جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم عشق جاودانی صفحه 156 فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری ادبی زبانی صفحه ۱۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم عشق جاودانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : قلمرو زبانی : واژه صحیفه را از نظر کارکرد معنایی بررسی کنید.کتاب، نامه، ورق.
۲: متن درس را از نظر حذف فعل بررسی کنید و نوع حذف هارا بنویسید.چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا گه چیز تازه ای برای نوشتن:(مانده است)حذف فعل مانده است به قرینه لفظی.
انچه را قدیمی است قدیمی ندانم:(که تو از ان منی و من از ان توام)(ام)(هستم)حذف فعل هستم به قرینه معنوی.
قلمروادبی:
۱: دو نمونه ارایه تشخیص در متن درس بیابید.دست زمان، (زمان به انسانی تشبیه شده که دست ندارد)، عشق جاودان معشوق را جوان میبیند، (جان بخشی به عشق).
۲: در متن درس نمونه ای از استفهام انکاری مشخص کنید. ایا چیزی در مخیله ادمی میگنجد که قلم بتواند ان را بنگارد، اما جان صادق من ان را برای تو ترسیم نکرده باشد؟
قلمرو فکری:
۱: شکسپیر برای عشق جاودانی چه ویژگی هایی را بر میشمارد؟معشوق را جوان می بیند، به گذر روزگار و گرد و غبار پیری بی توجه است، قدیمی است، مقدس است.
۲: در سطرهای زیر بر چه نکته ای تاکید شده است؟
چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تورا بازگو کند؟ ارزشمندی عشق،بیان کامل عشق.
۳: مضمون بیت زیر از کدام بخش از سروده ی شکسپیر قابل دریافت است؟
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که می شنوم نامکرر است.
هرروز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم
و انچه را قدیم است قدیمی ندانم دریت مانند نخستین باری که نام زیبای تورا تلاوت کردم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

عالی

الی 2 ماه قبل
0

عالی

من 3 ماه قبل
0

کار راه انداز بود:)

محمد 7 ماه قبل
0

سلام خیلی خوبه خیلی ممنون لطفا هر کمکی مطلبی برای جواب ها دارید به ما بدید ممنون

ناشناس 7 ماه قبل
1

خیلی ممنون

برای پاسخ کلیک کنید