جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم خاموشی دریا صفحه 144 و 145 فارسی یازدهم

M

برای تضمن( فصل) بهتره بنویسیم پاییز و زمستان و….

رها

خوبه

نویسنده

خوب بود

نویسنده

خوبه

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری ادبی زبانی صفحه ۱۴۴ و ۱۴۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم خاموشی دریا از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) با توجه به رابطه معنایی «تضمن»، جاهای خالی را پر کنید.
دریا و …………….
فصل و …………………
2) نوع «واو» (عطف، ربط) را در بند سوم درس مشخص کنید.
3) جمله های زیر را بخوانید:
الف) طبیعت، زیبا است.
ب) طبیعت، زیبا آفریده شده است.
واژه «زیبا» را از کدام جمله می توان حذف کرد؟
می بینید که جمله «الف» پس از حذف واژه «زیبا» بی معنا می شود؛ چون «زیبا» مسند جمله و از اجزای اصلی آن است ولی جمله «ب» پس از حذف «زیبا» همچنان کامل است؛ چون «زیبا» در این جمله، قید است و حذف آن نقصی ایجاد نمی کند.
اکنون، هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جمله نخست «مسند» و در جمله دیگر، «قید» باشد.
خندان
چگونه

قلمرو ادبی : 1) دو نمونه آرایه «تشخیص» در متن درس مشخص کنید.
2) در متن درس، «آفتاب» و «ستاره»، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟

قلمرو فکری : 1) در بند نخست این سروده، منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
2) در بند سوم، بر چه موضوعی تاکید شده است؟
3) درباره ارتباط معنایی عبارت زیر، با متن درس توضیح دهید.
از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو آرد. خواجه عبدالله انصاری
4) با توجه به بند پایانی، ویژگی مهم انسان توانمند، چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) دریا و صدف یا ماهی ها و …
فصل و درس یا ماه و …
2) ماهی در آب خاموش است و(حرف ربط) چارپا روی خاک هیاهو می کند و(حرف ربط) پرنده در آسمان آواز می خواند. آدمی خاموشی دریا و(حرف عطف) هیاهوی خاک و(حرف عطف) موسیقی آسمان را در خود دارد
خندان:الف) کودک خندان است. (مسند) ب)استاد خندان وارد کلاس شد. (قید)
چگونه:الف) هوا چگونه است؟ (مسند) ب) نگاه کن چگونه را می رود. (قید)

قلمرو ادبی : 1) از شعله به خاطر روشنایی اش سپاس گذاری کن.
اما چراغدان را هم که صبورانه در سایه می ایستد ازیاد مبر.
2) آفتاب:استعاره از چیزی که دوست داریم یا نعمت های بزرگ تر
ستاره:سایر چیز ها یا سایر نعمت ها

قلمرو فکری : 1) انسان های بی ادعایی که به چشم نمی آیند.
2) اینکه انسان همه ویژگی های سایر پدیده هارا د رخود دارد یا محور بودن انسان در بین پدیده ها
3) این عبارت و بند سوم تاکید بر تواضع دارند که نتیجه اش به بزرگی رسیدن انسان متواضع است.
4) انسان توانمند ناممکن می سازد.

پریچهر : قلمرو زبانی:
۱: با توجه به رابطه معنایی «تضمن»، جاهای خالی را پر کنید.
دریا و صدف یا ماهی ها و …
فصل و درس یا ماه و …
۲: نوع «واو» (عطف، ربط) را در بند سوم درس مشخص کنید.
ماهی در آب خاموش است و(حرف ربط) چارپا روی خاک هیاهو می کند و(حرف ربط) پرنده در آسمان آواز می خواند. آدمی خاموشی دریا و(حرف عطف) هیاهوی خاک و(حرف عطف) موسیقی آسمان را در خود دارد
۳: جمله های زیر را بخوانید:
الف) طبیعت، زیبا است.
ب) طبیعت، زیبا آفریده شده است.
واژه «زیبا» را از کدام جمله می توان حذف کرد؟
می بینید که جمله «الف» پس از حذف واژه «زیبا» بی معنا می شود؛ چون «زیبا» مسند جمله و از اجزای اصلی آن است ولی جمله «ب» پس از حذف «زیبا» همچنان کامل است؛ چون «زیبا» در این جمله، قید است و حذف آن نقصی ایجاد نمی کند.
اکنون، هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جمله نخست «مسند» و در جمله دیگر، «قید» باشد.
خندان:الف) کودک خندان است. (مسند) ب)استاد خندان وارد کلاس شد. (قید)
چگونه:الف) هوا چگونه است؟ (مسند) ب) نگاه کن چگونه را می رود. (قید)
قلمرو ادبی:
۱: دو نمونه آرایه «تشخیص» در متن درس مشخص کنید.
از شعله به خاطر روشنایی اش سپاس گذاری کن.
اما چراغدان را هم که صبورانه در سایه می ایستد ازیاد مبر.
۲: در متن درس، «آفتاب» و «ستاره»، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟
آفتاب:استعاره از چیزی که دوست داریم یا نعمت های بزرگ تر.
ستاره:سایر چیز ها یا سایر نعمت ها.
قلمرو فکری:
۱: در بند نخست این سروده، منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
انسان های بی ادعایی که به چشم نمی آیند.
۲: در بند سوم، بر چه موضوعی تاکید شده است؟
اینکه انسان همه ویژگی های سایر پدیده هارا درخود دارد یا محور بودن انسان در بین پدیده ها.
۳: درباره ارتباط معنایی عبارت زیر، با متن درس توضیح دهید.
از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو آرد. خواجه عبدالله انصاری
این عبارت و بند سوم تاکید بر تواضع دارند که نتیجه اش به بزرگی رسیدن انسان متواضع است.
۴: با توجه به بند پایانی، ویژگی مهم انسان توانمند، چیست؟
انسان توانمند ناممکن را ممکن می سازد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
M 14 ساعت قبل
7

برای تضمن( فصل) بهتره بنویسیم پاییز و زمستان و….

0
محمد 14 ساعت قبل

بله

مهسا 14 ساعت قبل
-1

بله لطفا تصحیحش کنید

مهسا 14 ساعت قبل
1

آفرین درست میگی

پرنیان پارما 14 ساعت قبل
0

🙏🙏🙏🙏🙏 عالی بود

نویسنده 14 ساعت قبل
3

خوبه

M 14 ساعت قبل
1

خوب بود👌

نویسنده 14 ساعت قبل
3

خوب بود

111 14 ساعت قبل
1

اتفاقا کاملا درسته

عالی 14 ساعت قبل
1

عالی بود

نویسنده 14 ساعت قبل
1

خوبه,⁦❤️⁩⁦❤️

5
رها 14 ساعت قبل

خوبه

محدثه 14 ساعت قبل
0

خیلی خوبه

Maryam 14 ساعت قبل
1

مرسی خیلی عالی بود

نویسنده 14 ساعت قبل
1

همه چیز تکمیل بود و عااالیبسیار ممنون

نویسنده 14 ساعت قبل
0

هیچی نمیدانم

رضوان سالمی 14 ساعت قبل
1

آتش

AmiraliHosseini 14 ساعت قبل
1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید