جواب فعالیت های نگارشی صفحه 103 و 104 نگارش نهم

نویسنده

❗صفحه103کتاب نگارش نهم❗زندگی کردن،خودش یک صحنهٔ نمایش است.درنمایش زندگی،جهان🔴سحنه🔴وما بازیگر هستیم.از روزی که پا بر صحنهٔ نمایش زندگی میگذاریم،مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛نقش کودک دبستانی،🔴یه🔴نوجوان فرز و فعال،فرزندی پرافتخار برای خانواده،همسری پرتلاش و وفادار،پدر یا مادری دلسوز و مهربان،یک شهروند منظم و مسئول،نفش🔴یه🔴آدم پیروز،🔴یه🔴آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم 🔴نیس🔴، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم🔴شکت🔴خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم 🔴بشه🔴. وقتی پیروز 🔴می شیم🔴، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و🔴جوانردی🔴را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. 🔴گاها🔴 فریاد برآورد و 🔴گاها🔴سکوت کند.بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن 🔴زنده گی🔴، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.❗سحنه:صحنه❗❗یه:یک❗❗نیس:نیست❗❗شکت:شکست❗❗بشه:بشود❗❗می شیم:می شویم❗❗جوانردی:جوانمردی❗❗زنده گی:زندگی❗🧡Sajedeh🧡

دوستدار دوستداشتنی تربن فردعالم

کرد:شدمیکند:میکردمال من:برای مناحتیاز:نیاز، احتیاجقاپید:گرفت، برداشتپرت کرد بیرون :به بیرون پریدجست:پرید

فائزه

عالیه متشکرمامیدوارم همه امتحانات نوبت دوم رو عالی بدن

نویسنده

شما که جوابی ندادین به این قسمت🙄فقط دوبار متن کتابو تکرار کردین 🤦🏻‍♀️مثلا باید نوشترو ویرایش و پاک نویسی کنید🤐😁🤔😐

نویسنده

به جای جست باید نوشته باشد پریدبجای احتیاز، احتیاج یا نیازبه جای قاپسد، گرفت یابرداست

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب نگارش پایه نهم جواب فعالیت های نگارشی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. به نظر شما چه بخش هایی از نوشته زیر، قابل ویرایش است؟ آنها را فقط مشخص کنید.
زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی ، جهان سحنه و ما بازیگر هستیم. از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی می گذاریم، مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛ نقش کودک دبستانی، یه نوجوان فرز و فعال، فرزندی پر افتخار برای خانواده، همسری پرتلاش و وفادار، پدر یا مادری دلسوز و مهربان، یک شهروند منظم و مسول، نقش یه آدم پیروز، یه آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.
در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم نیس، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم شکت خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم بشه. وقتی پیروز می شیم، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاقو جوانمردی را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. گاها فریاد برآورد و گاها سکوت کند.
بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن زندگی، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.

2. نوشته زیر را ویرایش و سپس پاک نویس کنید.
شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی پرواز می کرد که ناگهان، دستگاه مولد اکسیژن آن، با صدای گوش خراشی منفجر کرد. هواپیما پنج سرنشین داشت.
1) خلبان. 2) دالایی لاما (برنده صلح نوبل)، 3) شکیل اونیل (بازیکن بسکتبال مشهور در امریکا)، 4) بیل گیتس (طراح و ریس سابق مایکروسافت) 5) یک جوان کم سن وسال.
هواپیما داشت سقوط می کند که خلبان پرید توی قسمت مسافرها و گفت: « آقایون، هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا چطر نجات داریم که یکی اش هم مال من است. بعد، در هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت: « آقایان، من مشهورترین ورزشکار دنیا هستم، جهان به ورزش کارهای بزرگ واقعا احتیاز دارد، پس یکی از این چترها به من می رسد» بعد یکی از سه چتر باقی مانده را قاپید و خودش را از در هواپیما پرت کرد بیرون».
در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان، من باهوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون جست
حالا فقط یک چتر باقی مانده بود. دلایی لاما و جوان کم سن و سال نگاهی به همدیگر کردند؛ اما چیزی نگفتند. بالاخره دلایی لاما به حرف آمد و گفت: « پسرم من عمر خودم را کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر بیرون. من توی هواپیما می مانم اما جوان کم سن و سال با خونسردی لبخندی زد و گفت : «غصه نخور پدرجان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم؛ چون با هوش ترین آدم روی کره زمین، اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی ، جهان «سحنه» و ما بازیگر هستیم. از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی می گذاریم، مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛ نقش کودک دبستانی، «یه» نوجوان فرز و فعال، فرزندی پر افتخار برای خانواده، همسری پرتلاش و وفادار، پدر یا مادری دلسوز و مهربان، یک شهروند منظم و مسول، نقش«یه» آدم پیروز، «یه» آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.
در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم «نیس»، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم «شکت» خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم «بشه». وقتی پیروز «می شیم»، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را «جوری» پیش ببریم که اخلاقو جوانمردی را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. «گاها» فریاد برآورد و «گاها» سکوت کند.
بر صحنه طویل و «بزرگ وسیع» و پهن زندگی، نقش های زیادی پیش می آید که ما «مجبوریم» به پذیرفتن «آن» نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن «آن» نیستیم.

2. شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی پرواز می کرد که ناگهان، دستگاه مولد «اکسیژن» آن، با صدای گوشخراشی منفجر «شد». هواپیما پنج سرنشین داشت.
ا. خلبان. 2. دالایی لاما (برنده صلح نوبل)، 3. ش یکل اونیل (باز کین بسکتبال مشهور در امر کیا)، 4. بیل گیتس (طراح و ریس سابق ما کیروسافت) 5. یک جوان کم سن وسال. هواپیما داشت سقوط «می کرد» که خلبان پرید «داخل» قسمت «مسافران» و گفت: « «آقایان»، هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا «چتر» نجات داریم که یکی هم مال من است. بعد، در هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت: « آقایان، من مشهورترین ورزشکار دنیا هستم، جهان به «ورزشکارهای» بزرگ واقعا «احتیاج» دارد، پس یکی از این چترها به من می رسد» بعد یکی از سه چتر باقی مانده را «گرفت» و خودش را از در هواپیما «به بیرون پرت کرد» ». در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان، من باهوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون «جست» حالا فقط یک چتر باقی مانده بود. «دالایی» لاما و جوان کم سن و سال نگاهی به همدیگر کردند؛ اما چیزی نگفتند. بالاخره «دالایی» لاما به حرف آمد و گفت: «پسرم من عمر خودم را کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر بیرون. من «داخل» هواپیما می مانم اما جوان کم سن و سال با خونسردی لبخندی زد و گفت : «غصه نخور پدرجان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم؛ چون با هوش ترین آدم روی کره زمین، اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید»

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رحمت الله حیدرنژاد 5 ماه قبل
0

پاسخ صفحه ۱۰۳

فاطمه 5 ماه قبل
0

خوب بود

حدیث مرادی 5 ماه قبل
0

سلام

همه ی پاک نویسی هایی که گفتین درسته

ولی توی متنی که فارسی نوشته شده نمیشه از اعداد ریاضی استفاده کرد و باید اونارو به حروف بنویسیم

مثلا ۱ بنویسیم یک

زینب 6 ماه قبل
2

این چه وضعشه چهار ساعته میخونم نفهمیدم اصلا این چیکار کرده چه تغیری دادی آخه تو

ناشناس 6 ماه قبل
11

متن پاکنویس شدش:

زندگی کردن،خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی جهان صحنه و ما بازیگر هستیم از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی میگذاریم مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم نقش کودک دبستانی یک نوجوان فرز و فعال فرزندی پر افتخار برای خانواده همسری پرتلاش و وفادار پدر یا مادری دلسوز و مهربان یک شهروند منظم و مسئول نقش یک آدم پیروز یک آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر در نمایش زندگی شاید خود نقش مهم نیست مهم اجرای موفق نقش است وقتی شکست میخوریم نقش آدم شکست خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم بشود وقتی پیروز میشویم خوشحال باشیم ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و جوانمردی را از یاد نبرد هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش می کند در اوج قدرت دست افتاده ای را بگیرد در زمان افتادگی بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد گاهی فریاد برآورد و گاهی سکوت کند بر ۳۹ طبیعی و بزرگ وسیع و پهن زندگی نقشه های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم

........... 6 ماه قبل
2

دوستدار دوست داشتنی ترین فرد عالم😂😂😂

3
😂😂 6 ماه قبل

😐

-1
........... 6 ماه قبل

😂😂😂😂

ناشناس 6 ماه قبل
2

عالی بود

ریاض محرز 6 ماه قبل
1

104

1
ریاض محرز 6 ماه قبل

پاک نویس صفحه 104 نمیاد کمک کنید

ناشناس 6 ماه قبل
4

خیلی‌بده

سلین 6 ماه قبل
0

میشه بزارید

عالی 7 ماه قبل
-1

عالی

ناشناس 7 ماه قبل
1

نگارش نهم صفحه ی ۱۰۳

مهدی 8 ماه قبل
2

خوبه

فائزه 9 ماه قبل
46

عالیه متشکرمامیدوارم همه امتحانات نوبت دوم رو عالی بدن

-1
محمد مهدی رضایی 9 ماه قبل

عالی بود

-1
نویسنده 9 ماه قبل

ممنون

2
سارا 9 ماه قبل

انشاءالله دوست گلم

1
زهرا 9 ماه قبل

عالیه

3 9 ماه قبل
1

عالی

... 9 ماه قبل
0

عالی

Tina 9 ماه قبل
1

Great👌🏻

0
ممد 8 ماه قبل

خوبی

نویسنده 9 ماه قبل
154

❗صفحه103کتاب نگارش نهم❗زندگی کردن،خودش یک صحنهٔ نمایش است.درنمایش زندگی،جهان🔴سحنه🔴وما بازیگر هستیم.از روزی که پا بر صحنهٔ نمایش زندگی میگذاریم،مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛نقش کودک دبستانی،🔴یه🔴نوجوان فرز و فعال،فرزندی پرافتخار برای خانواده،همسری پرتلاش و وفادار،پدر یا مادری دلسوز و مهربان،یک شهروند منظم و مسئول،نفش🔴یه🔴آدم پیروز،🔴یه🔴آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم 🔴نیس🔴، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم🔴شکت🔴خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم 🔴بشه🔴. وقتی پیروز 🔴می شیم🔴، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و🔴جوانردی🔴را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. 🔴گاها🔴 فریاد برآورد و 🔴گاها🔴سکوت کند.بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن 🔴زنده گی🔴، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.❗سحنه:صحنه❗❗یه:یک❗❗نیس:نیست❗❗شکت:شکست❗❗بشه:بشود❗❗می شیم:می شویم❗❗جوانردی:جوانمردی❗❗زنده گی:زندگی❗🧡Sajedeh🧡

3
ناشناس 9 ماه قبل

🙂

1
علی 9 ماه قبل

خوبه ولی جواب سپال دوم رو نداره که خو دقت متید

1
maryam 9 ماه قبل

احسنت مفید و عالی

2
زهرا 9 ماه قبل

خبع

3
.... 9 ماه قبل

اوکی

1
دمت گرم 9 ماه قبل

دمت گرم 🙂

نرگس 9 ماه قبل
22

تغییری هم کرده بود اصلا

2
زهرا پارسا احمدپور 8 ماه قبل

نه بده

-2
نویسنده 9 ماه قبل

گوش خراش💥😍

-2
نویسنده 9 ماه قبل

گوش خراش💥😍

-2
نویسنده 9 ماه قبل

گوش خراش💥😍

... 9 ماه قبل
6

خیلی خوبه ممنونم

0
الناز 9 ماه قبل

خوب بود من که نوشتم 😉

نویسنده 9 ماه قبل
32

به جای جست باید نوشته باشد پریدبجای احتیاز، احتیاج یا نیازبه جای قاپسد، گرفت یابرداست

0
ناشناس 9 ماه قبل

ممنونم عالی بود

دوستدار دوستداشتنی تربن فردعالم 9 ماه قبل
132

کرد:شدمیکند:میکردمال من:برای مناحتیاز:نیاز، احتیاجقاپید:گرفت، برداشتپرت کرد بیرون :به بیرون پریدجست:پرید

2
ناشناس 9 ماه قبل

ممنون

ندا 9 ماه قبل
1

میشه دومیشم بنویسید

نویسنده 9 ماه قبل
0

خیلی خوب

پرتلاش 9 ماه قبل
0

خوب بود.

Sara 9 ماه قبل
0

خوبه مرسی ♥️

نویسنده 9 ماه قبل
0

در فعالیت صفحه 103یه:یکگاها:گاهینیس:نیست

خوب 9 ماه قبل
0

عالی

پوریا 9 ماه قبل
0

خوبه ممنون

حنانه 9 ماه قبل
0

سلام ببخشید کسی ویرایش درست صفحه ۱۰۴ رو بلده

0
زهرا پارسا احمدپور 8 ماه قبل

من بلدم بگم ۱ را میدونی ۲جدول هست ها ۱سپیدار ۲آراسته ۳برافروخت از حروف را پیدا میکنی بعد مینویسی با تشکر

