جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم عظمت نگاه صفحه 142 و 143 فارسی دهم

نویسنده

عالی است اما جواب های طولانی داده اید لطفا آنها را مختصر کنید

حسین

عالی بود

سرهات عبداالهی دیزج مرگور❤

مرسی عالی هست ❤

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی فکری ادبی صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم عظمت نگاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) کدام کلمات، در متن درس، برای شما جدید و غیرتکراری است؛ معنای هر یک را بنویسید.
2) در زبان فارسی، نشانه هایی هست که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم؛ مانند «آی، ای، یا، ا»؛ به این واژه ها «نشانه ندا» می گوییم. اسمی که همراه آنها می آید، «منادا» نام دارد؛ مانند «ای خدا!»
گاهی منادا بدون نشانه به کار می رود؛ در این گونه موارد، به آهنگ خواندن جمله باید توجه کنیم.
یک بند بنویسید و در آن، سه نشانه ندا به کار ببرید.
3) در جمله زیر نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید.
« {ناتانایل}، {من} به تو {شور} و شوقی خواهم آموخت.»

قلمرو ادبی : 1) عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودند.
2) در بند چهارم از متن درس، یک «کنایه» بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

قلمرو فکری : 1) نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟ درباره آن توضیح دهید.
2) نویسنده درباره «انتظار» چه دیدگاهی دارد؟
3) هر یک از موارد زیر، با کدام بخش ازمتن درس، تناسب معنایی دارد؟
الف) به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
سعدی
ب) بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آمد
مولوی
پ) غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور پنهان نگشتهای که هویدا کنم تو را
فروغی بسطامی
4) کدام عبارت درس، با مفهوم آیه شریفه «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» (انعام، آیه 103) ارتباط معنایی دارد؟
5) جمله «ای کاش عظمت در نگاه تو باشد». را با سروده زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.
«چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید».
6) در متن زیر، نویسنده بر چه چیزی تاکید دارد؟
برای من «خواندن » اینکه شن ساحل ها نرم است، بس نیست؛ می خواهم پاهای برهنه ام این نرمی را حس کنند؛ به چشم من، هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) ناتانایل : انسان کامل و آرمانی، در زبان عبری یعنی خداداد
معطوف : بازگردانده شده، پیچانده شده
تملک : مالک شدن، صاحب شدن
تصاحب : مالک شدن، صاحب شدن
تمایز : جدا کردن، فرق گذاشتن
قال شدن : اعتراف کردن و پذیرفتن
ماده : سفره مخصوص غذا
نیلگون : آبی سیر، به رنگ نیلی، کبود، لاجوردی، آسمانگون
2) ای حسین، ای سرور و سالار شهیدان، تو مظهر عظمت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم هستی. یا علی تو الگوی صبرو رنح و تقوا هستی، شما را دوست داریم و به شما امه اطهار و وارستگان می بالیم.
3) ناتانایل : منادا
من : نهاد
شور و شوق : مفعول

قلمرو ادبی : 1) تشخیص و استعاره : انتظار کشیدن آسمان، رنگ باختن ستاره ها
لرزیدن : کنایه از وحشت کردن از چیزی، به شدت ترسیدن
رنگ باختن : به کنایه از دست دادن رنگ و بی رنگ شدن، رو به نابودی رفتن و ضعیف و بی اثر شدن
غرق در چیزی بودن : کنایه از کاملا تحت تاثی آن قرار گرفتن یا گرفتار آن شدن، غوطه ور شدن در آب
شبنم ،û استعاره مکنیه : زیرا به دریایی یا مکان پرآبی مانند شده است که چمنزار در آن غرق می شود.
مراعات نظیر : سپیده دم، آسمان، ستاره، چمنزار، شبنم
اغراق : چمنزارها غرق در شبنم بودند.
2) رنگ هوس به خود نگیرد کنایه از به خاطر هوس نباشد
به چه کار آمدن کنایه از فایده ای نداشتن ، کارایی نداشتن

قلمرو فکری : 1) نیکوترین اندرزش این است که انسان ها در سختی ها و دشواری ها به هم کمک و یاری کنند.
2) معتقد است تمام پدیده های عالم منتظرند و هر تعبیری رو به سوی کمال دارد. مانند زمین خشکی که منتظر باران است و در ادامه توصیه می کند که نباید در انتظار اتفاق خاصی بود و باید همه رویدادهای زندگی را به زیبایی درک کرد و پذیرفت.
3) الف) هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم.
ب) اگر جان ما ارزشی داشه باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.
اعمال ما به ما وابسته است. همچنان که روشنایی فسفر. راست است که ما را می سوزاند اما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد.
پ) تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن.
ناتانایل یعنی درنیافتن این که او را هم اکنون در وجود خود داری.
مفهوم مشترک : حضور خدا در همه جا
4) هر آفریده ای نشانه خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.
خدا در همه جا هست. در هر جا که به تصور درآید، و «نایافتنی» است.
5) پیام هر دو یکسان است در هر دو به مثبت اندیشی و عظمت نگاه تاکید شده است. یعنی اگر طرز نگاه و دیدگاه ما انسان ها درست شود، حقیقت زندگی را چنان که هست خواهیم دید و به زیبایی های آفریده های خدا بهتر پی خواهیم برد.
6) تجربه شخصی و آزمایش، تاکید نویسنده بر این موضوع که شناخت بدون تجربه شخصی و آزمایش ارزش ندارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود دست نویسنده اش درد نکنه

ماهان 2 سال قبل
0

این سایت بی نظیره

پریا 2 سال قبل
-1

متشکرم

Danesh 3 سال قبل
-2

مرسی عالی بود

حسین 3 سال قبل
4

عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
11

عالی است اما جواب های طولانی داده اید لطفا آنها را مختصر کنید

ناشناس 3 سال قبل
1

جواب خیلی طولانی باید خیلی مختصربشن این زحمت رابکشید

ناشناس 3 سال قبل
-2

خیلی زیاد بود😵

سرهات عبداالهی دیزج مرگور❤ 3 سال قبل
3

مرسی عالی هست ❤

برای پاسخ کلیک کنید