جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم خاموشی دریا صفحه 144 و 145 فارسی یازدهم

M

برای تضمن( فصل) بهتره بنویسیم پاییز و زمستان و….

رها

خوبه

یاس

یازدهم ریاضی

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری ادبی زبانی صفحه ۱۴۴ و ۱۴۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم خاموشی دریا از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) با توجه به رابطه معنایی «تضمن»، جاهای خالی را پر کنید.
دریا و …………….
فصل و …………………
2) نوع «واو» (عطف، ربط) را در بند سوم درس مشخص کنید.
3) جمله های زیر را بخوانید:
الف) طبیعت، زیبا است.
ب) طبیعت، زیبا آفریده شده است.
واژه «زیبا» را از کدام جمله می توان حذف کرد؟
می بینید که جمله «الف» پس از حذف واژه «زیبا» بی معنا می شود؛ چون «زیبا» مسند جمله و از اجزای اصلی آن است ولی جمله «ب» پس از حذف «زیبا» همچنان کامل است؛ چون «زیبا» در این جمله، قید است و حذف آن نقصی ایجاد نمی کند.
اکنون، هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جمله نخست «مسند» و در جمله دیگر، «قید» باشد.
خندان
چگونه

قلمرو ادبی : 1) دو نمونه آرایه «تشخیص» در متن درس مشخص کنید.
2) در متن درس، «آفتاب» و «ستاره»، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟

قلمرو فکری : 1) در بند نخست این سروده، منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
2) در بند سوم، بر چه موضوعی تاکید شده است؟
3) درباره ارتباط معنایی عبارت زیر، با متن درس توضیح دهید.
از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو آرد. خواجه عبدالله انصاری
4) با توجه به بند پایانی، ویژگی مهم انسان توانمند، چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) دریا و صدف یا ماهی ها و …
فصل و درس یا ماه و …
2) ماهی در آب خاموش است و(حرف ربط) چارپا روی خاک هیاهو می کند و(حرف ربط) پرنده در آسمان آواز می خواند. آدمی خاموشی دریا و(حرف عطف) هیاهوی خاک و(حرف عطف) موسیقی آسمان را در خود دارد
خندان:الف) کودک خندان است. (مسند) ب)استاد خندان وارد کلاس شد. (قید)
چگونه:الف) هوا چگونه است؟ (مسند) ب) نگاه کن چگونه را می رود. (قید)

قلمرو ادبی : 1) از شعله به خاطر روشنایی اش سپاس گذاری کن.
اما چراغدان را هم که صبورانه در سایه می ایستد ازیاد مبر.
2) آفتاب:استعاره از چیزی که دوست داریم یا نعمت های بزرگ تر
ستاره:سایر چیز ها یا سایر نعمت ها

قلمرو فکری : 1) انسان های بی ادعایی که به چشم نمی آیند.
2) اینکه انسان همه ویژگی های سایر پدیده هارا د رخود دارد یا محور بودن انسان در بین پدیده ها
3) این عبارت و بند سوم تاکید بر تواضع دارند که نتیجه اش به بزرگی رسیدن انسان متواضع است.
4) انسان توانمند ناممکن می سازد.

پریچهر : قلمرو زبانی:
۱: با توجه به رابطه معنایی «تضمن»، جاهای خالی را پر کنید.
دریا و صدف یا ماهی ها و …
فصل و درس یا ماه و …
۲: نوع «واو» (عطف، ربط) را در بند سوم درس مشخص کنید.
ماهی در آب خاموش است و(حرف ربط) چارپا روی خاک هیاهو می کند و(حرف ربط) پرنده در آسمان آواز می خواند. آدمی خاموشی دریا و(حرف عطف) هیاهوی خاک و(حرف عطف) موسیقی آسمان را در خود دارد
۳: جمله های زیر را بخوانید:
الف) طبیعت، زیبا است.
ب) طبیعت، زیبا آفریده شده است.
واژه «زیبا» را از کدام جمله می توان حذف کرد؟
می بینید که جمله «الف» پس از حذف واژه «زیبا» بی معنا می شود؛ چون «زیبا» مسند جمله و از اجزای اصلی آن است ولی جمله «ب» پس از حذف «زیبا» همچنان کامل است؛ چون «زیبا» در این جمله، قید است و حذف آن نقصی ایجاد نمی کند.
اکنون، هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جمله نخست «مسند» و در جمله دیگر، «قید» باشد.
خندان:الف) کودک خندان است. (مسند) ب)استاد خندان وارد کلاس شد. (قید)
چگونه:الف) هوا چگونه است؟ (مسند) ب) نگاه کن چگونه را می رود. (قید)
قلمرو ادبی:
۱: دو نمونه آرایه «تشخیص» در متن درس مشخص کنید.
از شعله به خاطر روشنایی اش سپاس گذاری کن.
اما چراغدان را هم که صبورانه در سایه می ایستد ازیاد مبر.
۲: در متن درس، «آفتاب» و «ستاره»، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟
آفتاب:استعاره از چیزی که دوست داریم یا نعمت های بزرگ تر.
ستاره:سایر چیز ها یا سایر نعمت ها.
قلمرو فکری:
۱: در بند نخست این سروده، منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
انسان های بی ادعایی که به چشم نمی آیند.
۲: در بند سوم، بر چه موضوعی تاکید شده است؟
اینکه انسان همه ویژگی های سایر پدیده هارا درخود دارد یا محور بودن انسان در بین پدیده ها.
۳: درباره ارتباط معنایی عبارت زیر، با متن درس توضیح دهید.
از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو آرد. خواجه عبدالله انصاری
این عبارت و بند سوم تاکید بر تواضع دارند که نتیجه اش به بزرگی رسیدن انسان متواضع است.
۴: با توجه به بند پایانی، ویژگی مهم انسان توانمند، چیست؟
انسان توانمند ناممکن را ممکن می سازد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Nila 2 سال قبل
-1

الان واسه کدومتونو بنویسیم؟

راحله 2 سال قبل
2

فارسی

یاس 2 سال قبل
3

یازدهم ریاضی

M 2 سال قبل
12

برای تضمن( فصل) بهتره بنویسیم پاییز و زمستان و….

2
محمد 2 سال قبل

بله

مهسا 2 سال قبل
-1

آفرین درست میگی

پرنیان پارما 2 سال قبل
0

🙏🙏🙏🙏🙏 عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

خوبه

M 2 سال قبل
1

خوب بود👌

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

111 2 سال قبل
2

اتفاقا کاملا درسته

عالی 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

خوبه,⁦❤️⁩⁦❤️

4
رها 2 سال قبل

خوبه

محدثه 2 سال قبل
-2

خیلی خوبه

Maryam 2 سال قبل
-1

مرسی خیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

همه چیز تکمیل بود و عااالیبسیار ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچی نمیدانم

رضوان سالمی 2 سال قبل
-1

آتش

AmiraliHosseini 2 سال قبل
1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید