جواب فعالیت های نگارشی صفحه 103 و 104 نگارش نهم

نویسنده

❗صفحه103کتاب نگارش نهم❗زندگی کردن،خودش یک صحنهٔ نمایش است.درنمایش زندگی،جهان🔴سحنه🔴وما بازیگر هستیم.از روزی که پا بر صحنهٔ نمایش زندگی میگذاریم،مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛نقش کودک دبستانی،🔴یه🔴نوجوان فرز و فعال،فرزندی پرافتخار برای خانواده،همسری پرتلاش و وفادار،پدر یا مادری دلسوز و مهربان،یک شهروند منظم و مسئول،نفش🔴یه🔴آدم پیروز،🔴یه🔴آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم 🔴نیس🔴، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم🔴شکت🔴خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم 🔴بشه🔴. وقتی پیروز 🔴می شیم🔴، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و🔴جوانردی🔴را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. 🔴گاها🔴 فریاد برآورد و 🔴گاها🔴سکوت کند.بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن 🔴زنده گی🔴، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.❗سحنه:صحنه❗❗یه:یک❗❗نیس:نیست❗❗شکت:شکست❗❗بشه:بشود❗❗می شیم:می شویم❗❗جوانردی:جوانمردی❗❗زنده گی:زندگی❗🧡Sajedeh🧡

دوستدار دوستداشتنی تربن فردعالم

کرد:شدمیکند:میکردمال من:برای مناحتیاز:نیاز، احتیاجقاپید:گرفت، برداشتپرت کرد بیرون :به بیرون پریدجست:پرید

فائزه

عالیه متشکرمامیدوارم همه امتحانات نوبت دوم رو عالی بدن

نویسنده

شما که جوابی ندادین به این قسمت🙄فقط دوبار متن کتابو تکرار کردین 🤦🏻‍♀️مثلا باید نوشترو ویرایش و پاک نویسی کنید🤐😁🤔😐

نویسنده

به جای جست باید نوشته باشد پریدبجای احتیاز، احتیاج یا نیازبه جای قاپسد، گرفت یابرداست

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب نگارش پایه نهم جواب فعالیت های نگارشی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. به نظر شما چه بخش هایی از نوشته زیر، قابل ویرایش است؟ آنها را فقط مشخص کنید.
زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی ، جهان سحنه و ما بازیگر هستیم. از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی می گذاریم، مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛ نقش کودک دبستانی، یه نوجوان فرز و فعال، فرزندی پر افتخار برای خانواده، همسری پرتلاش و وفادار، پدر یا مادری دلسوز و مهربان، یک شهروند منظم و مسول، نقش یه آدم پیروز، یه آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.
در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم نیس، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم شکت خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم بشه. وقتی پیروز می شیم، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاقو جوانمردی را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. گاها فریاد برآورد و گاها سکوت کند.
بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن زندگی، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.

2. نوشته زیر را ویرایش و سپس پاک نویس کنید.
شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی پرواز می کرد که ناگهان، دستگاه مولد اکسیژن آن، با صدای گوش خراشی منفجر کرد. هواپیما پنج سرنشین داشت.
1) خلبان. 2) دالایی لاما (برنده صلح نوبل)، 3) شکیل اونیل (بازیکن بسکتبال مشهور در امریکا)، 4) بیل گیتس (طراح و ریس سابق مایکروسافت) 5) یک جوان کم سن وسال.
هواپیما داشت سقوط می کند که خلبان پرید توی قسمت مسافرها و گفت: « آقایون، هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا چطر نجات داریم که یکی اش هم مال من است. بعد، در هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت: « آقایان، من مشهورترین ورزشکار دنیا هستم، جهان به ورزش کارهای بزرگ واقعا احتیاز دارد، پس یکی از این چترها به من می رسد» بعد یکی از سه چتر باقی مانده را قاپید و خودش را از در هواپیما پرت کرد بیرون».
در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان، من باهوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون جست
حالا فقط یک چتر باقی مانده بود. دلایی لاما و جوان کم سن و سال نگاهی به همدیگر کردند؛ اما چیزی نگفتند. بالاخره دلایی لاما به حرف آمد و گفت: « پسرم من عمر خودم را کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر بیرون. من توی هواپیما می مانم اما جوان کم سن و سال با خونسردی لبخندی زد و گفت : «غصه نخور پدرجان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم؛ چون با هوش ترین آدم روی کره زمین، اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی ، جهان «سحنه» و ما بازیگر هستیم. از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی می گذاریم، مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛ نقش کودک دبستانی، «یه» نوجوان فرز و فعال، فرزندی پر افتخار برای خانواده، همسری پرتلاش و وفادار، پدر یا مادری دلسوز و مهربان، یک شهروند منظم و مسول، نقش«یه» آدم پیروز، «یه» آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.
در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم «نیس»، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم «شکت» خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم «بشه». وقتی پیروز «می شیم»، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را «جوری» پیش ببریم که اخلاقو جوانمردی را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. «گاها» فریاد برآورد و «گاها» سکوت کند.
بر صحنه طویل و «بزرگ وسیع» و پهن زندگی، نقش های زیادی پیش می آید که ما «مجبوریم» به پذیرفتن «آن» نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن «آن» نیستیم.

2. شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی پرواز می کرد که ناگهان، دستگاه مولد «اکسیژن» آن، با صدای گوشخراشی منفجر «شد». هواپیما پنج سرنشین داشت.
ا. خلبان. 2. دالایی لاما (برنده صلح نوبل)، 3. ش یکل اونیل (باز کین بسکتبال مشهور در امر کیا)، 4. بیل گیتس (طراح و ریس سابق ما کیروسافت) 5. یک جوان کم سن وسال. هواپیما داشت سقوط «می کرد» که خلبان پرید «داخل» قسمت «مسافران» و گفت: « «آقایان»، هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا «چتر» نجات داریم که یکی هم مال من است. بعد، در هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت: « آقایان، من مشهورترین ورزشکار دنیا هستم، جهان به «ورزشکارهای» بزرگ واقعا «احتیاج» دارد، پس یکی از این چترها به من می رسد» بعد یکی از سه چتر باقی مانده را «گرفت» و خودش را از در هواپیما «به بیرون پرت کرد» ». در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان، من باهوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون «جست» حالا فقط یک چتر باقی مانده بود. «دالایی» لاما و جوان کم سن و سال نگاهی به همدیگر کردند؛ اما چیزی نگفتند. بالاخره «دالایی» لاما به حرف آمد و گفت: «پسرم من عمر خودم را کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر بیرون. من «داخل» هواپیما می مانم اما جوان کم سن و سال با خونسردی لبخندی زد و گفت : «غصه نخور پدرجان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم؛ چون با هوش ترین آدم روی کره زمین، اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید»

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فائزه 6 روز قبل
44

عالیه متشکرمامیدوارم همه امتحانات نوبت دوم رو عالی بدن

0
مهدی 6 روز قبل

عالی

0
محمد مهدی رضایی 6 روز قبل

عالی بود

0
نویسنده 6 روز قبل

ممنون

0
سارا 6 روز قبل

انشاءالله دوست گلم

0
زهرا 6 روز قبل

عالیه

3 6 روز قبل
1

عالی

... 6 روز قبل
1

عالی

Tina 6 روز قبل
1

Great👌🏻

نویسنده 6 روز قبل
153

❗صفحه103کتاب نگارش نهم❗زندگی کردن،خودش یک صحنهٔ نمایش است.درنمایش زندگی،جهان🔴سحنه🔴وما بازیگر هستیم.از روزی که پا بر صحنهٔ نمایش زندگی میگذاریم،مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛نقش کودک دبستانی،🔴یه🔴نوجوان فرز و فعال،فرزندی پرافتخار برای خانواده،همسری پرتلاش و وفادار،پدر یا مادری دلسوز و مهربان،یک شهروند منظم و مسئول،نفش🔴یه🔴آدم پیروز،🔴یه🔴آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم 🔴نیس🔴، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم🔴شکت🔴خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم 🔴بشه🔴. وقتی پیروز 🔴می شیم🔴، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و🔴جوانردی🔴را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. 🔴گاها🔴 فریاد برآورد و 🔴گاها🔴سکوت کند.بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن 🔴زنده گی🔴، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.❗سحنه:صحنه❗❗یه:یک❗❗نیس:نیست❗❗شکت:شکست❗❗بشه:بشود❗❗می شیم:می شویم❗❗جوانردی:جوانمردی❗❗زنده گی:زندگی❗🧡Sajedeh🧡

