جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم سپیده دم صفحه 136 و 137 و 138 فارسی دهم

Arash

به نظرم تو قلمرو زبانیدر سوال در مصراع زیر،نقش دستوری…روی معطوف به مفعول نیس بلکه به دلیل وجود حرف اضافه ((به)) قبل کلمه روی،باید نقش متمم داشته باشد.

ñąfąŝ

۲_ب قلمرو فکری← منظور از گندم می روید: حاصل خیزی سرزمین قدس هم میتونیم بگیم

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم سپیده دم از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 2) از میان موارد زیر، ترکیب های وصفی و اضافی را جدا کنید؛ سپس هسته هر یک را مشخص نمایید.
ستاره غروب، سرور آزادگان، مسافر دیرین، ماهی دریا، برترین حماسه
3) در مصراع زیر، نقش دستوری اجزای مشخص شده را بنویسید.
«پس، درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای»

قلمرو ادبی : 1) مصراع های زیر را با توجه به آرایه های «تشخیص، کنایه و تشبیه» بررسی کنید.
الف) ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران
ب) ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید!
ب) بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست.
2) کدام واژه مشخص شده، « استعاره» به شمار می آید؟ مفهوم آن را بنویسید.
«ای مسافر دیرین بر روی خار و درد / ای چون { ستاره }، فروزان»
3) شاعر، «باران ها» و « فصل ها» را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟
4) کاربرد مناسب شبکه معنایی، در شعر و نثر، ضمن آنکه به تداعی معانی کمک می کند، سبب زیبایی و دلنشینی سخن می شود و آرایه «مراعات نظیر» را پدید می آورد ؛
مثال:
{ ابر و باد و مه و خورشید و فلک } در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
سعدی
از متن درس، دو نمونه مراعات نظیر بیابید.

قلمرو فکری : 1) دریافت خود را از سروده زیر بنویسید.
« تو را جنوب نامیدم / ……….. / ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برین / پیوند خورده ای.»
2) در سروده زیر:
« ای سرزمینی کز خاکت / خوشههای گندم می روید/ و پیامبران برمی خیزند.»
الف) کدام سرزمین مورد خطاب است؟
ب) مقصود شاعر از مصراعهای دوم و سوم چیست؟
3) از متن درس، مصراعی را معادل معنایی قسمت مشخص شده بیابید.
«تو را سپیده دمیدر انتظار زاده شدن/ و {پیکری در اشتیاق شهادت} نامیدم».
4) قبانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تا کید دارد؟
«ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربلا را در برداری ….»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) الف) تناسب
عطر : گل، بو، گلستان، غنچه، باران، بهار
ب) ترادف
کرامت : سخاوت ، احسان ، بخشندگی ، بزرگواری ،دهش، جوانمردی
2) ترکیب وصفی : مسافر دیرین ، برترین حماسه
ترکیب اضافی : ستاره غروب، سرور آزادگان، ماهی دریا
3) در : قید ، امید : مفعول ، روی : معطوف به مفعول ، ما : مضاف الیه

قلمرو ادبی : 1) الف) تشبیه : لبنان به سبزه
تشخیص : ای لبنان
ب) تشخیص : کشتی ای که مقاومت می کند
ج) کنایه : بوسه زدن بر شمشیر
تشخیص دستان تو (لبنان)
2) خار استعاره از رنج و سختی
3) باران ها نماد آزادی و طراوت
فصل ها نماد زمان و تاریخ
4) جز تو کسی نمانده است که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد.
ای سرور باران ها و فصل ها / تو را عطر می نامیم که در غنچه ها خانه دارد / تو را پرستو نامیدم.

قلمرو فکری : 1) شاعر قیام مردم لبنان علیه ظلم، یک انقلاب خدایی و آسمانی می داند.
2) الف) لبنان
ب) مصراع دوم بر امید به آینده و زندگی دوباره تاکید دارد.
مصراع سوم به بعثت پیامبران از سرزمین لبنان اشاره دارد.
3) و گل هایی را می چیند / که از انگشتان شهیدان می رویند.
4) فرهنگ شهادت طلبانه و شیعی مردم لبنان

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنین 2 سال قبل
2

همه چی عالی فقط توی 3.قلمرو زبانی

در=هسته مفعول

امید=مضاف الیه مفعول

روی ما هم=گروه متممیه

Kiana 2 سال قبل
-2

مرسی

جهان 2 سال قبل
-1

لطفا جواب

ناشناس 2 سال قبل
0

ممنونم عالی

رها 2 سال قبل
1

عالی بود مرسی 🍀

-1
نویسنده 2 سال قبل

قابلتونو نداشت

ناشناس 2 سال قبل
1

حوب

-1
ناشناس 2 سال قبل

کسب درآمد دلاری با ربات هوشمند ترید اتوماتیک در 116 صرافی معتبر

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی خوب

ناشناس 2 سال قبل
2

خوب

هیدن 2 سال قبل
0

عالی سپاسگزارم

ñąfąŝ 2 سال قبل
3

۲_ب قلمرو فکری← منظور از گندم می روید: حاصل خیزی سرزمین قدس هم میتونیم بگیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

دمتون گرم زحمت کشیدید

Arash 2 سال قبل
6

به نظرم تو قلمرو زبانیدر سوال در مصراع زیر،نقش دستوری…روی معطوف به مفعول نیس بلکه به دلیل وجود حرف اضافه ((به)) قبل کلمه روی،باید نقش متمم داشته باشد.

-1
السانا 2 سال قبل

بله دقیقا

برای پاسخ کلیک کنید