جواب فعالیت های نگارشی صفحه 103 و 104 نگارش نهم

نویسنده

❗صفحه103کتاب نگارش نهم❗زندگی کردن،خودش یک صحنهٔ نمایش است.درنمایش زندگی،جهان🔴سحنه🔴وما بازیگر هستیم.از روزی که پا بر صحنهٔ نمایش زندگی میگذاریم،مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛نقش کودک دبستانی،🔴یه🔴نوجوان فرز و فعال،فرزندی پرافتخار برای خانواده،همسری پرتلاش و وفادار،پدر یا مادری دلسوز و مهربان،یک شهروند منظم و مسئول،نفش🔴یه🔴آدم پیروز،🔴یه🔴آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم 🔴نیس🔴، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم🔴شکت🔴خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم 🔴بشه🔴. وقتی پیروز 🔴می شیم🔴، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و🔴جوانردی🔴را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. 🔴گاها🔴 فریاد برآورد و 🔴گاها🔴سکوت کند.بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن 🔴زنده گی🔴، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.❗سحنه:صحنه❗❗یه:یک❗❗نیس:نیست❗❗شکت:شکست❗❗بشه:بشود❗❗می شیم:می شویم❗❗جوانردی:جوانمردی❗❗زنده گی:زندگی❗🧡Sajedeh🧡

دوستدار دوستداشتنی تربن فردعالم

کرد:شدمیکند:میکردمال من:برای مناحتیاز:نیاز، احتیاجقاپید:گرفت، برداشتپرت کرد بیرون :به بیرون پریدجست:پرید

فائزه

عالیه متشکرمامیدوارم همه امتحانات نوبت دوم رو عالی بدن

نویسنده

شما که جوابی ندادین به این قسمت🙄فقط دوبار متن کتابو تکرار کردین 🤦🏻‍♀️مثلا باید نوشترو ویرایش و پاک نویسی کنید🤐😁🤔😐

نویسنده

به جای جست باید نوشته باشد پریدبجای احتیاز، احتیاج یا نیازبه جای قاپسد، گرفت یابرداست

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب نگارش پایه نهم جواب فعالیت های نگارشی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. به نظر شما چه بخش هایی از نوشته زیر، قابل ویرایش است؟ آنها را فقط مشخص کنید.
زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی ، جهان سحنه و ما بازیگر هستیم. از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی می گذاریم، مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛ نقش کودک دبستانی، یه نوجوان فرز و فعال، فرزندی پر افتخار برای خانواده، همسری پرتلاش و وفادار، پدر یا مادری دلسوز و مهربان، یک شهروند منظم و مسول، نقش یه آدم پیروز، یه آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.
در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم نیس، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم شکت خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم بشه. وقتی پیروز می شیم، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاقو جوانمردی را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. گاها فریاد برآورد و گاها سکوت کند.
بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن زندگی، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.

2. نوشته زیر را ویرایش و سپس پاک نویس کنید.
شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی پرواز می کرد که ناگهان، دستگاه مولد اکسیژن آن، با صدای گوش خراشی منفجر کرد. هواپیما پنج سرنشین داشت.
1) خلبان. 2) دالایی لاما (برنده صلح نوبل)، 3) شکیل اونیل (بازیکن بسکتبال مشهور در امریکا)، 4) بیل گیتس (طراح و ریس سابق مایکروسافت) 5) یک جوان کم سن وسال.
هواپیما داشت سقوط می کند که خلبان پرید توی قسمت مسافرها و گفت: « آقایون، هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا چطر نجات داریم که یکی اش هم مال من است. بعد، در هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت: « آقایان، من مشهورترین ورزشکار دنیا هستم، جهان به ورزش کارهای بزرگ واقعا احتیاز دارد، پس یکی از این چترها به من می رسد» بعد یکی از سه چتر باقی مانده را قاپید و خودش را از در هواپیما پرت کرد بیرون».
در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان، من باهوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون جست
حالا فقط یک چتر باقی مانده بود. دلایی لاما و جوان کم سن و سال نگاهی به همدیگر کردند؛ اما چیزی نگفتند. بالاخره دلایی لاما به حرف آمد و گفت: « پسرم من عمر خودم را کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر بیرون. من توی هواپیما می مانم اما جوان کم سن و سال با خونسردی لبخندی زد و گفت : «غصه نخور پدرجان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم؛ چون با هوش ترین آدم روی کره زمین، اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زندگی کردن، خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی ، جهان «سحنه» و ما بازیگر هستیم. از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی می گذاریم، مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛ نقش کودک دبستانی، «یه» نوجوان فرز و فعال، فرزندی پر افتخار برای خانواده، همسری پرتلاش و وفادار، پدر یا مادری دلسوز و مهربان، یک شهروند منظم و مسول، نقش«یه» آدم پیروز، «یه» آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.
در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم «نیس»، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم «شکت» خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم «بشه». وقتی پیروز «می شیم»، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را «جوری» پیش ببریم که اخلاقو جوانمردی را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. «گاها» فریاد برآورد و «گاها» سکوت کند.
بر صحنه طویل و «بزرگ وسیع» و پهن زندگی، نقش های زیادی پیش می آید که ما «مجبوریم» به پذیرفتن «آن» نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن «آن» نیستیم.

2. شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی پرواز می کرد که ناگهان، دستگاه مولد «اکسیژن» آن، با صدای گوشخراشی منفجر «شد». هواپیما پنج سرنشین داشت.
ا. خلبان. 2. دالایی لاما (برنده صلح نوبل)، 3. ش یکل اونیل (باز کین بسکتبال مشهور در امر کیا)، 4. بیل گیتس (طراح و ریس سابق ما کیروسافت) 5. یک جوان کم سن وسال. هواپیما داشت سقوط «می کرد» که خلبان پرید «داخل» قسمت «مسافران» و گفت: « «آقایان»، هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا «چتر» نجات داریم که یکی هم مال من است. بعد، در هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت: « آقایان، من مشهورترین ورزشکار دنیا هستم، جهان به «ورزشکارهای» بزرگ واقعا «احتیاج» دارد، پس یکی از این چترها به من می رسد» بعد یکی از سه چتر باقی مانده را «گرفت» و خودش را از در هواپیما «به بیرون پرت کرد» ». در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان، من باهوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون «جست» حالا فقط یک چتر باقی مانده بود. «دالایی» لاما و جوان کم سن و سال نگاهی به همدیگر کردند؛ اما چیزی نگفتند. بالاخره «دالایی» لاما به حرف آمد و گفت: «پسرم من عمر خودم را کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر بیرون. من «داخل» هواپیما می مانم اما جوان کم سن و سال با خونسردی لبخندی زد و گفت : «غصه نخور پدرجان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم؛ چون با هوش ترین آدم روی کره زمین، اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید»

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رحمت الله حیدرنژاد 2 سال قبل
-1

پاسخ صفحه ۱۰۳

فاطمه 2 سال قبل
0

خوب بود

حدیث مرادی 2 سال قبل
0

سلام

همه ی پاک نویسی هایی که گفتین درسته

ولی توی متنی که فارسی نوشته شده نمیشه از اعداد ریاضی استفاده کرد و باید اونارو به حروف بنویسیم

مثلا ۱ بنویسیم یک

زینب 2 سال قبل
1

این چه وضعشه چهار ساعته میخونم نفهمیدم اصلا این چیکار کرده چه تغیری دادی آخه تو

ناشناس 2 سال قبل
16

متن پاکنویس شدش:

زندگی کردن،خودش یک صحنه نمایش است. در نمایش زندگی جهان صحنه و ما بازیگر هستیم از روزی که پا بر صحنه نمایش زندگی میگذاریم مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم نقش کودک دبستانی یک نوجوان فرز و فعال فرزندی پر افتخار برای خانواده همسری پرتلاش و وفادار پدر یا مادری دلسوز و مهربان یک شهروند منظم و مسئول نقش یک آدم پیروز یک آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر در نمایش زندگی شاید خود نقش مهم نیست مهم اجرای موفق نقش است وقتی شکست میخوریم نقش آدم شکست خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم بشود وقتی پیروز میشویم خوشحال باشیم ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و جوانمردی را از یاد نبرد هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش می کند در اوج قدرت دست افتاده ای را بگیرد در زمان افتادگی بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد گاهی فریاد برآورد و گاهی سکوت کند بر ۳۹ طبیعی و بزرگ وسیع و پهن زندگی نقشه های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم

........... 2 سال قبل
2

دوستدار دوست داشتنی ترین فرد عالم😂😂😂

4
😂😂 2 سال قبل

😐

-2
........... 2 سال قبل

😂😂😂😂

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بود

ریاض محرز 2 سال قبل
0

104

0
ریاض محرز 2 سال قبل

پاک نویس صفحه 104 نمیاد کمک کنید

ناشناس 2 سال قبل
4

خیلی‌بده

سلین 2 سال قبل
0

میشه بزارید

ناشناس 2 سال قبل
-1

نگارش نهم صفحه ی ۱۰۳

مهدی 2 سال قبل
2

خوبه

فائزه 2 سال قبل
46

عالیه متشکرمامیدوارم همه امتحانات نوبت دوم رو عالی بدن

-1
محمد مهدی رضایی 2 سال قبل

عالی بود

-1
نویسنده 2 سال قبل

ممنون

2
سارا 2 سال قبل

انشاءالله دوست گلم

1
زهرا 2 سال قبل

عالیه

3 2 سال قبل
1

عالی

... 2 سال قبل
0

عالی

Tina 2 سال قبل
1

Great👌🏻

-1
ممد 2 سال قبل

خوبی

نویسنده 2 سال قبل
154

❗صفحه103کتاب نگارش نهم❗زندگی کردن،خودش یک صحنهٔ نمایش است.درنمایش زندگی،جهان🔴سحنه🔴وما بازیگر هستیم.از روزی که پا بر صحنهٔ نمایش زندگی میگذاریم،مجبوریم نقش های مختلفی را بپذیریم؛نقش کودک دبستانی،🔴یه🔴نوجوان فرز و فعال،فرزندی پرافتخار برای خانواده،همسری پرتلاش و وفادار،پدر یا مادری دلسوز و مهربان،یک شهروند منظم و مسئول،نفش🔴یه🔴آدم پیروز،🔴یه🔴آدم شکست خورده و هزاران نقش دیگر.در نمایش زندگی، شاید خود نقش ، مهم 🔴نیس🔴، مهم اجرای موفق نقش است . وقتی شکست می خوریم، نقش آدم🔴شکت🔴خورده را طوری پیش ببریم که به پیروزی ختم 🔴بشه🔴. وقتی پیروز 🔴می شیم🔴، خوشحال باشیم ؛ ولی نقش را جوری پیش ببریم که اخلاق و🔴جوانردی🔴را از یاد نبرند. هنرمند واقعی کسی است که در نمایش زندگی ایفای نقش کند. در اوج قدرت، دست افتاده ای را بگیرد. در زمان افتادگی، بزرگی و بلند نظری خود را از یاد نبرد. 🔴گاها🔴 فریاد برآورد و 🔴گاها🔴سکوت کند.بر صحنه طویل و بزرگ وسیع و پهن 🔴زنده گی🔴، نقش های زیادی پیش می آید که ما مجبوریم به پذیرفتن آن نقش ها. برخی نقش ها را هم مجبور به پذیرفتن آن نیستیم.❗سحنه:صحنه❗❗یه:یک❗❗نیس:نیست❗❗شکت:شکست❗❗بشه:بشود❗❗می شیم:می شویم❗❗جوانردی:جوانمردی❗❗زنده گی:زندگی❗🧡Sajedeh🧡

3
ناشناس 2 سال قبل

🙂

1
علی 2 سال قبل

خوبه ولی جواب سپال دوم رو نداره که خو دقت متید

1
maryam 2 سال قبل

احسنت مفید و عالی

2
زهرا 2 سال قبل

خبع

3
.... 2 سال قبل

اوکی

1
دمت گرم 2 سال قبل

دمت گرم 🙂

نرگس 2 سال قبل
22

تغییری هم کرده بود اصلا

2
زهرا پارسا احمدپور 2 سال قبل

نه بده

-2
نویسنده 2 سال قبل

گوش خراش💥😍

-2
نویسنده 2 سال قبل

گوش خراش💥😍

-2
نویسنده 2 سال قبل

گوش خراش💥😍

... 2 سال قبل
6

خیلی خوبه ممنونم

0
الناز 2 سال قبل

خوب بود من که نوشتم 😉

نویسنده 2 سال قبل
32

به جای جست باید نوشته باشد پریدبجای احتیاز، احتیاج یا نیازبه جای قاپسد، گرفت یابرداست

0
ناشناس 2 سال قبل

ممنونم عالی بود

دوستدار دوستداشتنی تربن فردعالم 2 سال قبل
132

کرد:شدمیکند:میکردمال من:برای مناحتیاز:نیاز، احتیاجقاپید:گرفت، برداشتپرت کرد بیرون :به بیرون پریدجست:پرید

2
ناشناس 2 سال قبل

ممنون

ندا 2 سال قبل
1

میشه دومیشم بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب

پرتلاش 2 سال قبل
0

خوب بود.

