جواب فعالیت صفحه 166 کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم جملات زیر را تکمیل کنید

ماهور

فردی که نماز میخواند ارزش های دینی خود را به نمایش میگذارد .

علی

عالی

نویسنده

فردی ک از خداپرستی عدالت ازادگی وبشر دوستی طرفداری می کند و برای تحقق ان ب شهادت می رسد ارزش های دینی خود را ب نمایش می گذارد.ایناز اسماعیلی۱۴

دلسا

عالییییی خیلی خوبه ولی کمه

نویسنده

فردی که نماز میخواند، ارزش های دینی خود رابه نمایش میگذارد

جواب و پاسخ به فعالیت صفحه ۱۶۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم جملات زیر را تکمیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جملات زیر را تکمیل کنید فعالیت ۳ صفحه ۱۶۶  تفکر هشتم

مت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است جملات پایین را تکمیل کنیم جملات زیر را تکمیل کنید فردی که نماز میخواند ارزش‌های جای خالی خود را به نمایش می گذارد فردی که صداقت و راستی از خود نشان می‌دهد ارزش‌های جای خالی خود را به نمایش می گذارد ولی از خدا پرستی عدالت آزادگی و بشر دوستی طرفداری می‌کنند و برای تحقق آن به شهادت می‌رسد ارزش‌های جای خالی خود را به نمایش می گذارد ما جواب این بخش قرار خواهیم داد و گشاورزی ذهین بخش نوشته برای مادر نظرات پایین است بفرست تا در همین مطلب قرار بدهیم.

مریم : فردی که صداقت و راستی از خود نشان میدهد ارزش های اخلاقی رابه نمایش میگذارد.
فردی که از خدا پرستی، عدالت ،آزادگی و بشر دوستی طرفداری میکند وبرای تحقیق آن به شهادت می رسد، ارزش های جهانی وذاتی خود رابه نمایش میگذارد..

نویسنده : فردی ک از خداپرستی عدالت ازادگی وبشر دوستی طرفداری می کند و برای تحقق ان ب شهادت می رسد ارزش های دینی خود را ب نمایش می گذارد.ایناز اسماعیلی۱۴.

نویسنده :‌ارزش های اخلاقی در زندگی و آداب معاشرت ارزش فراوانی دارد و باید آنهارا به خوبی فرا گیریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
3

فردی که نماز میخواند، ارزش های دینی خود رابه نمایش میگذارد

Maryam 15 ساعت قبل
2

فردی که صداقت و راستی از خود نشان میدهد ارزش های اخلاقی رابه نمایش میگذارد.فردی که از خدا پرستی، عدالت ،آزادگی و بشر دوستی طرفداری میکند وبرای تحقیق آن به شهادت می رسد، ارزش های جهانی وذاتی خود رابه نمایش میگذارد.

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

ممنون

دلسا 15 ساعت قبل
3

عالییییی خیلی خوبه ولی کمه

نویسنده 15 ساعت قبل
3

فردی ک از خداپرستی عدالت ازادگی وبشر دوستی طرفداری می کند و برای تحقق ان ب شهادت می رسد ارزش های دینی خود را ب نمایش می گذارد.ایناز اسماعیلی۱۴

نویسنده 15 ساعت قبل
2

فردی که نماز میخواند

نویسنده 15 ساعت قبل
1

ارزش های اخلاقی در زندگی و آداب معاشرت ارزش فراوانی دارد و باید آنهارا به خوبی فرا گیریم

علی 15 ساعت قبل
4

عالی

aaaaa 15 ساعت قبل
2

خوب است

ماهور 15 ساعت قبل
12

فردی که نماز میخواند ارزش های دینی خود را به نمایش میگذارد .

ناشناس 15 ساعت قبل
1

خوب است ولی با تجربه تجزیه بالاتر باتر است❤آږۺ ڨ

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

سلام🔆 جواب فعالیت تفکر هشتم فعالیت ۳ ص ۱۶۶ 🔆دینی -اخلاقی -جهانی و ذاتی

برای پاسخ کلیک کنید