1
ناشناس 6 روز قبل

🙂

1
علی 6 روز قبل

خوبه ولی جواب سپال دوم رو نداره که خو دقت متید

1
maryam 6 روز قبل

احسنت مفید و عالی

1
زهرا 6 روز قبل

خبع

2
.... 6 روز قبل

اوکی

1
دمت گرم 6 روز قبل

دمت گرم 🙂

نرگس 6 روز قبل
23

تغییری هم کرده بود اصلا

0
نویسنده 6 روز قبل

گوش خراش💥😍

0
نویسنده 6 روز قبل

گوش خراش💥😍

0
نویسنده 6 روز قبل

گوش خراش💥😍

... 6 روز قبل
6

خیلی خوبه ممنونم

0
الناز 6 روز قبل

خوب بود من که نوشتم 😉

نویسنده 6 روز قبل
33

به جای جست باید نوشته باشد پریدبجای احتیاز، احتیاج یا نیازبه جای قاپسد، گرفت یابرداست

0
ناشناس 6 روز قبل

ممنونم عالی بود

دوستدار دوستداشتنی تربن فردعالم 6 روز قبل
132

کرد:شدمیکند:میکردمال من:برای مناحتیاز:نیاز، احتیاجقاپید:گرفت، برداشتپرت کرد بیرون :به بیرون پریدجست:پرید

2
ناشناس 6 روز قبل

ممنون

ندا 6 روز قبل
0

میشه دومیشم بنویسید

نویسنده 6 روز قبل
0

خیلی خوب

پرتلاش 6 روز قبل
0

خوب بود.

Sara 6 روز قبل
0

خوبه مرسی ♥️

نویسنده 6 روز قبل
0

در فعالیت صفحه 103یه:یکگاها:گاهینیس:نیست

خوب 6 روز قبل
0

عالی

پوریا 6 روز قبل
0

خوبه ممنون

حنانه 6 روز قبل
0

سلام ببخشید کسی ویرایش درست صفحه ۱۰۴ رو بلده

طاها 6 روز قبل
0

کور بودی ندیدی

نویسنده 6 روز قبل
0

چیزی نمی پانم

نویسنده 6 روز قبل
0

اتنماعنمعالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ذتابفلابابف جحمن نمحنخحن حتناخ ت تذ تذرع ربعر لب ز ب رهام ذرعل

al8 6 روز قبل
0

The other day,

نویسنده 6 روز قبل
0

به قران نمیدانم😥

نویسنده 6 روز قبل
0

الهه اسکندری نهم

F 6 روز قبل
0

نویسنده 6 روز قبل
0

عالی

زهرا 6 روز قبل
0

اره خیلی

زهرا 6 روز قبل
0

اره خیلی

نویسنده 6 روز قبل
0

عالی حرف نداره

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب صفحه ۱۰۴

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب کجاست

نویسنده 6 روز قبل
0

بنظر من سایت عالی

نویسنده 6 روز قبل
2

بعد دالایی مالا با جوان کم سن وسال باهم به بیرون پریدندووقتی که داشتن می رفتن پایین باهوش ترین آدم روی زمین رودیدن که افتاده داخل یه دریاچه که پر از تمساح هس.امیرحسین امیدوار

ساره شاللی 6 روز قبل
0

خوب بود😄🤗

علی 6 روز قبل
0

عالیه عالیه عالیه نیدیتی نستینیح نیتویحی میتدیجی نیتنییخ نیتنینی نخیدنیتی نیانیتی نیذیدخی تیذیتیذ

علیرضا نوری زاده 6 روز قبل
0

ممنون

نویسنده 6 روز قبل
0

انشای صفحه 104بند چهارم خط سوم به جای قاپید بنویسید «گرفت» و به جای از هواپیما بیرون جست جست بنویسید«از هواپیما به بیرون پرید»