طاها 9 ماه قبل
-1

کور بودی ندیدی

-1
خخخخ 7 ماه قبل

خخخخ

نویسنده 9 ماه قبل
0

چیزی نمی پانم

al8 9 ماه قبل
0

The other day,

نویسنده 9 ماه قبل
-1

به قران نمیدانم😥

نویسنده 9 ماه قبل
0

الهه اسکندری نهم

F 9 ماه قبل
0

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی

زهرا 9 ماه قبل
0

اره خیلی

زهرا 9 ماه قبل
0

اره خیلی

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی حرف نداره

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب صفحه ۱۰۴

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب کجاست

نویسنده 9 ماه قبل
0

بنظر من سایت عالی

نویسنده 9 ماه قبل
3

بعد دالایی مالا با جوان کم سن وسال باهم به بیرون پریدندووقتی که داشتن می رفتن پایین باهوش ترین آدم روی زمین رودیدن که افتاده داخل یه دریاچه که پر از تمساح هس.امیرحسین امیدوار

ساره شاللی 9 ماه قبل
0

خوب بود😄🤗

علی 9 ماه قبل
0

عالیه عالیه عالیه نیدیتی نستینیح نیتویحی میتدیجی نیتنییخ نیتنینی نخیدنیتی نیانیتی نیذیدخی تیذیتیذ

علیرضا نوری زاده 9 ماه قبل
0

ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
1

انشای صفحه 104بند چهارم خط سوم به جای قاپید بنویسید «گرفت» و به جای از هواپیما بیرون جست جست بنویسید«از هواپیما به بیرون پرید»

حسن 9 ماه قبل
0

عالی بود

9 ماه قبل
0

به جای گاهاً چی بنویسیم؟🤔🤔

امیرمحمدبهرامی 9 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 9 ماه قبل
1

جواب

نویسنده 9 ماه قبل
0

:/ بای

نویسنده 9 ماه قبل
0

کاش شکل صحیح رو هم مینوشتید

Zahra 9 ماه قبل
0

Good

ریحانه کشاورز 9 ماه قبل
0

مممنونم

محمد 9 ماه قبل
0

خوب

.... 9 ماه قبل
1

خیلی عالی👌

امیرمحمد 9 ماه قبل
1

مرصی دمتون گرم خوب بود❤👑

Raha 9 ماه قبل
0

خیلی عالی بود . ممنون

اریانا فتاحی 9 ماه قبل
0

عالی بود

الیس 9 ماه قبل
0

بیسسسسذلفبیی

نویسنده 9 ماه قبل
0

سلام امین رضا

مرضیه بانو 9 ماه قبل
1

عالیییی بود حرف نداشت

هادی 9 ماه قبل
0

عالی بود

شقایق 9 ماه قبل
0

خیلی عالی بود واقعا ممنونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب ویرایش صفحه ۱۰۳

مهدیه 9 ماه قبل
0

چی بگم والا

یسنا 9 ماه قبل
0

لطفا ویرایش صفحه ۱۰۴ رو هم بزارید

نویسنده 9 ماه قبل
3

نتیجه:بنابراین در زندگی انسانهای زیادی هستند که بعضی از آنها فداکار و از خود گذشت هستند در همین حال انسان های خود شیرین هم وجود دارند که فداکار نیستند و فقط به به فکر خودشان هستند و از کار های بزرگشان در جامعه سوء استفاده می کنند

اسماعیلی 9 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 9 ماه قبل
0

خیلی خوب بود متشکرم

محدثه 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

..

سلام خوب بود 9 ماه قبل
0

خوب

عباس 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

حاوی الفاظ رکیک

(T_T) 9 ماه قبل
-1

خوب بود

alinia 9 ماه قبل
0

دوستان عزیز بسیا به علامت نگارشی توجه داشته باشند

نویسنده 9 ماه قبل
-1

لطفاً رعایت کنید تا بیماری افراد کمتری را از دست دهیمآرمین

نویسنده 9 ماه قبل
-1

من چیزی نمیدانم

عرفان 9 ماه قبل
-1

عالیه

هانی 9 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
-2

۹

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

زندگی کردن خودش یک صحنه نمایش است در نمایش زندگی جهان سحنه وما بازیگر هستیم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

خیلی ممنون خیلی خیلی خوبهدست همگی خوش

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

اصلا خوشم نیومد قشنگ توی یک کادر بزارید مشخص باشد

فاطمع 9 ماه قبل
0

صحنهیکنیستشکستبشودمیشویمجوانمردیزندگی

0
پیام 9 ماه قبل

درسته

حدیثث 9 ماه قبل
-1

جواب فعالیت 103کتاب نگارش نهم چشمان گریان

امیر 9 ماه قبل
0

عالی , بود سپاسگذارم

نویسنده 9 ماه قبل
1

جواب فعالیت نگارشی صفحه ۱۰۳ نگارش نهم

0
خوب نیست 8 ماه قبل

خوب نیست

نویسنده 9 ماه قبل
0

صفحه ۱۰۴

نویسنده 9 ماه قبل
1

سحنه

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ختاهه

یه دوست 9 ماه قبل
1

دلایی:دالایی

.... 9 ماه قبل
-1

…..

