آیا تاکنون با کسی که عزت و کرامت شما را نادیده گرفته مواجه شده اید؟ چه عکس العملی نشان داده اید؟ صفحه 141 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

عه

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴۱ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا تاکنون با کسی که عزت و کرامت شما را نادیده گرفته مواجه شده اید؟ چه عکس العملی نشان داده اید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، در مقابل این افراد با توجه به آموزه های خدا در قرآن سعی کرده ام بدی را با بدی پاسخ ندهم و با متانت و سلامت نفس برخورد کرده ام تا هم ارزش خودم را حفظ کرده باشم و هم بدون بی ادبی و نادیده گرفتن عزت طرف مقابل با برخوردی مناسب او را متوجه اشتباهش کنم و همیشه لحاظ کرده ام که دیگران تا زمانی که من به آنها اجازه ندهم نمی توانند من را بیازارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
3

عه

برای پاسخ کلیک کنید