آیا حجاب خاص دختران است یا مردان نیز باید آن را رعایت کنند چگونه صفحه 17 تفکر و سبک زندگی ویژه دختران هفتم

یگانه🌹🌹

به نظر من حجاب فقط مخصوص زنان و دختران نیست، حجاب مال همگان هست و همه باید آن را رعایت کند، زن باید تمام اعضای بدن خود را به غیر از گردی چهره و دستانش بپوشاند، و مرد هم باید جوری لباس بر تن کند که جلب توجه نکند….🖤🖤

نویسنده

خیر حجاب مرد و زن ندارد و همه باید رعایت کنند🙂

نیلی سعیدی

خیر حجاب چیزی نیست که مخصوص دختران و یا زنان باشد بلکه چیزی ای است که مخصوص همگان اعم از زن و مرد می باشد …..زنان با پوشش بدن حجابشان را رعایت میکنند ………ومردان با جلب توجه نکردن ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….حالا یه چیزی هم در پایان بگم!!!من خودم با این چیزی که نوشتم مخالفم و هیچ عقیده ی قاطعانه ای نسبت با حجاب ندارم …

سلوا حاتمی

خیر حجاب مخصوص همگان است چه مرد وچه زن ،مردان نیز باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند.زنان هم همین طور

ستایش میرزائ

حجاب مخصوص همست مردو زن نداره

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم آیا حجاب خاص دختران است یا مردان نیز باید آن را رعایت کنند چگونه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : خیر, مردان نیز باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند.

سلو حاتمی :‌خیر حجاب مخصوص همگان است چه مرد وچه زن ،مردان نیز باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند.زنان هم همین طور.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 2 سال قبل
1

حجاب هم برای زن و هم برای مرد است ولی حجاب زن با مرد متفاوت است زن بایدتمام قسمتهای بدن به جز گردی صورت و دستانش را بپوشاند

Raha 2 سال قبل
0

همه ی انسان ها باید حجاب خود را رعایت کنند هم‌زنان هم مردان باید حجاب خودشان را رعایت کنند زنان باید مو خود و بدن خود را به نامحرمان نشان ندهند و مردان باید لباس های مناسب خود را بپوشد

مبینا 🤭🔗♥️ 2 سال قبل
2

😂😕کصشر بابا

زن باید راحت باشد😌😌😌😌😌😌😂😂😂😂🫂

سلوا حاتمی 2 سال قبل
12

خیر حجاب مخصوص همگان است چه مرد وچه زن ،مردان نیز باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند.زنان هم همین طور

9
ستایش میرزائ 2 سال قبل

حجاب مخصوص همست مردو زن نداره

نویسنده 2 سال قبل
13

خیر حجاب مرد و زن ندارد و همه باید رعایت کنند🙂

نویسنده 2 سال قبل
7

مبینا :خیر باید مردان هم این را رعایت کنند و باید حوری لباس بپوشند که جلب توجه نشوند

نویسنده 2 سال قبل
4

حجاب ماله همگان استفقط نباید جوری لباس بپوشند که جلب توجه کند

نیلی سعیدی 2 سال قبل
12

خیر حجاب چیزی نیست که مخصوص دختران و یا زنان باشد بلکه چیزی ای است که مخصوص همگان اعم از زن و مرد می باشد …..زنان با پوشش بدن حجابشان را رعایت میکنند ………ومردان با جلب توجه نکردن ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….حالا یه چیزی هم در پایان بگم!!!من خودم با این چیزی که نوشتم مخالفم و هیچ عقیده ی قاطعانه ای نسبت با حجاب ندارم …

-2
معصومه 2 سال قبل

خب داری اشتباه میکنی چرا هیچ عقیده قاطعانه ای نداری ؟

یگانه🌹🌹 2 سال قبل
15

به نظر من حجاب فقط مخصوص زنان و دختران نیست، حجاب مال همگان هست و همه باید آن را رعایت کند، زن باید تمام اعضای بدن خود را به غیر از گردی چهره و دستانش بپوشاند، و مرد هم باید جوری لباس بر تن کند که جلب توجه نکند….🖤🖤

نویسنده 2 سال قبل
2

مخصوص هر دو است آنها باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدانم… چرا این سایت جواب نمیذاره فقط جواب میخواد☹️

2
✞𝐌𝐀𝐇𝐍𝐀𝐙✞ 2 سال قبل

اوصکلن اوصکل😐😹

نویسنده 2 سال قبل
4

من یه ساعته دنبال جواب میکردم که تو کتابم بنویسم نه اینکه شما بگین ما بنویسیم😐😐😐

0
ناشناس 2 سال قبل

حجاب مردو زن ندارد همه باید رعایت کنند

بازیگر 2 سال قبل
8

خیر حجاب مختص همه است و باید همه آن را رعایت بفرمایند. و لباس و حجاب باید به گونه ای باشد که برای هیچ کس جلب توجه نداشته باشد.

ندا 2 سال قبل
-1

من نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
3

خیر، مردان هم باید پوشش خود را رعایت کنند

زهرا 2 سال قبل
0

حجاب برای تمام مسلمانان است چه مرد چه زن هر کدام قوانین رعایت حجاب خود را دارند

نویسنده 2 سال قبل
-1

ننا

نویسنده 2 سال قبل
1

خیر.معلوم است حق مرد و زن یکی است و هیچ کس نمیتوان گفت که زن ها از مردان ازاد تر هستند.خداوند حقوق مرد و زن را یکی و مساوی تقسیم کرده

ستایش 2 سال قبل
2

ببخشید ها من اومدم جواب بگیرم نه جواب بدم

برای پاسخ کلیک کنید