جواب کار گروهی درس سیزدهم اسوه نیکو صفحه 118 فارسی هفتم

Setayesh

با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ، می‌توانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

النا

جواب 1 کار گروهیبا سرمشق قرار دادن رفتار پیامبر (ص)و عمل به انها مانند پرهیز کردن از گناهان می توانیم زندگی بهتری داشته باشیند

....

۱-خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را اُسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

ناشناس

عالی بسیار خوب

Fall

جواب سوال دو نبود

جواب کار گروهی صفحه ۱۱۸ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کار گروهی درس سیزدهم اسوه نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. خداوند در قرآن پیامبر (ص) را اسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم.
2. شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السلام به کلاس بیاورید و درباره آن گفت و گو کنید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محمد : می توانیم مانند او رفتار کنیم و خود را فردی خوب در جامعه جلوه دهیم ..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Fall 1 سال قبل
3

جواب سوال دو نبود

Fall 1 سال قبل
3

جواب سوال دو نبود

ناشناس 1 سال قبل
3

عالی بسیار خوب

Setayesh 2 سال قبل
5

با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ، می‌توانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب نبود

لتلاتبلنلزدنهی 2 سال قبل
-2

😎

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
-1

خوب واقعا لذت بردم

ا ز ز 2 سال قبل
-1

جواب رو بیارین

0
میسا 2 سال قبل

بدبدبد

نویسنده 2 سال قبل
-2

می توانیم مانند او رفتار کنیم و خود را فردی خوب در جامعه جلوه دهیم .محمد

النا 2 سال قبل
4

جواب 1 کار گروهیبا سرمشق قرار دادن رفتار پیامبر (ص)و عمل به انها مانند پرهیز کردن از گناهان می توانیم زندگی بهتری داشته باشیند

1
ناشناس 2 سال قبل

یقبق

نویسنده 2 سال قبل
0

۱-خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را « أسود» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه میتوانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ، میتوانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم

ناشناس 2 سال قبل
2

۱_خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را اُسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

3
.... 2 سال قبل

۱-خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را اُسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه

زینب 2 سال قبل
0

خوب

نویسنده 2 سال قبل
0

با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ می توانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

دانش آموز 2 سال قبل
2

با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ می توانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

نویسنده 2 سال قبل
0

خداوند در قرآن پیامبر را آسوه یعنی سر مشق ونمونه معرفی کرده است چگونه می توانیم از رفتار پیامبر برای زندگی بهتر سرمشق بگیر یم

ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

خ ب

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب عالی بود و در این زمینه کمک کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

برای پاسخ کلیک کنید