احمد مردانی 9 ماه قبل
0

خیلی عالی مرسی

امین نوروزی 9 ماه قبل
-1

صفحه 103کتاب نگارش با جواب

نویسنده 9 ماه قبل
-2

عید نوزوز

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب همین مطالب

سارا یوسفی 9 ماه قبل
1

عالی بود 👏👏👏

ناشناس 9 ماه قبل
-2

مناحلخل

نویسنده 9 ماه قبل
0

بازنویس صفحه ۱۰۳ نگارش نهم

نویسنده 9 ماه قبل
0

صفحه ۱۰۳ نهم نگارش

محمد صفرزاده 9 ماه قبل
1

امتحانات خرداد را انشالله عالی بدهیدباتشکر از شما چاکریم

محمد صفرزاده 9 ماه قبل
1

عالی بود گل کاشتی عشقی

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
10

متن ویرایش شده رو میخام

نویسنده 9 ماه قبل
5

من ویرایش درست رو میخام

سحنه اشتباه است 9 ماه قبل
2

سحنه اشتباه است

نغمه 9 ماه قبل
2

بایدبعضی ازکلمه هارابصورت ادبی نوشت

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوب نیست 🙃

سیفی 9 ماه قبل
1

خوبه

پریسا ملک زاده 9 ماه قبل
2

خیلی خوب 😜

ناشناس 9 ماه قبل
0

اره منم امید وارم

از همتون ممنونم 9 ماه قبل
8

دوستانی که پایین اصلاح کردند دمشون گرم در این ماه های نورانی ما را دعا کنید تشکر🌹

تشیماجونتا 9 ماه قبل
0

خیلی کمک کرد بهم ممنون

علیمحمدی 9 ماه قبل
-2

خیلی هم خوب بود خیلی مچکرم💙💙

علیمحمدی 9 ماه قبل
2

به نظر در متن دوم که به جای گرفت نوشته شده ×برداشت× مینوشت بهتر بود؟ نه🤔

ناشناس 9 ماه قبل
7

چرا درست نویسی نکردید

سنا 9 ماه قبل
4

خداقوت

نویسنده 9 ماه قبل
2

مواردی که لازمه خط بکشیم و چه تغیراتی ایجاد شدهصفحه ۱۰۴ و ویرایش میکنیم پاک نویس میکنیم

0
نویسنده 9 ماه قبل

خخخ

0
محمد امین 9 ماه قبل

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
39

شما که جوابی ندادین به این قسمت🙄فقط دوبار متن کتابو تکرار کردین 🤦🏻‍♀️مثلا باید نوشترو ویرایش و پاک نویسی کنید🤐😁🤔😐

0
N 9 ماه قبل

N

1
آریو 9 ماه قبل

دختر خانوم ی بار هر دو متنو نوشته ی بارم یکم پایین تر اگ زحمت میدادی میدیدی جوابشم هست

عالی 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
1

شبی که یه هواپیما دو موتوره

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب س2

نویسنده 9 ماه قبل
0

همکخهک

نویسنده 9 ماه قبل
0

خخخخ

فاطمه 9 ماه قبل
1

خیلی بد بود

پریسا 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمی دونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

بچه اگر کسی میدونه زودتر بزاره من وقت ندارم

نویسنده 9 ماه قبل
0

.

نویسنده 9 ماه قبل
2

جوان خود را فدا کرد تا دالایی لاما زنده بماندابوالفضل صالحی

1
ناشناس 6 ماه قبل

پسری؟

نویسنده 9 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

خیلی خوب بود عالی و کاربردی.یونس ازادی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

االر

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ب

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سوساسدسددسرسررسرسر

نویسنده 9 ماه قبل
-2

سلام

نویسنده 9 ماه قبل
-1

شما همون مطلب کتاب رو نوشتین ویرایش متن رو می خواستیم

ناشناس 9 ماه قبل
-1

فالی

ناشناس 9 ماه قبل
-1

دکتر گرم داش

نویسنده 9 ماه قبل
0

نههتغ۵ففل۴قبی

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم چی مشه اگر میدونی از من هم بگوید

دیلان 9 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

بلهههه

soha 9 ماه قبل
0

عالیه ممنون

برای پاسخ کلیک کنید