جواب کارگروهی درس هفتم علم زندگانی صفحه 63 فارسی هفتم

......

ما میخوایم از این سایت جواب بگیریم نه اینکه جواب بدیم 😡😡

ناشناس

ما جواب میخوایم ن اینکه جواب بدیم 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

🤬🤬🤬

دقیقا 🤬🤬🤬

نویسنده

درس را بہ صورت نمایش در کلاس اجرا کنید

نویسنده

تجربه یعنی دانش و علمی که یک فرد دارد

جواب کارگروهی صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کارگروهی درس هفتم علم زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.
2. داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است بیابید و در کلاس بخوانید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

من جواب میخوام نه اینکه جواب بدم

ناشناس 2 سال قبل
1

من جواب میخوام نه اینکه جواب بدم

۰ 2 سال قبل
1

اجرا کردیم

...... 2 سال قبل
10

ما میخوایم از این سایت جواب بگیریم نه اینکه جواب بدیم 😡😡

0
ناشناس 2 سال قبل

دقیقا

4
🤬🤬🤬 2 سال قبل

دقیقا 🤬🤬🤬

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
0

کارگروهیسوال یک نهسوال 2 میدانیتذعذحذربژ نح. بز پپهذبب،ذج. عرامیررضا

نویسنده 2 سال قبل
1

ما در هال کردن همان سیک هستیم

نویسنده 2 سال قبل
1

داستانی که بیانگر انتقال تجربه باشددر شهر میانه نوجوانی باهوش، تمام کتاب های استادش را آموخته و چشم بسته آن ها را برای دیگر شاگردان می خواند.

M 2 سال قبل
0

داستانی که بیانگر انتقال تجربه باشددر شهر میانه نوجوانی باهوش، تمام کتاب های استادش را آموخته و چشم بسته آن ها را برای دیگر شاگردان می خواند.

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی

... 2 سال قبل
2

کار گروهی سوال ۲ اون مهم هست اونو بفرستید

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود

سه 2 سال قبل
0

عالی بود

فاطمع 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
0

..09 نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی خوبهولی میشه کار گروهی را هم بدید؟

عع 2 سال قبل
0

خوب

عع 2 سال قبل
0

خوب

ناشناس 2 سال قبل
0

۰

ناشناس 2 سال قبل
2

۰۰۰۰

Melika 2 سال قبل
1

باید یک کتاب اموزنده بخونید خلاصه اش را بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
3

تجربه یعنی دانش و علمی که یک فرد دارد

ناشناس 2 سال قبل
6

ما جواب میخوایم ن اینکه جواب بدیم 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

1
REZA@ 2 سال قبل

باهات موافقم

راست میگی افرین

نویسنده 2 سال قبل
3

درس را بہ صورت نمایش در کلاس اجرا کنید

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم والووووو

0
ننلفژفژا 2 سال قبل

در زلد اس۴ز

نویسنده 2 سال قبل
0

من جواب میخوامممممم عنننن. علی

علی گوگولی 2 سال قبل
2

من جواب میخوام عنننن

برای پاسخ کلیک کنید