حسن 6 روز قبل
0

عالی بود

6 روز قبل
0

به جای گاهاً چی بنویسیم؟🤔🤔

امیرمحمدبهرامی 6 روز قبل
0

عالی بود

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب

نویسنده 6 روز قبل
0

:/ بای

نویسنده 6 روز قبل
0

کاش شکل صحیح رو هم مینوشتید

Zahra 6 روز قبل
0

Good

ریحانه کشاورز 6 روز قبل
0

مممنونم

محمد 6 روز قبل
0

خوب

.... 6 روز قبل
1

خیلی عالی👌

امیرمحمد 6 روز قبل
1

مرصی دمتون گرم خوب بود❤👑

Raha 6 روز قبل
0

خیلی عالی بود . ممنون

اریانا فتاحی 6 روز قبل
0

عالی بود

الیس 6 روز قبل
0

بیسسسسذلفبیی

نویسنده 6 روز قبل
0

سلام امین رضا

مرضیه بانو 6 روز قبل
1

عالیییی بود حرف نداشت

هادی 6 روز قبل
0

عالی بود

شقایق 6 روز قبل
0

خیلی عالی بود واقعا ممنونم

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب ویرایش صفحه ۱۰۳

مهدیه 6 روز قبل
0

چی بگم والا

یسنا 6 روز قبل
0

لطفا ویرایش صفحه ۱۰۴ رو هم بزارید

نویسنده 6 روز قبل
3

نتیجه:بنابراین در زندگی انسانهای زیادی هستند که بعضی از آنها فداکار و از خود گذشت هستند در همین حال انسان های خود شیرین هم وجود دارند که فداکار نیستند و فقط به به فکر خودشان هستند و از کار های بزرگشان در جامعه سوء استفاده می کنند

اسماعیلی 6 روز قبل
0

عالی

ناشناس 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود متشکرم

محدثه 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
-2

..

سلام خوب بود 6 روز قبل
0

خوب

عباس 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
0

حاوی الفاظ رکیک

(T_T) 6 روز قبل
-1

خوب بود

alinia 6 روز قبل
0

دوستان عزیز بسیا به علامت نگارشی توجه داشته باشند

نویسنده 6 روز قبل
-1

لطفاً رعایت کنید تا بیماری افراد کمتری را از دست دهیمآرمین

نویسنده 6 روز قبل
-1

من چیزی نمیدانم

عرفان 6 روز قبل
-1

عالیه

هانی 6 روز قبل
-1

خوب

نویسنده 6 روز قبل
-2

۹

ناشناس 6 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
0

زندگی کردن خودش یک صحنه نمایش است در نمایش زندگی جهان سحنه وما بازیگر هستیم

نویسنده 6 روز قبل
-2

خیلی ممنون خیلی خیلی خوبهدست همگی خوش

نویسنده 6 روز قبل
0

نمیدونم

نویسنده 6 روز قبل
0

اصلا خوشم نیومد قشنگ توی یک کادر بزارید مشخص باشد

فاطمع 6 روز قبل
0

صحنهیکنیستشکستبشودمیشویمجوانمردیزندگی

0
پیام 6 روز قبل

درسته

حدیثث 6 روز قبل
-1

جواب فعالیت 103کتاب نگارش نهم چشمان گریان

امیر 6 روز قبل
0

عالی , بود سپاسگذارم

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب فعالیت نگارشی صفحه ۱۰۳ نگارش نهم

نویسنده 6 روز قبل
0

صفحه ۱۰۴

نویسنده 6 روز قبل
1

سحنه

نویسنده 6 روز قبل
-2

ختاهه

یه دوست 6 روز قبل
1

دلایی:دالایی

.... 6 روز قبل
-1

…..

