جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم

نویسنده

3پرهای مرغ را کندند.

مهدیه احمدی

جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

نویسنده

اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

ناشناس

جواب ش چی هست

نویسنده

جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به قصّه‌ی «کرم شب تاب» که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌و‌گو کنید، سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.
عنوان / داستان ………………………………………………………………..
شخصیت‌ها ………………………………………………………………..
مکان یا فضای داستان ………………………………………………………………..
زمان رخدادهای داستان ………………………………………………………………..
پیام داستان ………………………………………………………………..
نام کتابی که داستان از آن نقل شد ………………………………………………………………..
پرسش‌ها
1. چرا میمون‌ها روی کرم شب‌تاب، هیزم گذاشتند؟
2. مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟
3. میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟
4. چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟
5. امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام‌یک از کارهای زیر است؟
الف) آش را با جاش بردن.
ب) دندان طمع را کندن.
ج) آب در هاون کوبیدن.
6. مضمون این داستان شبیه کدام‌یک از ضرب المثل‌های زیر است؟
الف) موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست.
ب) شب دراز است و قلندر بیدار.
ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.
د) شیری یا روباه؟

جواب : عنوان / نام داستان : حکایت بوزینگان و کرم شب تاب
شخصیت ها : میمون ها، مرغ، مرد و کرم شب تاب
مکان یا فضای داستان : کوه
زمان رخدادهای داستان : شب
پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد
نام کتابی که داستان از آن نقل شد : کلیله و دمنه
1. چون آن ها گمان می کردند که کرم شب تاب آتش است.
2. گفت نصیحت کردن این ها فایده ای ندارد و مانند پنهان کردن شکر در زیر آب و شمشیر زدن بر روی سنگ است.
3. نمیدونم لطفا 3 رو شما بفرستید.
4. چون هیچ سود و فایده ای ندارد و در آن ها تاثیری نمی کند.
5. ج، آب در هاون کوبیدن.
6. ج، پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره زار است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
4

چون میمون ها فکر میکردنی که کرم شتاب هس

به حرف ان توجه نکردند 2 سال قبل
2

همین

ناشناس 2 سال قبل
0

صفحه 38

یگانه 2 سال قبل
3

مرغ را گرفتند و پر های او را کندند

سارینا 2 سال قبل
1

خیر

ناشناس 2 سال قبل
5

جواب ش چی هست

یلدا کیانی 2 سال قبل
2

جواب سوال ۵ میشه گزینه ج جواب سوال۶ هم میشه ج

مهدیه احمدی 2 سال قبل
18

جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

3
ممنون 2 سال قبل

ممنون بابت جوابتونسپاس فراوان

1
نویسنده 2 سال قبل

نه

-1
الینا 2 سال قبل

بیارقنلخلخبخل

رها 2 سال قبل
0

ممنونم مررررسی👼

ناشناس 2 سال قبل
0

۱عنوان (کرم شب تاب)۲شخصیت(میمون _کرم شب تاب _مرد مسافر)۳مکان یا فضا (کوه)۴

من 2 سال قبل
0

جواب ۳ : پر های مرغ را کندند خودم کلیله دمنه دارم از روش خوندم

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوال سه:میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟هیچ کاری نکردند و به رقصیدن خودشان ادامه دادند و در آخر یک میمون به مرغ یک مشت زد و بعد که مرغ خودش را رو کرم ها انداخت آن پر هایش را کندند و میخواستند آن را بپزند

نویسنده 2 سال قبل
0

بلهجوابکو

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب هارا ننوشتیدهمتا هستم

نویسنده 2 سال قبل
0

ااخ

نویسنده 2 سال قبل
0

تو۷بحادیط

نویسنده 2 سال قبل
1

تگلللللابل

ستایش 2 سال قبل
2

پیام داستان میشه:نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

ناشناس 2 سال قبل
0

گفت برو گم شو

ناشناس 2 سال قبل
1

۳ مرغ بیچاره را گرفتند و پر هایش را کندند

یه آدم 2 سال قبل
-1

جواب 3 از دستش عصبانی شدند وپر هایش را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون هیچی ازسخنان نمی فهمد واگر شکر رادر زیر آب پنهان کنیم دیده نمیشود وبه هیچ دردی نمی خورد پس نصیحت فرد نادان به هیچ دردی نمی خورد

