیا در موقعیت E کل ماه را مشاهده می کنیم ؟ این وضعیت با کدام شب ماه قمری منطبق است ؟ صفحه 28 علوم دهم

جواب پاسخ پرسش صفحه ۲۸ کتاب علوم تجری دهم آیا در موقعیت E کل ماه را مشاهده می کنیم ؟ این وضعیت با کدام شب ماه قمری منطبق است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حنانه 7 ماه قبل
0

بله چهاردم

نویسنده 7 ماه قبل
1

خیر چون نیمه دیگر ماه هم تاریک هست

نویسنده 7 ماه قبل
1

به خاطر یکسان بودن مدت زمان حرکت وضعی و انتقالی

بیتا 7 ماه قبل
0

خودمم نمیدونم میخوام از ت سایت شما ببینم😑

برای پاسخ کلیک کنید