جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم

مهدیه احمدی

جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

نویسنده

3پرهای مرغ را کندند.

نویسنده

اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

ناشناس

۳_پرهای مرغ را کندن

نویسنده

جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به قصّه‌ی «کرم شب تاب» که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌و‌گو کنید، سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.
عنوان / داستان ………………………………………………………………..
شخصیت‌ها ………………………………………………………………..
مکان یا فضای داستان ………………………………………………………………..
زمان رخدادهای داستان ………………………………………………………………..
پیام داستان ………………………………………………………………..
نام کتابی که داستان از آن نقل شد ………………………………………………………………..
پرسش‌ها
1. چرا میمون‌ها روی کرم شب‌تاب، هیزم گذاشتند؟
2. مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟
3. میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟
4. چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟
5. امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام‌یک از کارهای زیر است؟
الف) آش را با جاش بردن.
ب) دندان طمع را کندن.
ج) آب در هاون کوبیدن.
6. مضمون این داستان شبیه کدام‌یک از ضرب المثل‌های زیر است؟
الف) موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست.
ب) شب دراز است و قلندر بیدار.
ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.
د) شیری یا روباه؟

جواب : عنوان / نام داستان : حکایت بوزینگان و کرم شب تاب
شخصیت ها : میمون ها، مرغ، مرد و کرم شب تاب
مکان یا فضای داستان : کوه
زمان رخدادهای داستان : شب
پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد
نام کتابی که داستان از آن نقل شد : کلیله و دمنه
1. چون آن ها گمان می کردند که کرم شب تاب آتش است.
2. گفت نصیحت کردن این ها فایده ای ندارد و مانند پنهان کردن شکر در زیر آب و شمشیر زدن بر روی سنگ است.
3. نمیدونم لطفا 3 رو شما بفرستید.
4. چون هیچ سود و فایده ای ندارد و در آن ها تاثیری نمی کند.
5. ج، آب در هاون کوبیدن.
6. ج، پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره زار است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
1

جواب سوال ۴

یلدا کیانی 4 ماه قبل
3

جواب سوال ۵ میشه گزینه ج جواب سوال۶ هم میشه ج

ناشناس 5 ماه قبل
1

چرا

مهدیه احمدی 5 ماه قبل
20

جواب سوال ۳ میشود :مرغ را گرفتند وپرهایش را کندند

1
ممنون 5 ماه قبل

ممنون بابت جوابتونسپاس فراوان

-1
نویسنده 5 ماه قبل

نه

1
الینا 5 ماه قبل

بیارقنلخلخبخل

0
نویسنده 5 ماه قبل

نه این نیست

رها 5 ماه قبل
1

ممنونم مررررسی👼

ناشناس 5 ماه قبل
1

۱عنوان (کرم شب تاب)۲شخصیت(میمون _کرم شب تاب _مرد مسافر)۳مکان یا فضا (کوه)۴

فضولی😐 5 ماه قبل
0

نصیحت کردن فرد نادان فایدع ندارع

من 5 ماه قبل
1

جواب ۳ : پر های مرغ را کندند خودم کلیله دمنه دارم از روش خوندم

نویسنده 5 ماه قبل
0

سوال سه:میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟هیچ کاری نکردند و به رقصیدن خودشان ادامه دادند و در آخر یک میمون به مرغ یک مشت زد و بعد که مرغ خودش را رو کرم ها انداخت آن پر هایش را کندند و میخواستند آن را بپزند

نویسنده 5 ماه قبل
1

بلهجوابکو

نویسنده 5 ماه قبل
1

جواب هارا ننوشتیدهمتا هستم

نویسنده 5 ماه قبل
1

ااخ

نویسنده 5 ماه قبل
-1

تو۷بحادیط

نویسنده 5 ماه قبل
0

تگلللللابل

ستایش 5 ماه قبل
0

پیام داستان میشه:نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

ناشناس 5 ماه قبل
0

گفت برو گم شو

ناشناس 5 ماه قبل
0

۳ مرغ بیچاره را گرفتند و پر هایش را کندند

یه آدم 5 ماه قبل
-1

جواب 3 از دستش عصبانی شدند وپر هایش را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
1

چون هیچی ازسخنان نمی فهمد واگر شکر رادر زیر آب پنهان کنیم دیده نمیشود وبه هیچ دردی نمی خورد پس نصیحت فرد نادان به هیچ دردی نمی خورد

نویسنده 5 ماه قبل
0

بله

۱ 5 ماه قبل
0

ج

ناشناس 5 ماه قبل
0

میمون دارد مینویسد

ناشناس 5 ماه قبل
0

چون ادم قاتی میکند

خیلی عالی بود 5 ماه قبل
0

خیلی عالی بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

سوال3:به حرف های مرغ توجهی نکردند و کار خود را ادامه دادند💛

نویسنده 5 ماه قبل
0

جواب سوال ۳میمون ها او را گرفتند پرهایش را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
-1

