جواب فرصتی برای اندیشیدن روان خوانی دروازه ای به آسمان صفحه 90 فارسی نهم

نویسنده

جواب سوال 1: زیرا مردم غیور و قدرتمند ما در 8 سال با تمام جان جنگیدن دربرابردشمنان بی غیرتجواب سوال 2:زندگی واقعی انسان های خداشناس مثل ققنوس دوباره از بین خاکستر نخل های نیم سوخته ادامه پیدا میکند

نویسنده

۲. زندگی واقعی انسان های خدا شناس همانند ققنوس ، از میان درختان نخل سوخته،ادامه پیدا کرده است.

ناشناس

عاولی🤩

چون هشت سال جنگ بود

برای اینکه مردم از کشور دفاع کردند

امیرعلی

با حس لامسه

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب فرصتی برای اندیشیدن روان خوانی دروازه ای به آسمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا خرمشهر نماد هشت سال، مقاومت معرفی شده است؟
2. دریافت شما از جمله زیر، چیست؟
«حیات حقیقی مردان خدا، ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته، سر برآورد».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون نیروهای عراقی در ابتدا به راحتی وارد شهر نشدند، مردم شهر و نیروهای مردمی تا جایی که توانستند تا آخرین نفس های خود مقاوت کردند پس از اشغال شهر نیز جوانان غیور ایرانی از سراسر کشور جمع شدند و با عملیاتی بزرگ، شهر را پس گرفتند.
2. زندگی واقعی بعد از مرگ است.

نویسنده : ۲. زندگی واقعی انسان های خدا شناس همانند ققنوس ، از میان درختان نخل سوخته،ادامه پیدا کرده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیرمحمد 1 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

صفحه 90فارسی نهم با جواب سوال دوم

نویسنده 2 سال قبل
10

۲. زندگی واقعی انسان های خدا شناس همانند ققنوس ، از میان درختان نخل سوخته،ادامه پیدا کرده است.

ناشناس 2 سال قبل
-2

درسته

نویسنده 2 سال قبل
3

لمس کردن

1
نویسنده 2 سال قبل

عالی

نرگسی 2 سال قبل
1

ھلن کلر ھمانگونہ کہ نابینا و ناشنوا بود اما مثل بقیہ ی از ما کہ از نعمت ھای خود غافل ھستیم نبود و بہ بزرگی نعمت ھای خدا خود را بہ یک نویسندہ کامل رساند 😌

مریم 2 سال قبل
-1

هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنجگانه خود با جهان خارج ارتباط داشت ؟فارسی نهم

3
زهرا نقدی نسب 2 سال قبل

جواب سوال ۲زندگی واقعی و درستین انسان های عارف و پرهیزگار ،مانند پرنده ققنوس از میان درختان نخل نیم سوخته ادامه پیدا میکند و پایدار است.زهرا نقدی نسب

3
امیرعلی 2 سال قبل

با حس لامسه

نویسنده 2 سال قبل
10

جواب سوال 1: زیرا مردم غیور و قدرتمند ما در 8 سال با تمام جان جنگیدن دربرابردشمنان بی غیرتجواب سوال 2:زندگی واقعی انسان های خداشناس مثل ققنوس دوباره از بین خاکستر نخل های نیم سوخته ادامه پیدا میکند

نویسنده 2 سال قبل
-1

زندگی حقیقی بعد مرگ است

معصومه محمودی عزیز 2 سال قبل
1

چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معرفی شده است

3
چون هشت سال جنگ بود 2 سال قبل

برای اینکه مردم از کشور دفاع کردند

معصومه 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
3

عاولی🤩

ناشناس 2 سال قبل
2

خیلی عالی بود دستتون درد نکنه 🤗

نویسنده 2 سال قبل
0

ه

Z 2 سال قبل
-2

18757886688

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون رسیدن به منابع ایران و استفاده از ان راحت نبود

نویسنده 2 سال قبل
0

زندگی حقیقی مردان خداشناس در هشت سال دفاع مقدس بعد از مرگ است

برای پاسخ کلیک کنید