جواب فعالیت های نوشتاری درس دهم قلم سحر آمیز صفحه 79 فارسی هشتم

نویسنده

۱- اگر دقت کنید شنبه به صورت روان شمبه تلفظ می شود کلماتی همچون استانبول و تنباکو نیز برای خوانش راحت تر به صورت استامبول و تمباکو تلفظ میشود۲- الف) شعر زیبا گروه اسمی می باشد و چون شعر کسره (-ِ) دارد هسته ی گروه حساب شده و حرف های قبل و بعد هسته را وابسته های ان می نامیمچون وابسته ای قبل از شعر نیامده شعر بدون وابسته ی پیشین است و زیبا نیز وابسته ی پسین به حساب می اید چون بعد شعر امدهبا توجه به این شعر زیبا ، گزینش لفظ ، بیان معنا و توجه مخاطب گروه اسمی هستند ب)با توجه به مطلب گفته شده میرزای بزرگ ، مرجع شجاع و فتوای تاریخی۳- جناس یعنی همجنس بودن در ادبیات یعنی زمانی دو کلمه ظاهرشان مانند هم باشد یا تفاوت کوچکی در ظاهرشان باشد الف) جویم و گویم ب) چمن و سمن و من ج) قامت و قیمت ، مهتر و بهتر ، چه و به و نه

آنی خوشگله💖💖

💖سوال اول💖دنبه💎استانبول💎💜سوال دوم💜💜=هسته 💚=وابسته💜شعر💜💚زیبا💚 💜توجه💜💚مخاطب💚💜میرزای💜💚بزرگ💚 💜مرجع💜💚شجاع💚💜فتوای💜💚 تاریخی💚💕سوال سوم💕حاضری ناظری💙نوع=ناقصچون چه 💙نوع=حرکتیجویم گویم💙نوع=اختلافیچمن سمن💙نوع=اختلافیقیمت قامت💙نوع=حرکتیمهتر بهتر💙نوع=حرکتی و اختلافی

المیرا

سوال اول : استانبول و تنباکوسوال دوم : الف )شعر زیبا و گزینش لفظ و بیان معنا و توجه مخاطب ب ) میرزای بزرگ و مرجع شجاع و فتوای تاریخیسوال سوم : الف ) جویم و گویم ب ) چمان و چمنج ) قامت و قیمت

نویسنده

در متن دو واژه بابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند شنبه متفاوت باشند

نویسنده

ریشه شهید موج شرافت

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۷۹ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس دهم قلم سحر آمیز از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند «شنبه» متفاوت باشد.
2- در هر یک از جمله های زیر، گروه اسمی و وابسته های آن را مشخص کنید.
الف) شعر زیبا، هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا توجه مخاطب را برمی انگیزد.
ب) میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت.
3- در نمونه های زیر، جناس ها را بیابید.
الف) الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟ (علامه حسن زاده آملی)
ب) سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. (حافظ)
پ) نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. (گلستان سعدی)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- استانبول، تنباکو .
2- الف) شعر زیبا.
ب) میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی.
3- الف) چه و چون .
ب) سمن و چمن.
پ) قامت و قیمت، مهتر و بهتر.

یسنا داداشی : شعر زیبا
میرزای بزرگ
فتوای تاریخی
چه و چون
سمن و چمن
قامت و قیمت
مهتر و بهتر.

نویسنده : جواب سوال 1: استانبول و تنباکو
جواب سوال 2: الف) شعر زیبا
ب)میرزای بزرگ مرجع شجاع فتوای تاریخی
جواب سوال 3: الف) چه و چون
ب)سمن و چمن
پ) قامت و قیمت مهتر و بهتر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
احمد 2 سال قبل
1

سلام خیلی خوب بود☺️☺️☺️

احمد شناوی 2 سال قبل
1

سلام خیلی خوب بود☺️☺️☺️

👑 2 سال قبل
2

عالی بود✨ ولی نوع جناس هارو نگفته بود

narges 2 سال قبل
2

چه و چون

چمان وچمن

چمن و سمن

قیامت وقیمت

مهتروبهتر

ناشناس 2 سال قبل
2

‌‌‌‌

نویسنده 2 سال قبل
0

شعر زیبامیرزای بزرگفتوای تاریخیچه و چونسمن و چمنقامت و قیمتمهتر و بهتر)منم یسنا داداشی):)