Sara 2 سال قبل
0

خوبه مرسی ♥️

نویسنده 2 سال قبل
0

در فعالیت صفحه 103یه:یکگاها:گاهینیس:نیست

خوب 2 سال قبل
0

عالی

پوریا 2 سال قبل
0

خوبه ممنون

حنانه 2 سال قبل
0

سلام ببخشید کسی ویرایش درست صفحه ۱۰۴ رو بلده

0
زهرا پارسا احمدپور 2 سال قبل

من بلدم بگم ۱ را میدونی ۲جدول هست ها ۱سپیدار ۲آراسته ۳برافروخت از حروف را پیدا میکنی بعد مینویسی با تشکر

طاها 2 سال قبل
-1

کور بودی ندیدی

-1
خخخخ 2 سال قبل

خخخخ

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمی پانم

al8 2 سال قبل
0

The other day,

نویسنده 2 سال قبل
-1

به قران نمیدانم😥

نویسنده 2 سال قبل
0

الهه اسکندری نهم

F 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

زهرا 2 سال قبل
0

اره خیلی

زهرا 2 سال قبل
0

اره خیلی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی حرف نداره

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب صفحه ۱۰۴

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب کجاست

نویسنده 2 سال قبل
0

بنظر من سایت عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

بعد دالایی مالا با جوان کم سن وسال باهم به بیرون پریدندووقتی که داشتن می رفتن پایین باهوش ترین آدم روی زمین رودیدن که افتاده داخل یه دریاچه که پر از تمساح هس.امیرحسین امیدوار

ساره شاللی 2 سال قبل
1

خوب بود😄🤗

علی 2 سال قبل
0

عالیه عالیه عالیه نیدیتی نستینیح نیتویحی میتدیجی نیتنییخ نیتنینی نخیدنیتی نیانیتی نیذیدخی تیذیتیذ

علیرضا نوری زاده 2 سال قبل
0

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

انشای صفحه 104بند چهارم خط سوم به جای قاپید بنویسید «گرفت» و به جای از هواپیما بیرون جست جست بنویسید«از هواپیما به بیرون پرید»

حسن 2 سال قبل
0

عالی بود

2 سال قبل
0

به جای گاهاً چی بنویسیم؟🤔🤔

امیرمحمدبهرامی 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

:/ بای

نویسنده 2 سال قبل
0

کاش شکل صحیح رو هم مینوشتید

Zahra 2 سال قبل
0

Good

ریحانه کشاورز 2 سال قبل
0

مممنونم

محمد 2 سال قبل
0

خوب

.... 2 سال قبل
1

خیلی عالی👌

امیرمحمد 2 سال قبل
1

مرصی دمتون گرم خوب بود❤👑

Raha 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود . ممنون

اریانا فتاحی 2 سال قبل
0

عالی بود

الیس 2 سال قبل
0

بیسسسسذلفبیی

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام امین رضا

مرضیه بانو 2 سال قبل
1

عالیییی بود حرف نداشت

هادی 2 سال قبل
0

عالی بود

شقایق 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود واقعا ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب ویرایش صفحه ۱۰۳

مهدیه 2 سال قبل
0

چی بگم والا

یسنا 2 سال قبل
0

لطفا ویرایش صفحه ۱۰۴ رو هم بزارید

نویسنده 2 سال قبل
3

نتیجه:بنابراین در زندگی انسانهای زیادی هستند که بعضی از آنها فداکار و از خود گذشت هستند در همین حال انسان های خود شیرین هم وجود دارند که فداکار نیستند و فقط به به فکر خودشان هستند و از کار های بزرگشان در جامعه سوء استفاده می کنند

اسماعیلی 2 سال قبل
0

عالی

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود متشکرم

محدثه 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

..

سلام خوب بود 2 سال قبل
0

خوب

عباس 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

حاوی الفاظ رکیک

(T_T) 2 سال قبل
-1

خوب بود

alinia 2 سال قبل
0

دوستان عزیز بسیا به علامت نگارشی توجه داشته باشند

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفاً رعایت کنید تا بیماری افراد کمتری را از دست دهیمآرمین

نویسنده 2 سال قبل
-1

من چیزی نمیدانم

عرفان 2 سال قبل
-1

عالیه

هانی 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-2

۹

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

زندگی کردن خودش یک صحنه نمایش است در نمایش زندگی جهان سحنه وما بازیگر هستیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی ممنون خیلی خیلی خوبهدست همگی خوش

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

اصلا خوشم نیومد قشنگ توی یک کادر بزارید مشخص باشد

فاطمع 2 سال قبل
0

صحنهیکنیستشکستبشودمیشویمجوانمردیزندگی

0
پیام 2 سال قبل

درسته

حدیثث 2 سال قبل
-1

جواب فعالیت 103کتاب نگارش نهم چشمان گریان

امیر 2 سال قبل
0

عالی , بود سپاسگذارم

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب فعالیت نگارشی صفحه ۱۰۳ نگارش نهم

0
خوب نیست 2 سال قبل

خوب نیست

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه ۱۰۴

نویسنده 2 سال قبل
1

سحنه

نویسنده 2 سال قبل
-2

ختاهه

یه دوست 2 سال قبل
1

دلایی:دالایی

.... 2 سال قبل
-1

…..

