آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است به چه دلیل ؟ صفحه 19 علوم نهم

فرشته

بله، زیرا یون های مثبت و منفی باهم برابرند. و در مجموع هم دیگر را خنثی می کنند🤗🤗🤗😀

Narges

بله زیرا وقتی که اتم منفی فلورید(F) رو با اتم مثبت سدیم(Na)جمع کنیم همدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه ترکیب سونی سدیم فلورید هم خنثی میشود

نویسنده

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون میگیرند

نازنین

منیزیم اکسید هم یک ترکیب یونی خنثی است یا نه؟

نویسنده

ایا تر کیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟چرا؟؟

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است به چه دلیل ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله, چون هنگام ترکیب یون منفی فلوئور -F و یون مثبت سدیم +Na این دو ذره بار های ناهمنام یکدیگر را خنثی میکنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 ماه قبل
0

بله زیرا سدیم یک الکترون از دست میدهد و کلر یک الکترون میگیرد و در آخر مدارها ‌‌‌‌‌‌باهم برابر و کامل میشوند به همین دلیل این ترکیب خنثی است

فرشته 5 ماه قبل
0

بله چون هر دو با پیوند یونی در مدار اخر خود ۸الکترون دارند

نیکا 7 ماه قبل
2

بله

فرشته 7 ماه قبل
16

بله، زیرا یون های مثبت و منفی باهم برابرند. و در مجموع هم دیگر را خنثی می کنند🤗🤗🤗😀

نویسنده 7 ماه قبل
3

بله

نویسنده 7 ماه قبل
3

ایا تر کیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟چرا؟؟

ناشناس 7 ماه قبل
2

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون را از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون می گیرند به نم سدیم فلوئورید NaF تبدیل می شود که خنثی است.

6
نویسنده 7 ماه قبل

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون میگیرند

نویسنده 7 ماه قبل
2

سلام

نازنین 7 ماه قبل
4

منیزیم اکسید هم یک ترکیب یونی خنثی است یا نه؟

2
فرشته 5 ماه قبل

بله

Narges 7 ماه قبل
6

بله زیرا وقتی که اتم منفی فلورید(F) رو با اتم مثبت سدیم(Na)جمع کنیم همدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه ترکیب سونی سدیم فلورید هم خنثی میشود

برای پاسخ کلیک کنید