2
یاسمن 2 سال قبل

سوال ۳ الف: جویم و گویم میشه چه و چون که ارتباطی ندارن به هم

ناشناس 2 سال قبل
1

من کلا از این درس هیچی نفهیدم✋🏻🙄😐🤥

0
اره ر 2 سال قبل

اره راس میگی

0
امین 2 سال قبل

کلا فارسی به درد نمیخوره

1
حدیث 2 سال قبل

😂😂😂 اتفاقاً من بر عکس تو ام ولی چندان خوب هم نیستم

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب £سوال اول = استانبول و تنباکوجواب£ سوال دوم =الف ) شعر زیبا ب) میرزای بزرگ ، مرجع شجاع ، فتوای تاریخیجواب£ سوال سوم =الف ) چه و چونب) سمن و چمنپ) قامت و قیمت، مهتر و بهتر

دلارام 2 سال قبل
1

عالی بودسایت مفیدی هست وامیدوارم همیشه این سایت به کارخودش ادامه بده.ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

سپهر:جواب سوال 1: استانبول و تنباکو.جواب سوال 2: الف) شعر زیبا.ب)میرزای بزرگ مرجع شجاع فتوای تاریخی.جواب سوال 3: الف) چه و چون .ب)سمن و چمن.پ) قامت و قیمت مهتر و بهتر.

فاطمه 2 سال قبل
4

فعالیت های نوشتاری (صفحه ۷۹ کتاب درسی)

5
عالی 2 سال قبل

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

: 1- استانبول، تنباکو .2- الف) شعر زیبا.ب) میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی.3- الف) چه و چون .ب) سمن و چمن.پ) قامت و قیمت، مهتر و بهتر.

آنی خوشگله💖💖 2 سال قبل
11

💖سوال اول💖دنبه💎استانبول💎💜سوال دوم💜💜=هسته 💚=وابسته💜شعر💜💚زیبا💚 💜توجه💜💚مخاطب💚💜میرزای💜💚بزرگ💚 💜مرجع💜💚شجاع💚💜فتوای💜💚 تاریخی💚💕سوال سوم💕حاضری ناظری💙نوع=ناقصچون چه 💙نوع=حرکتیجویم گویم💙نوع=اختلافیچمن سمن💙نوع=اختلافیقیمت قامت💙نوع=حرکتیمهتر بهتر💙نوع=حرکتی و اختلافی

2
ابوالفضل 2 سال قبل

ممنون عالی بود عالی🌹🌹🌹🌹

نویسنده 2 سال قبل
1

۱)استاتبول.تنباکو

المیرا 2 سال قبل
7

سوال اول : استانبول و تنباکوسوال دوم : الف )شعر زیبا و گزینش لفظ و بیان معنا و توجه مخاطب ب ) میرزای بزرگ و مرجع شجاع و فتوای تاریخیسوال سوم : الف ) جویم و گویم ب ) چمان و چمنج ) قامت و قیمت

1
نرگس بهجانی 2 سال قبل

عالی بود تشکر از المیرا ❤

شقایق 2 سال قبل
2

۱-استانبول,تنباکو۲-گروه اسمی: شعر زیبا…گزینش لفظ..بیان معنا…توجه مخاطب۳-جناس:جویم گویم…چمان چمن..نمی شود نمی کند..قامت قیمت …مهتر بهتر

نویسنده 2 سال قبل
-1

چندتا کلمه که شکل گفتاری بانوشتاری آن باهم متفاوت است

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوال 1: استانبول تنباکو

قاسم کهرون بغدادی 2 سال قبل
-1

دامبول . دیمبول

نویسنده 2 سال قبل
4

۱-استانبول و تنباکو

فاطمه 2 سال قبل
1

سلام وقت بخیر ممنون ار نکته برداریتون همیشه وامیدوارم تنه تون سالم وتندرست باشی

نویسنده 2 سال قبل
1

۲: گزینش….بیان …..شعر ….. توجه

پریا 2 سال قبل
1

۲: گزینش….بیان …..شعر ….. توجه

0
HAMED 2 سال قبل

کد خوردی

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب سوال 1: استانبول و تنباکوجواب سوال 2: الف) شعر زیباب)میرزای بزرگ مرجع شجاع فتوای تاریخیجواب سوال 3: الف) چه و چونب)سمن و چمنپ) قامت و قیمت مهتر و بهتر.

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم

محمد 2 سال قبل
0

خوب بود

یه بنده خدا😂 2 سال قبل
1

اتانبول ، تنباکو

نویسنده 2 سال قبل
2

1محار.جمال

نویسنده 2 سال قبل
-1

نرگس تاجی: میرزای بزرگ(میرزا ) مرجع شجاع (مرجع) وابسته اسمی و هسته اسم

نویسنده 2 سال قبل
-2

چه سایتیه باید بقیه جواب سوال ها رو بدن

MOHAMMAD 2 سال قبل
-1

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال 1: استانبول و تنباکوسوال 2: الف) شعر زیباب)میرزای بزرگ مرجع شجاع فتوای تاریخیسوال 3: الف) چه و چونب)سمن و چمنپ) قامت و قیمت مهتر و بهتر.

نویسنده 2 سال قبل
-1

برای حل تمرین ۳ باید به یادآوریم که جناس ها متفاوت است مثل جناس افزایشی : شعر و شعور ، جناس اختلافی نهر و بهر ، جناس حرکتی مثل مُهر و مِهر و همچنین کلماتی که شبیه هم هستید ولی معنای آن فرق میکند جناس هستید مثل : بازی و بازی * نرگس رضوانی

نویسنده 2 سال قبل
11

۱- اگر دقت کنید شنبه به صورت روان شمبه تلفظ می شود کلماتی همچون استانبول و تنباکو نیز برای خوانش راحت تر به صورت استامبول و تمباکو تلفظ میشود۲- الف) شعر زیبا گروه اسمی می باشد و چون شعر کسره (-ِ) دارد هسته ی گروه حساب شده و حرف های قبل و بعد هسته را وابسته های ان می نامیمچون وابسته ای قبل از شعر نیامده شعر بدون وابسته ی پیشین است و زیبا نیز وابسته ی پسین به حساب می اید چون بعد شعر امدهبا توجه به این شعر زیبا ، گزینش لفظ ، بیان معنا و توجه مخاطب گروه اسمی هستند ب)با توجه به مطلب گفته شده میرزای بزرگ ، مرجع شجاع و فتوای تاریخی۳- جناس یعنی همجنس بودن در ادبیات یعنی زمانی دو کلمه ظاهرشان مانند هم باشد یا تفاوت کوچکی در ظاهرشان باشد الف) جویم و گویم ب) چمن و سمن و من ج) قامت و قیمت ، مهتر و بهتر ، چه و به و نه

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

🌺🌺🌺

نویسنده 2 سال قبل
3

سوال اول :استانبول (تلفظی=استانبول) تنباکو(تلفظی=تنباکو)سوال دوم:میرزایی بزرگ٫فتوای تاریخی٫مرجع شجاع٫سوال سوم:چون؛چهحاضری؛ناظریچنان ؛چمنقامت ؛قیمتمهتر؛بهتر

2
نگار خردمند 2 سال قبل

عالی بودی تاراخانم گل

نویسنده 2 سال قبل
5

تارا ناظمی

تارا ناظمی 2 سال قبل
3

سوال اول :استانبول (تلفظی=استانبول)تنباکو(تلفظی=تنباکو)سوال دوم:میرزایی بزرگ٫فتوای تاریخی٫مرجع شجاع٫سوال سوم:چون؛چهحاضری؛ناظریچنان ؛چمنقامت ؛قیمتمهتر؛بهتر

نویسنده 2 سال قبل
5

ریشه شهید موج شرافت

نویسنده 2 سال قبل
2

1:استانبول و تنباکو2:الف ) شعر زیبا3:الف) چه و چون ب )سمن و چمن د)قامت و قیمت مهتر و بهتر

نویسنده 2 سال قبل
1

،،،،ط

نویسنده 2 سال قبل
3

جواب سوال۲

نویسنده 2 سال قبل
6

در متن دو واژه بابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند شنبه متفاوت باشند

برای پاسخ کلیک کنید