جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم

مهدیه احمدی

جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

نویسنده

3پرهای مرغ را کندند.

نویسنده

اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

ناشناس

۳_پرهای مرغ را کندن

نویسنده

جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به قصّه‌ی «کرم شب تاب» که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌و‌گو کنید، سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.
عنوان / داستان ………………………………………………………………..
شخصیت‌ها ………………………………………………………………..
مکان یا فضای داستان ………………………………………………………………..
زمان رخدادهای داستان ………………………………………………………………..
پیام داستان ………………………………………………………………..
نام کتابی که داستان از آن نقل شد ………………………………………………………………..
پرسش‌ها
1. چرا میمون‌ها روی کرم شب‌تاب، هیزم گذاشتند؟
2. مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟
3. میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟
4. چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟
5. امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام‌یک از کارهای زیر است؟
الف) آش را با جاش بردن.
ب) دندان طمع را کندن.
ج) آب در هاون کوبیدن.
6. مضمون این داستان شبیه کدام‌یک از ضرب المثل‌های زیر است؟
الف) موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست.
ب) شب دراز است و قلندر بیدار.
ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.
د) شیری یا روباه؟

جواب : عنوان / نام داستان : حکایت بوزینگان و کرم شب تاب
شخصیت ها : میمون ها، مرغ، مرد و کرم شب تاب
مکان یا فضای داستان : کوه
زمان رخدادهای داستان : شب
پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد
نام کتابی که داستان از آن نقل شد : کلیله و دمنه
1. چون آن ها گمان می کردند که کرم شب تاب آتش است.
2. گفت نصیحت کردن این ها فایده ای ندارد و مانند پنهان کردن شکر در زیر آب و شمشیر زدن بر روی سنگ است.
3. نمیدونم لطفا 3 رو شما بفرستید.
4. چون هیچ سود و فایده ای ندارد و در آن ها تاثیری نمی کند.
5. ج، آب در هاون کوبیدن.
6. ج، پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره زار است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 12 روز قبل
0

چرا

مهدیه احمدی 14 روز قبل
20

جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

1
ممنون 14 روز قبل

ممنون بابت جوابتونسپاس فراوان

0
نویسنده 14 روز قبل

نه

0
الینا 14 روز قبل

بیارقنلخلخبخل

0
نویسنده 14 روز قبل

نه این نیست

رها 14 روز قبل
1

ممنونم مررررسی👼

ناشناس 14 روز قبل
1

۱عنوان (کرم شب تاب)۲شخصیت(میمون _کرم شب تاب _مرد مسافر)۳مکان یا فضا (کوه)۴

فضولی😐 14 روز قبل
0

نصیحت کردن فرد نادان فایدع ندارع

من 14 روز قبل
1

جواب ۳ : پر های مرغ را کندند خودم کلیله دمنه دارم از روش خوندم

نویسنده 14 روز قبل
0

سوال سه:میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟هیچ کاری نکردند و به رقصیدن خودشان ادامه دادند و در آخر یک میمون به مرغ یک مشت زد و بعد که مرغ خودش را رو کرم ها انداخت آن پر هایش را کندند و میخواستند آن را بپزند

نویسنده 14 روز قبل
1

بلهجوابکو

نویسنده 14 روز قبل
1

جواب هارا ننوشتیدهمتا هستم

نویسنده 14 روز قبل
1

ااخ

نویسنده 14 روز قبل
-1

تو۷بحادیط

نویسنده 14 روز قبل
0

تگلللللابل

ستایش 14 روز قبل
0

پیام داستان میشه:نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

ناشناس 14 روز قبل
0

گفت برو گم شو

ناشناس 14 روز قبل
0

۳ مرغ بیچاره را گرفتند و پر هایش را کندند

یه آدم 14 روز قبل
-1

جواب 3 از دستش عصبانی شدند وپر هایش را کندند

نویسنده 14 روز قبل
1

چون هیچی ازسخنان نمی فهمد واگر شکر رادر زیر آب پنهان کنیم دیده نمیشود وبه هیچ دردی نمی خورد پس نصیحت فرد نادان به هیچ دردی نمی خورد