احمد مردانی 2 سال قبل
0

خیلی عالی مرسی

امین نوروزی 2 سال قبل
-1

صفحه 103کتاب نگارش با جواب

نویسنده 2 سال قبل
-2

عید نوزوز

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب همین مطالب

سارا یوسفی 2 سال قبل
1

عالی بود 👏👏👏

ناشناس 2 سال قبل
-2

مناحلخل

نویسنده 2 سال قبل
0

بازنویس صفحه ۱۰۳ نگارش نهم

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه ۱۰۳ نهم نگارش

محمد صفرزاده 2 سال قبل
1

امتحانات خرداد را انشالله عالی بدهیدباتشکر از شما چاکریم

محمد صفرزاده 2 سال قبل
1

عالی بود گل کاشتی عشقی

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب

نویسنده 2 سال قبل
10

متن ویرایش شده رو میخام

نویسنده 2 سال قبل
5

من ویرایش درست رو میخام

سحنه اشتباه است 2 سال قبل
2

سحنه اشتباه است

نغمه 2 سال قبل
2

بایدبعضی ازکلمه هارابصورت ادبی نوشت

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب نیست 🙃

سیفی 2 سال قبل
1

خوبه

پریسا ملک زاده 2 سال قبل
2

خیلی خوب 😜

ناشناس 2 سال قبل
0

اره منم امید وارم

از همتون ممنونم 2 سال قبل
8

دوستانی که پایین اصلاح کردند دمشون گرم در این ماه های نورانی ما را دعا کنید تشکر🌹

تشیماجونتا 2 سال قبل
0

خیلی کمک کرد بهم ممنون

علیمحمدی 2 سال قبل
-2

خیلی هم خوب بود خیلی مچکرم💙💙

علیمحمدی 2 سال قبل
2

به نظر در متن دوم که به جای گرفت نوشته شده ×برداشت× مینوشت بهتر بود؟ نه🤔

ناشناس 2 سال قبل
7

چرا درست نویسی نکردید

سنا 2 سال قبل
4

خداقوت

نویسنده 2 سال قبل
2

مواردی که لازمه خط بکشیم و چه تغیراتی ایجاد شدهصفحه ۱۰۴ و ویرایش میکنیم پاک نویس میکنیم

0
نویسنده 2 سال قبل

خخخ

0
محمد امین 2 سال قبل

خوب

نویسنده 2 سال قبل
39

شما که جوابی ندادین به این قسمت🙄فقط دوبار متن کتابو تکرار کردین 🤦🏻‍♀️مثلا باید نوشترو ویرایش و پاک نویسی کنید🤐😁🤔😐

0
N 2 سال قبل

N

1
آریو 2 سال قبل

دختر خانوم ی بار هر دو متنو نوشته ی بارم یکم پایین تر اگ زحمت میدادی میدیدی جوابشم هست

عالی 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

شبی که یه هواپیما دو موتوره

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب س2

نویسنده 2 سال قبل
0

همکخهک

نویسنده 2 سال قبل
0

خخخخ

فاطمه 2 سال قبل
1

خیلی بد بود

پریسا 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
0

بچه اگر کسی میدونه زودتر بزاره من وقت ندارم

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
2

جوان خود را فدا کرد تا دالایی لاما زنده بماندابوالفضل صالحی

0
ناشناس 2 سال قبل

پسری؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود عالی و کاربردی.یونس ازادی

نویسنده 2 سال قبل
-2

االر

نویسنده 2 سال قبل
-2

ب

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوساسدسددسرسررسرسر

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

شما همون مطلب کتاب رو نوشتین ویرایش متن رو می خواستیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

فالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

دکتر گرم داش

نویسنده 2 سال قبل
0

نههتغ۵ففل۴قبی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم چی مشه اگر میدونی از من هم بگوید

دیلان 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

بلهههه

soha 2 سال قبل
0

عالیه ممنون

برای پاسخ کلیک کنید