نویسنده 2 سال قبل
2

بله

۱ 2 سال قبل
1

ج

ناشناس 2 سال قبل
-1

میمون دارد مینویسد

ناشناس 2 سال قبل
0

چون ادم قاتی میکند

خیلی عالی بود 2 سال قبل
1

خیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

سوال3:به حرف های مرغ توجهی نکردند و کار خود را ادامه دادند💛

نویسنده 2 سال قبل
2

جواب سوال ۳میمون ها او را گرفتند پرهایش را کندند

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام شماره ۵ و۶ صفحه ی ۳۸ رو ننوشته

نویسنده 2 سال قبل
1

ااوو

مهسا 2 سال قبل
1

من جواب ۲رومی خوبم بامتن کوتاه

نویسنده 2 سال قبل
1

میمون ها در پاسخ چه کردن

نویسنده 2 سال قبل
0

یکر

ناشناس 2 سال قبل
1

جواب سوال 3: مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب سوال سه میشه

نویسنده 2 سال قبل
1

گی میدانم

1
ناشناس 2 سال قبل

گی میدانم

نویسنده 2 سال قبل
1

پرسش ها

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی خوب

ناشناس 2 سال قبل
-1

جواب سوال ۶

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

ناشناس 2 سال قبل
1

پر هایش را کندند

ناشناس 2 سال قبل
1

ممنون

ناشناس 2 سال قبل
1

لتات

ناشناس 2 سال قبل
1

ما ها ن

مازییار 2 سال قبل
1

عععععععععاااااااااااااللللللللللللللیییییی

نویسنده 2 سال قبل
2

چرا شماره سه ندارد

نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد 2 سال قبل
1

اینم جواب

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بودممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

نتیجه این داستان چی میشه

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا میمون روی شب تاب هیزم گذاشتند؟

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب سوال ۳ _ به او توجهی نکردند و بار دوم پر های او را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

سلاممن میتوانم درس پنجم رو معنی کنم

نویسنده 2 سال قبل
0

پر ها آن کنند

نویسنده 2 سال قبل
1

فارسی صفحه 38

دریا پاکدل 2 سال قبل
0

سوال سه مرغ رو گرفتندش و در در پرش کردم

ابوالفضل 2 سال قبل
0

بابا اینه برو بالا توی سوال 3 جوابیه

۱۳۹۰ 2 سال قبل
-1

جواب سوال ۳:مرغ گرفتند و پر های اورا کندند

نویسنده 2 سال قبل
-1

ه

ستایش سرسریان 2 سال قبل
1

خوب هست عالی بود ممنون از زحمات فراوان شما

ستایش سرسریان 2 سال قبل
0

جواب 3 میشه مرغ را گرفتن و بال هایش را کندند

ناشناس 2 سال قبل
0

جواب سوال 3 پر و بال مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

چنار پیر

0
مهسا 2 سال قبل

عه هنوز جواب قصه رو ندیدیم

سلما دوجی 2 سال قبل
0

جواب ۳ به حرف های او توجهی نکردند

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون خیلی کاربردی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

میمون ها بال هایش را کند ند

عالی بود بسیار عالی 2 سال قبل
0

عالی بود 😎خوشم امد😍

انیسا 2 سال قبل
0

خیلی ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
2

3 پر های مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

۳میمون ها اورا گرفتند و پر هایش را کنندند سارینا

شیما 2 سال قبل
0

جواب3 اورا گرفتند وپرهایش راکندند

نویسنده 2 سال قبل
0

شماره ۳ میشه پر های مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

میمون ها او را گرفتند و پر هایش را کندند جواب سوال۳

رکسانا 2 سال قبل
1

جواب سوال شماره ی ۳:پرهایش را کندند!