نویسنده 14 روز قبل
0

بله

۱ 14 روز قبل
0

ج

ناشناس 14 روز قبل
0

میمون دارد مینویسد

ناشناس 14 روز قبل
0

چون ادم قاتی میکند

خیلی عالی بود 14 روز قبل
0

خیلی عالی بود

نویسنده 14 روز قبل
0

سوال3:به حرف های مرغ توجهی نکردند و کار خود را ادامه دادند💛

نویسنده 14 روز قبل
0

جواب سوال ۳میمون ها او را گرفتند پرهایش را کندند

نویسنده 14 روز قبل
-1

سلام شماره ۵ و۶ صفحه ی ۳۸ رو ننوشته

نویسنده 14 روز قبل
0

ااوو

مهسا 14 روز قبل
0

من جواب ۲رومی خوبم بامتن کوتاه

نویسنده 14 روز قبل
0

میمون ها در پاسخ چه کردن

نویسنده 14 روز قبل
0

یکر

ناشناس 14 روز قبل
0

جواب سوال 3: مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

جواب سوال سه میشه

نویسنده 14 روز قبل
0

گی میدانم

0
ناشناس 14 روز قبل

گی میدانم

نویسنده 14 روز قبل
0

پرسش ها

ناشناس 14 روز قبل
0

خیلی خوب

ناشناس 14 روز قبل
-1

جواب سوال ۶

ناشناس 14 روز قبل
0

عالی

ناشناس 14 روز قبل
0

پر هایش را کندند

ناشناس 14 روز قبل
0

ممنون

ناشناس 14 روز قبل
0

لتات

ناشناس 14 روز قبل
0

ما ها ن

مازییار 14 روز قبل
0

عععععععععاااااااااااااللللللللللللللیییییی

نویسنده 14 روز قبل
1

چرا شماره سه ندارد

نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد 14 روز قبل
0

اینم جواب

نویسنده 14 روز قبل
0

عالی بودممنون

نویسنده 14 روز قبل
0

نتیجه این داستان چی میشه

نویسنده 14 روز قبل
0

چرا میمون روی شب تاب هیزم گذاشتند؟

نویسنده 14 روز قبل
1

جواب سوال ۳ _ به او توجهی نکردند و بار دوم پر های او را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

سلاممن میتوانم درس پنجم رو معنی کنم

نویسنده 14 روز قبل
0

پر ها آن کنند

نویسنده 14 روز قبل
1

فارسی صفحه 38

دریا پاکدل 14 روز قبل
0

سوال سه مرغ رو گرفتندش و در در پرش کردم

ابوالفضل 14 روز قبل
0

بابا اینه برو بالا توی سوال 3 جوابیه

۱۳۹۰ 14 روز قبل
-1

جواب سوال ۳:مرغ گرفتند و پر های اورا کندند

نویسنده 14 روز قبل
-1

ه

ستایش سرسریان 14 روز قبل
1

خوب هست عالی بود ممنون از زحمات فراوان شما

ستایش سرسریان 14 روز قبل
-1

جواب 3 میشه مرغ را گرفتن و بال هایش را کندند

ناشناس 14 روز قبل
1

جواب سوال 3 پر و بال مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

چنار پیر

سلما دوجی 14 روز قبل
0

جواب ۳ به حرف های او توجهی نکردند

نویسنده 14 روز قبل
0

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 14 روز قبل
0

ممنون خیلی کاربردی بود

نویسنده 14 روز قبل
0

میمون ها بال هایش را کند ند

عالی بود بسیار عالی 14 روز قبل
0

عالی بود 😎خوشم امد😍

انیسا 14 روز قبل
0

خیلی ممنونم

نویسنده 14 روز قبل
2

3 پر های مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

۳میمون ها اورا گرفتند و پر هایش را کنندند سارینا

شیما 14 روز قبل
0

جواب3 اورا گرفتند وپرهایش راکندند

نویسنده 14 روز قبل
0

شماره ۳ میشه پر های مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
1

میمون ها او را گرفتند و پر هایش را کندند جواب سوال۳

رکسانا 14 روز قبل
1

جواب سوال شماره ی ۳:پرهایش را کندند!

0
یکتا 14 روز قبل

پرهآیش را کند ند

نویسنده 14 روز قبل
-2

درس چهارم بازرگان و پسران پایه پنجم

حمیدرضا دوستی 14 روز قبل
-2

به جای اینکه جوابشان را بگویند آن را زدند

نویسنده 14 روز قبل
-2

جواب سوال 3= میمون ها اصلا تو جهی به حرف های او نمی کردند.شکیبا رادمهر

نویسنده 14 روز قبل
1

خیلی ممنونمسلام جواب سوال 3 = مرغ را گرفتند و پرهایش را کندند.ارغوان مهرداد

نویسنده 14 روز قبل
-1

۳ برو می خوایم به کار مون برسیم

ناشناس 14 روز قبل
-1

جواب ۳ برو می خایم به کارمون. برسیم اگر نری پر هایت را میکنیم🥰🥰🥰🥰😘😘🤑🤑🤑🤑

0
دختر کفشدوزکی 14 روز قبل

اصلاً🤬

نویسنده 14 روز قبل
0

عالی بود ممنون از لطفتون

کفشدوزک 14 روز قبل
2

پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

ناشناس 14 روز قبل
4

۳_پرهای مرغ را کندن

رضا‌فرجی 14 روز قبل
3

خیلی خوبه

ناشناس 14 روز قبل
3

میمون ها او را گرفتند و پر هایش را کندندپاشه شماره 3

0
اره ۳ اینه 14 روز قبل

اره سه اینه

نویسنده 14 روز قبل
18

3پرهای مرغ را کندند.