احمد مردانی 6 روز قبل
0

خیلی عالی مرسی

امین نوروزی 6 روز قبل
0

صفحه 103کتاب نگارش با جواب

نویسنده 6 روز قبل
-2

عید نوزوز

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب همین مطالب

سارا یوسفی 6 روز قبل
1

عالی بود 👏👏👏

ناشناس 6 روز قبل
-2

مناحلخل

نویسنده 6 روز قبل
0

بازنویس صفحه ۱۰۳ نگارش نهم

نویسنده 6 روز قبل
0

صفحه ۱۰۳ نهم نگارش

محمد صفرزاده 6 روز قبل
1

امتحانات خرداد را انشالله عالی بدهیدباتشکر از شما چاکریم

محمد صفرزاده 6 روز قبل
1

عالی بود گل کاشتی عشقی

نویسنده 6 روز قبل
0

خوب

نویسنده 6 روز قبل
10

متن ویرایش شده رو میخام

نویسنده 6 روز قبل
5

من ویرایش درست رو میخام

سحنه اشتباه است 6 روز قبل
2

سحنه اشتباه است

نغمه 6 روز قبل
2

بایدبعضی ازکلمه هارابصورت ادبی نوشت

ناشناس 6 روز قبل
0

خوب نیست 🙃

سیفی 6 روز قبل
1

خوبه

پریسا ملک زاده 6 روز قبل
2

خیلی خوب 😜

ناشناس 6 روز قبل
0

اره منم امید وارم

از همتون ممنونم 6 روز قبل
8

دوستانی که پایین اصلاح کردند دمشون گرم در این ماه های نورانی ما را دعا کنید تشکر🌹

تشیماجونتا 6 روز قبل
0

خیلی کمک کرد بهم ممنون

علیمحمدی 6 روز قبل
-2

خیلی هم خوب بود خیلی مچکرم💙💙

علیمحمدی 6 روز قبل
2

به نظر در متن دوم که به جای گرفت نوشته شده ×برداشت× مینوشت بهتر بود؟ نه🤔

ناشناس 6 روز قبل
7

چرا درست نویسی نکردید

سنا 6 روز قبل
4

خداقوت

نویسنده 6 روز قبل
2

مواردی که لازمه خط بکشیم و چه تغیراتی ایجاد شدهصفحه ۱۰۴ و ویرایش میکنیم پاک نویس میکنیم

0
نویسنده 6 روز قبل

خخخ

0
محمد امین 6 روز قبل

خوب

نویسنده 6 روز قبل
39

شما که جوابی ندادین به این قسمت🙄فقط دوبار متن کتابو تکرار کردین 🤦🏻‍♀️مثلا باید نوشترو ویرایش و پاک نویسی کنید🤐😁🤔😐

0
N 6 روز قبل

N

1
آریو 6 روز قبل

دختر خانوم ی بار هر دو متنو نوشته ی بارم یکم پایین تر اگ زحمت میدادی میدیدی جوابشم هست

عالی 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
1

شبی که یه هواپیما دو موتوره

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب س2

نویسنده 6 روز قبل
0

همکخهک

نویسنده 6 روز قبل
0

خخخخ

فاطمه 6 روز قبل
1

خیلی بد بود

پریسا 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
0

نمی دونم

نویسنده 6 روز قبل
0

بچه اگر کسی میدونه زودتر بزاره من وقت ندارم

نویسنده 6 روز قبل
0

.

نویسنده 6 روز قبل
1

جوان خود را فدا کرد تا دالایی لاما زنده بماندابوالفضل صالحی

نویسنده 6 روز قبل
-1

خیلی خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
-1

خیلی خوب بود عالی و کاربردی.یونس ازادی

نویسنده 6 روز قبل
-1

االر

نویسنده 6 روز قبل
-1

ب

نویسنده 6 روز قبل
-1

سوساسدسددسرسررسرسر

نویسنده 6 روز قبل
-1

سلام

نویسنده 6 روز قبل
-1

شما همون مطلب کتاب رو نوشتین ویرایش متن رو می خواستیم

ناشناس 6 روز قبل
-1

فالی

ناشناس 6 روز قبل
-1

دکتر گرم داش

نویسنده 6 روز قبل
0

نههتغ۵ففل۴قبی

نویسنده 6 روز قبل
0

نمیدونم چی مشه اگر میدونی از من هم بگوید

دیلان 6 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
0

بلهههه

soha 6 روز قبل
0

عالیه ممنون

برای پاسخ کلیک کنید