جواب کار گروهی درس سیزدهم اسوه نیکو صفحه 118 فارسی هفتم

النا

جواب 1 کار گروهیبا سرمشق قرار دادن رفتار پیامبر (ص)و عمل به انها مانند پرهیز کردن از گناهان می توانیم زندگی بهتری داشته باشیند

جواب کار گروهی صفحه ۱۱۸ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کار گروهی درس سیزدهم اسوه نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. خداوند در قرآن پیامبر (ص) را اسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم.
2. شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السلام به کلاس بیاورید و درباره آن گفت و گو کنید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محمد : می توانیم مانند او رفتار کنیم و خود را فردی خوب در جامعه جلوه دهیم ..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
خ 6 روز قبل
-1

خوب بود

-2
سعود 6 روز قبل

عالی

ا ز ز 6 روز قبل
2

جواب رو بیارین

سارا 6 روز قبل
-1

عالی

نویسنده 6 روز قبل
1

می توانیم مانند او رفتار کنیم و خود را فردی خوب در جامعه جلوه دهیم .محمد

النا 6 روز قبل
3

جواب 1 کار گروهیبا سرمشق قرار دادن رفتار پیامبر (ص)و عمل به انها مانند پرهیز کردن از گناهان می توانیم زندگی بهتری داشته باشیند

سعود خدادادی 6 روز قبل
-2

عالی

نویسنده 6 روز قبل
0

۲-شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السّلام، به کلاس بیاورید و درباره آن گفت و گو کنید.

نویسنده 6 روز قبل
0

۱-خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را « أسود» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه میتوانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ، میتوانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم

ناشناس 6 روز قبل
1

۱_خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را اُسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

1
.... 6 روز قبل

۱-خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را اُسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

ناشناس 6 روز قبل
0

خوبه

زینب 6 روز قبل
0

خوب

نویسنده 6 روز قبل
0

با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ می توانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

دانش آموز 6 روز قبل
0

با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او به طور مثال پرهیز از دروغ می توانیم زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

نویسنده 6 روز قبل
0

خداوند در قرآن پیامبر را آسوه یعنی سر مشق ونمونه معرفی کرده است چگونه می توانیم از رفتار پیامبر برای زندگی بهتر سرمشق بگیر یم

ناشناس 6 روز قبل
0

خوبه عالیه

نویسنده 6 روز قبل
1

خ ب

نویسنده 6 روز قبل
-1

خوب عالی بود و در این زمینه کمک کرد

نویسنده 6 روز قبل
0

خوب بود

برای پاسخ کلیک کنید