نویسنده 14 روز قبل
2

ممنون

0
دختر کفشدوزکی 14 روز قبل

چیپس و ممنون

نویسنده 14 روز قبل
14

اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

0
بله 14 روز قبل

خوب بود

0
کبخ 14 روز قبل

1
محمد 14 روز قبل

3-میمون ها پرهای مرغ را کندند

0
نویسنده 14 روز قبل

اصلا خوب نبود

-1
عالی میشد 14 روز قبل

جواب های خیلی آلی می دید شما

0
ثنا اقائی 14 روز قبل

عالی بود تشکر ازشما فقط کاشکی جواب سوال 3ھم میدادید

نویسنده 14 روز قبل
0

۱ کرم شب تاب۲ میمون کرم شب تاب مرد مسافر

نویسنده 14 روز قبل
0

مرغ آتش زدند

نویسنده 14 روز قبل
0

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟پرهای مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟پرهای مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

سلام

نویسنده 14 روز قبل
1

جواب شوال ۳ میمون ها تمام پر های مرغ رو کندن

نویسنده 14 روز قبل
0

خیلی بد هست

نویسنده 14 روز قبل
0

جواب ضرب المثل

ایلار اکبری 14 روز قبل
1

عالی ممنونم ❤🌹

تقلب میشه😡😡😡🤬🤬🤬 14 روز قبل
0

توبیدژپژ . ژ

راوش 14 روز قبل
0

سوال ۳⁦آنها در جواب موه های مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

Uiyyhgyhgyhmht6

ارسلان محمدی 14 روز قبل
0

بددددددددد استتتتتتت

نویسنده 14 روز قبل
0

چرا میمون ها روی کرم شب تاب ، هیزم گذاشتند

نویسنده 14 روز قبل
0

نه

نویسنده 14 روز قبل
0

بازرگان وپسران

نویسنده 14 روز قبل
0

جواب بازرگان وپسران

نویسنده 14 روز قبل
0

بگو

کیان 14 روز قبل
0

سوال ۳ میشه او را گرفتند و پر هایش را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

گو

منم همینو موندم 14 روز قبل
0

سلام من توی سوال ۳ موندم چرا ننوشتین

نویسنده 14 روز قبل
0

جواب

نویسنده 14 روز قبل
0

لزترتلابوکح امروزادممیمون

مهتاب😙 14 روز قبل
1

عالی بود فقط یه چیزی سوال ۶ انجایی که گفته شیری یا روباه جوابش چی میشه

نویسنده 14 روز قبل
0

بده

ناشناس 14 روز قبل
-1

پرهای مرغ را کردنند.

....... 14 روز قبل
0

اره درسته برای چی نه

نویسنده 14 روز قبل
0

❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨

هدیه ظاهری 14 روز قبل
0

خیلی خوب بود من تونستم جواب کتابم رو پیدا کنم

نویسنده 14 روز قبل
0

گرفتندش و پر هایش را کندند هدیه ظاهری

چی خ 14 روز قبل
0

سجخمشفهنایقنلوکبگطویعمسابنصعخمسابنعتگسباجثخخثعص۷نترسیتی ۶تومن سلام خوبی چه خبر؟ بچه ها خوبن کچلوت چطور اسمش سینای سلام خوبی چه خبر؟ بچه ها خوبن کچلوت چطور اسمش سینای سلام مرسی سلامتی هچی بیدار ایبو ناشتا بخور ظهر ۲تومن سلام مرسی سلامتی هچی بیدار ایبو یه روز بریم سر پیر بشیم

نویسنده 14 روز قبل
0

سوال سه پر هایش را کندند طاها ابراهیم ادهمی

نویسنده 14 روز قبل
0

شیرم

نویسنده 14 روز قبل
0

معنی ضرب المثل های صفحه ۳۸ کتاب فارسی پنجم

نویسنده 14 روز قبل
0

پر های او را کندند

مانی 14 روز قبل
0

لطفا ادامه داستان را بگید

مانی 14 روز قبل
0

لطفا ادامه داستان را بگیدبله

نویسنده 14 روز قبل
0

۳ میمون ها اورا گرفتند و پرهایش را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

من این داستان رو دوست دارم

نویسنده 14 روز قبل
0

سوال 3 میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟ پر های مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

جواب سوال ۳ : میمون ها پرهای مرغ را کندند .

سعیدی 14 روز قبل
0

سوال ۵ پرهای مرغ را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

بال های مرغ را میکند جواب سوال سوم

S 14 روز قبل
0

به او توجه ای نکردند و پر های اورا کندیدند

زهرا 14 روز قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 14 روز قبل
0

شخصیت ها و زمان رخدادها بنویسین

نویسنده 14 روز قبل
0

نمیخوام

ناشناس 14 روز قبل
0

خیلی عالی بود دست شما درد نکنه

نویسنده 14 روز قبل
0

درست

آرمیتا 14 روز قبل
1

پاسخ شماره ۳مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

ناشناس 14 روز قبل
0

خیلی چیز خوبی است

Ail 14 روز قبل
0

پر هایش را کندند

نویسنده 14 روز قبل
0

ای بابا

asal 14 روز قبل
1

خیلی خیلی ممنونم 😊😊😊😊خیل عالی بود👍👍👍👍👍👍

ااجاتذطبهالزببع 14 روز قبل
0

اابه7غسغعاتنمتبیطلعهخهعبب

ناشناس 14 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 14 روز قبل
1

شما گفتید چهار را نمی دانید من میگم ۴پر و بال مرغ را کندندوتازه مرغ فهمیده بود که مرد چه میگفت

ناشناس 14 روز قبل
1

ممنون خیلی راضی بودم

دختر کفشدوزکی 14 روز قبل
1

اره اره اره

دختر کفشدوزکی 14 روز قبل
1

کوفت

نویسنده 14 روز قبل
1

این داستان عالی بود واقعا رازی بودم باتشکر از نویسنده این داستان

نویسنده 14 روز قبل
0

مرسی

نویسنده 14 روز قبل
0

من از این نمی دانم

نویسنده 14 روز قبل
0

. ذزذ

مدينه عربزاده 14 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 14 روز قبل
0

سلام من تمام این ها را نوشته بودم و میخواستم چک کنم لطفا (6)را هم بگذارید

نویسنده 14 روز قبل
0

عنوان نام داستان

نویسنده 14 روز قبل
0

شخصیت ها

نویسنده 14 روز قبل
0

ضرب المثل

نویسنده 14 روز قبل
1

۱) چون هوا سرد بود و آنها فکر می کردند کرم شب تاب آتش هست۲) نصیحت این ها فایده ندارد و مثل پنهان کردن شکر در زیر آب و امتحان کردن شمشیر بر سنگ است۳) پر هایش را کندن۴) چون این کار فایده ای ندارد و با عقل جور در نمی اید۵) چون صد درصد شمشیر می شکند و این کار اشتباه هست

نویسنده 14 روز قبل
0

من

نویسنده 14 روز قبل
0

۶:ج)

نویسنده 14 روز قبل
0

خیلی خ. ب است ولی خوب به سوال جواب نداده

نویسنده 14 روز قبل
0

آرینا چمنی صفحه ۳۸

نویسنده 14 روز قبل
0

من بلد نیست

نویسنده 14 روز قبل
0

عالی بود ولی سوال پنج و چہات بود خیلی خوب میشد اما خیلی خیلی ممنونم

نویسنده 14 روز قبل
0

فیلم قصه ی کرم شب تاب

نویسنده 14 روز قبل
0

مرد

نویسنده 14 روز قبل
-2

ممنونیایمذو بذوطذی

نویسنده 14 روز قبل
0

میمون مرد مسافرت مرق کرم شبتاب

ناشناس 14 روز قبل
1

5 اب در هاون کوبیدن

0
حسین پیرمرادی 9 روز قبل

اش را با جاش بردن

نویسنده 14 روز قبل
0

بعه

نویسنده 14 روز قبل
0

سوال الف

0
ناشناس 14 روز قبل

عالی بود

نویسنده 14 روز قبل
0

سوال ۳

نویسنده 14 روز قبل
0

منم نمیدونم بخدا 3رو بقیه بفرستین

رایا صوفی 14 روز قبل
3

واقا این سایت خیلی خوبه من عاشقشم درسته هخودم تموم مه درس هامو خودم مینویسم ولی بعضی از درسامو از اینجا مینویسم🦋🦋🌸🌸🌸🌸😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌛

نویسنده 14 روز قبل
0

چرا جواب نیستخ

نویسنده 14 روز قبل
1

3

نویسنده 14 روز قبل
-2

ایران ایرانیان نگارش ملینا ترکاشوند

نویسنده 14 روز قبل
3

جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

نویسنده 14 روز قبل
0

چیزی که میخواستم نیاورد😏

نویسنده 14 روز قبل
0

۳میمون ها درپاسخ مرغ چه کردند

برای پاسخ کلیک کنید