0
یکتا 2 سال قبل

پرهآیش را کند ند

نویسنده 2 سال قبل
-2

درس چهارم بازرگان و پسران پایه پنجم

حمیدرضا دوستی 2 سال قبل
-2

به جای اینکه جوابشان را بگویند آن را زدند

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب سوال 3= میمون ها اصلا تو جهی به حرف های او نمی کردند.شکیبا رادمهر

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی ممنونمسلام جواب سوال 3 = مرغ را گرفتند و پرهایش را کندند.ارغوان مهرداد

نویسنده 2 سال قبل
-1

۳ برو می خوایم به کار مون برسیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

جواب ۳ برو می خایم به کارمون. برسیم اگر نری پر هایت را میکنیم🥰🥰🥰🥰😘😘🤑🤑🤑🤑

0
دختر کفشدوزکی 2 سال قبل

اصلاً🤬

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون از لطفتون

کفشدوزک 2 سال قبل
2

پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

ناشناس 2 سال قبل
4

۳_پرهای مرغ را کندن

رضا‌فرجی 2 سال قبل
3

خیلی خوبه

ناشناس 2 سال قبل
3

میمون ها او را گرفتند و پر هایش را کندندپاشه شماره 3

0
اره ۳ اینه 2 سال قبل

اره سه اینه

نویسنده 2 سال قبل
18

3پرهای مرغ را کندند.

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنون

0
دختر کفشدوزکی 2 سال قبل

چیپس و ممنون

نویسنده 2 سال قبل
14

اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

0
بله 2 سال قبل

خوب بود

0
کبخ 2 سال قبل

1
محمد 2 سال قبل

3-میمون ها پرهای مرغ را کندند

0
نویسنده 2 سال قبل

اصلا خوب نبود

-1
عالی میشد 2 سال قبل

جواب های خیلی آلی می دید شما

0
ثنا اقائی 2 سال قبل

عالی بود تشکر ازشما فقط کاشکی جواب سوال 3ھم میدادید

نویسنده 2 سال قبل
0

۱ کرم شب تاب۲ میمون کرم شب تاب مرد مسافر

نویسنده 2 سال قبل
0

مرغ آتش زدند

نویسنده 2 سال قبل
0

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟پرهای مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
2

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟پرهای مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
2

جواب شوال ۳ میمون ها تمام پر های مرغ رو کندن

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی بد هست

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب ضرب المثل

ایلار اکبری 2 سال قبل
1

عالی ممنونم ❤🌹

تقلب میشه😡😡😡🤬🤬🤬 2 سال قبل
-1

توبیدژپژ . ژ

راوش 2 سال قبل
0

سوال ۳⁦آنها در جواب موه های مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

Uiyyhgyhgyhmht6

ارسلان محمدی 2 سال قبل
0

بددددددددد استتتتتتت

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا میمون ها روی کرم شب تاب ، هیزم گذاشتند

نویسنده 2 سال قبل
0

نه

نویسنده 2 سال قبل
0

بازرگان وپسران

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب بازرگان وپسران

نویسنده 2 سال قبل
0

بگو

کیان 2 سال قبل
0

سوال ۳ میشه او را گرفتند و پر هایش را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

گو

منم همینو موندم 2 سال قبل
0

سلام من توی سوال ۳ موندم چرا ننوشتین

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

لزترتلابوکح امروزادممیمون

مهتاب😙 2 سال قبل
1

عالی بود فقط یه چیزی سوال ۶ انجایی که گفته شیری یا روباه جوابش چی میشه

نویسنده 2 سال قبل
0

بده

ناشناس 2 سال قبل
-1

پرهای مرغ را کردنند.

....... 2 سال قبل
0

اره درسته برای چی نه

نویسنده 2 سال قبل
0

❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨

هدیه ظاهری 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود من تونستم جواب کتابم رو پیدا کنم

نویسنده 2 سال قبل
0

گرفتندش و پر هایش را کندند هدیه ظاهری

چی خ 2 سال قبل
0

سجخمشفهنایقنلوکبگطویعمسابنصعخمسابنعتگسباجثخخثعص۷نترسیتی ۶تومن سلام خوبی چه خبر؟ بچه ها خوبن کچلوت چطور اسمش سینای سلام خوبی چه خبر؟ بچه ها خوبن کچلوت چطور اسمش سینای سلام مرسی سلامتی هچی بیدار ایبو ناشتا بخور ظهر ۲تومن سلام مرسی سلامتی هچی بیدار ایبو یه روز بریم سر پیر بشیم

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال سه پر هایش را کندند طاها ابراهیم ادهمی

نویسنده 2 سال قبل
0

شیرم

نویسنده 2 سال قبل
-1

معنی ضرب المثل های صفحه ۳۸ کتاب فارسی پنجم

نویسنده 2 سال قبل
0

پر های او را کندند

مانی 2 سال قبل
0

لطفا ادامه داستان را بگید

مانی 2 سال قبل
0

لطفا ادامه داستان را بگیدبله

نویسنده 2 سال قبل
-1

۳ میمون ها اورا گرفتند و پرهایش را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

من این داستان رو دوست دارم

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال 3 میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟ پر های مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب سوال ۳ : میمون ها پرهای مرغ را کندند .

