جواب گفت و گو درس شانزدهم پرنده آزادی صفحه 116 فارسی هشتم

ناشناس

اره والا

نویسنده

سلام من هیچی نمیدونم اگر میدونستم من چرا توی اینترنت جستوجو میکردم ببخشین

نیلتلزبتذذن

بدنیس

نویسنده

۲_نماد سرزمین فلسطین زیتون میباشد و زیتون را نماد صلح در کشور فلسطین میشناسند.فاطمه

جواب گفت و گو صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب گفت و گو درس شانزدهم پرنده آزادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- درباره «ادبیات پایداری»تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس مطرح کنید.
2- با راهنمایی معلم خود، درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس اراه دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- ادبیت پایداری عبارت است ازآثاری که تحت تاثیر شرایطی چون اختناق واستبداد داخلی، نبود آزادی فردی واجتماعی، قانون گریزی وقانون ستیزی با پایگاه های قدرت، غضب، قدرت وسرزمین و سرمایه های ملی وفردی و . شکل می گیرند. بناراین جان مایه این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادیریال اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان ها ی ضد آزادی است.
ولی این مفهوم در انقلاب اسلامی ایران، با یک فاصله زمانی کوتاه- نوزده ماه جنگ تحمیلی آغاز شد باپذیرش قطعنامه در بیست وهفتم تیرماه 1367 توقف نسب یافت، همراه با خود جریان نیرومند فرهنگی در حوزه شعر، قصه، نمایشنامه، نقاشی و. را بوجود آورد که تجربه های تازه وبدیع در لابه لای شبکه عظیم فرهنگی آن باخود به همراه داشت. مطالعه، تحلیل، تبیین، بررسی، نقد، شناخت وبازیافت این حادثه عظیم در همه ابعاد بایسته وضروری است (سنگری، ج1، ص9). بنابراین آنچه را که درخلال این بررسی ها، به صورت سروده ها ونوشته هایی به کار رفته به نوعی همدلی میهنی یا قومی در برابر تجاوز طبیعت در پی دارد که به عنوان ادبیات پایداری قابل طرح هستند. به عبارتی ساده تر، سروده ها ونوشته هایی که موضوع اصلی آن دعوت مردم به مبارزه وپایداری در برابر متجاوزین بود، تحت عنوان ادبیات پایداری/ مقاومت قابل تقسیم بندی است.
2- نماد سرزمین فلسطین زیتون.
نمادهایی مانند سنگ، شهید، شهادت. زیتون فلسطین که در شعر «این سرزمین» حضور جدی دارد، می خواهد بگوید که این مرز و بوم، در سایه غصب و اشغال بوی یوسف کنعانی به مشام جان های پاک و بی آلایش می پراکند و در این عصر مدرنیته باز هم همراه لبنان آیه های مقاومت می خواند و رجز عشق و شهادت را برای احیاء ارزشهای دینی و انسانی می سراید.
بی گمان شاعران آزاده دنیا نیز نمی توانند بر گوش و چشمشان مهر بی خیالی بکوبند و بر دلهایشان سایه نفهمیدن را بگسترانند بلکه همنوا با محمود درویش، معین بسیسو، توفیق زیاد، ناجی العلی، احمد دهبو شعر مقاومت می سرایند و با هم می گویند که فلسطین یعنی امیدی با صدای بلند و بغض آلود انسان مظلوم امروز فلسطین و فلسطینی یعنی نوای در گلو گرفته زیتون!.
بدیهی است که یکی از مولفه های شعر در کاربرد اجتماعی و سیاسی آن فضاسازی برای استقامت و پایداری که از ارزش های بالای انسانی هست، می باشد. بدین سان این گونه واژگان و مفاهیم در شعر یک شاعر بستگی به نمادهایی دارد که آن شاعر از آن ها استفاده می برد گاهی واژگان در کنار آن نماد به موجود زنده ای میماند که همچون انسان نفس می کشد و خون در شریانش جریان دارد و در غم و اندوه می گرید و گاه اسارت در تقلای آزادی فریاد خشمگینانه اش گویی فضا را فرا می گیرد و به هیچ روی با دشمنان سر سازگاری و تمکین ندارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
18

سلام من هیچی نمیدونم اگر میدونستم من چرا توی اینترنت جستوجو میکردم ببخشین

19
ناشناس 10 روز قبل

اره والا

0
رها 10 روز قبل

😂😂😂😂دقیقا

نیلتلزبتذذن 10 روز قبل
6

بدنیس

🌹 10 روز قبل
2

زارت😏

0
لتلا 10 روز قبل

وندرللخد

رها 10 روز قبل
2

خبح فقط یکم زیاده😪

نویسنده 10 روز قبل
3

۲_نماد سرزمین فلسطین زیتون میباشد و زیتون را نماد صلح در کشور فلسطین میشناسند.فاطمه

نویسنده 10 روز قبل
0

گفت وگودرباره «ادبیات پایداری»تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس مطرح کنید.2- با راهنمایی معلم خود، درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس اراه دهید.ادبیت پایداری عبارت است ازآثاری که تحت تاثیر شرایطی چون اختناق واستبداد داخلی، نبود آزادی فردی واجتماعی، قانون گریزی وقانون ستیزی با پایگاه های قدرت، غضب، قدرت وسرزمین و سرمایه های ملی وفردی و . شکل می گیرند. بناراین جان مایه این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادیریال اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان ها ی ضد آزادی است.ولی این مفهوم در انقلاب اسلامی ایران، با یک فاصله زمانی کوتاه- نوزده ماه جنگ تحمیلی آغاز شد باپذیرش قطعنامه در بیست وهفتم تیرماه 1367 توقف نسب یافت، همراه با خود جریان نیرومند فرهنگی در حوزه شعر، قصه، نمایشنامه، نقاشی و. را بوجود آورد که تجربه های تازه وبدیع در لابه لای شبکه عظیم فرهنگی آن باخود به همراه داشت. مطالعه، تحلیل، تبیین، بررسی، نقد، شناخت وبازیافت این حادثه عظیم در همه ابعاد بایسته وضروری است (سنگری، ج1، ص9). بنابراین آنچه را که درخلال این بررسی ها، به صورت سروده ها ونوشته هایی به کار رفته به نوعی همدلی میهنی یا قومی در برابر تجاوز طبیعت در پی دارد که به عنوان ادبیات پایداری قابل طرح هستند. به عبارتی ساده تر، سروده ها ونوشته هایی که موضوع اصلی آن دعوت مردم به مبارزه وپایداری در برابر متجاوزین بود، تحت عنوان ادبیات پایداری/ مقاومت قابل تقسیم بندی است.

میترا 10 روز قبل
1

خیلی خوب مرسی

نویسنده 10 روز قبل
2

عالی بود

فری 10 روز قبل
1

عالییییییییی

نویسنده 10 روز قبل
2

عالی

برای پاسخ کلیک کنید