سعیدی 2 سال قبل
0

سوال ۵ پرهای مرغ را کندند

نویسنده 2 سال قبل
0

بال های مرغ را میکند جواب سوال سوم

S 2 سال قبل
0

به او توجه ای نکردند و پر های اورا کندیدند

زهرا 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

شخصیت ها و زمان رخدادها بنویسین

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیخوام

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود دست شما درد نکنه

نویسنده 2 سال قبل
0

درست

آرمیتا 2 سال قبل
1

پاسخ شماره ۳مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی چیز خوبی است

Ail 2 سال قبل
1

پر هایش را کندند

نویسنده 2 سال قبل
1

ای بابا

asal 2 سال قبل
2

خیلی خیلی ممنونم 😊😊😊😊خیل عالی بود👍👍👍👍👍👍

ااجاتذطبهالزببع 2 سال قبل
1

اابه7غسغعاتنمتبیطلعهخهعبب

ناشناس 2 سال قبل
1

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
1

شما گفتید چهار را نمی دانید من میگم ۴پر و بال مرغ را کندندوتازه مرغ فهمیده بود که مرد چه میگفت

ناشناس 2 سال قبل
1

ممنون خیلی راضی بودم

دختر کفشدوزکی 2 سال قبل
1

اره اره اره

دختر کفشدوزکی 2 سال قبل
1

کوفت

نویسنده 2 سال قبل
1

این داستان عالی بود واقعا رازی بودم باتشکر از نویسنده این داستان

نویسنده 2 سال قبل
0

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
0

من از این نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
0

. ذزذ

مدينه عربزاده 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من تمام این ها را نوشته بودم و میخواستم چک کنم لطفا (6)را هم بگذارید

نویسنده 2 سال قبل
0

عنوان نام داستان

نویسنده 2 سال قبل
0

شخصیت ها

نویسنده 2 سال قبل
0

ضرب المثل

نویسنده 2 سال قبل
1

۱) چون هوا سرد بود و آنها فکر می کردند کرم شب تاب آتش هست۲) نصیحت این ها فایده ندارد و مثل پنهان کردن شکر در زیر آب و امتحان کردن شمشیر بر سنگ است۳) پر هایش را کندن۴) چون این کار فایده ای ندارد و با عقل جور در نمی اید۵) چون صد درصد شمشیر می شکند و این کار اشتباه هست

نویسنده 2 سال قبل
0

من

نویسنده 2 سال قبل
0

۶:ج)

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خ. ب است ولی خوب به سوال جواب نداده

نویسنده 2 سال قبل
0

آرینا چمنی صفحه ۳۸

نویسنده 2 سال قبل
0

من بلد نیست

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود ولی سوال پنج و چہات بود خیلی خوب میشد اما خیلی خیلی ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
0

فیلم قصه ی کرم شب تاب

نویسنده 2 سال قبل
0

مرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

ممنونیایمذو بذوطذی

نویسنده 2 سال قبل
0

میمون مرد مسافرت مرق کرم شبتاب

ناشناس 2 سال قبل
1

5 اب در هاون کوبیدن

0
حسین پیرمرادی 2 سال قبل

اش را با جاش بردن

نویسنده 2 سال قبل
0

بعه

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال الف

0
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال ۳

نویسنده 2 سال قبل
0

منم نمیدونم بخدا 3رو بقیه بفرستین

رایا صوفی 2 سال قبل
3

واقا این سایت خیلی خوبه من عاشقشم درسته هخودم تموم مه درس هامو خودم مینویسم ولی بعضی از درسامو از اینجا مینویسم🦋🦋🌸🌸🌸🌸😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌛

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا جواب نیستخ

نویسنده 2 سال قبل
1

3

نویسنده 2 سال قبل
-2

ایران ایرانیان نگارش ملینا ترکاشوند

نویسنده 2 سال قبل
4

جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی که میخواستم نیاورد😏

نویسنده 2 سال قبل
0

۳میمون ها درپاسخ مرغ چه کردند

برای پاسخ کلیک کنید