سلام شماره ۵ و۶ صفحه ی ۳۸ رو ننوشته

نویسنده 5 ماه قبل
0

ااوو

مهسا 5 ماه قبل
0

من جواب ۲رومی خوبم بامتن کوتاه

نویسنده 5 ماه قبل
0

میمون ها در پاسخ چه کردن

نویسنده 5 ماه قبل
0

یکر

ناشناس 5 ماه قبل
0

جواب سوال 3: مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

جواب سوال سه میشه

نویسنده 5 ماه قبل
0

گی میدانم

0
ناشناس 5 ماه قبل

گی میدانم

نویسنده 5 ماه قبل
0

پرسش ها

ناشناس 5 ماه قبل
0

خیلی خوب

ناشناس 5 ماه قبل
-1

جواب سوال ۶

ناشناس 5 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 5 ماه قبل
0

پر هایش را کندند

ناشناس 5 ماه قبل
0

ممنون

ناشناس 5 ماه قبل
0

لتات

ناشناس 5 ماه قبل
0

ما ها ن

مازییار 5 ماه قبل
0

عععععععععاااااااااااااللللللللللللللیییییی

نویسنده 5 ماه قبل
1

چرا شماره سه ندارد

نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد 5 ماه قبل
0

اینم جواب

نویسنده 5 ماه قبل
0

عالی بودممنون

نویسنده 5 ماه قبل
0

نتیجه این داستان چی میشه

نویسنده 5 ماه قبل
0

چرا میمون روی شب تاب هیزم گذاشتند؟

نویسنده 5 ماه قبل
1

جواب سوال ۳ _ به او توجهی نکردند و بار دوم پر های او را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلاممن میتوانم درس پنجم رو معنی کنم

نویسنده 5 ماه قبل
0

پر ها آن کنند

نویسنده 5 ماه قبل
1

فارسی صفحه 38

دریا پاکدل 5 ماه قبل
0

سوال سه مرغ رو گرفتندش و در در پرش کردم

ابوالفضل 5 ماه قبل
0

بابا اینه برو بالا توی سوال 3 جوابیه

۱۳۹۰ 5 ماه قبل
-1

جواب سوال ۳:مرغ گرفتند و پر های اورا کندند

نویسنده 5 ماه قبل
-1

ه

ستایش سرسریان 5 ماه قبل
1

خوب هست عالی بود ممنون از زحمات فراوان شما

ستایش سرسریان 5 ماه قبل
-1

جواب 3 میشه مرغ را گرفتن و بال هایش را کندند

ناشناس 5 ماه قبل
1

جواب سوال 3 پر و بال مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

چنار پیر

0
مهسا 1 ماه قبل

عه هنوز جواب قصه رو ندیدیم

سلما دوجی 5 ماه قبل
0

جواب ۳ به حرف های او توجهی نکردند

نویسنده 5 ماه قبل
0

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 5 ماه قبل
0

ممنون خیلی کاربردی بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

میمون ها بال هایش را کند ند

عالی بود بسیار عالی 5 ماه قبل
0

عالی بود 😎خوشم امد😍

انیسا 5 ماه قبل
0

خیلی ممنونم

نویسنده 5 ماه قبل
2

3 پر های مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

۳میمون ها اورا گرفتند و پر هایش را کنندند سارینا

شیما 5 ماه قبل
0

جواب3 اورا گرفتند وپرهایش راکندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

شماره ۳ میشه پر های مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
1

میمون ها او را گرفتند و پر هایش را کندند جواب سوال۳

رکسانا 5 ماه قبل
1

جواب سوال شماره ی ۳:پرهایش را کندند!

0
یکتا 5 ماه قبل

پرهآیش را کند ند

نویسنده 5 ماه قبل
-2

درس چهارم بازرگان و پسران پایه پنجم

حمیدرضا دوستی 5 ماه قبل
-2

به جای اینکه جوابشان را بگویند آن را زدند

نویسنده 5 ماه قبل
-2

جواب سوال 3= میمون ها اصلا تو جهی به حرف های او نمی کردند.شکیبا رادمهر

نویسنده 5 ماه قبل
1

خیلی ممنونمسلام جواب سوال 3 = مرغ را گرفتند و پرهایش را کندند.ارغوان مهرداد

نویسنده 5 ماه قبل
-1

۳ برو می خوایم به کار مون برسیم

ناشناس 5 ماه قبل
-1

جواب ۳ برو می خایم به کارمون. برسیم اگر نری پر هایت را میکنیم🥰🥰🥰🥰😘😘🤑🤑🤑🤑

0
دختر کفشدوزکی 5 ماه قبل

اصلاً🤬

نویسنده 5 ماه قبل
0

عالی بود ممنون از لطفتون

کفشدوزک 5 ماه قبل
2

پیام داستان : نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

ناشناس 5 ماه قبل
4

۳_پرهای مرغ را کندن

رضا‌فرجی 5 ماه قبل
3

خیلی خوبه

ناشناس 5 ماه قبل
3

میمون ها او را گرفتند و پر هایش را کندندپاشه شماره 3

0
اره ۳ اینه 5 ماه قبل

اره سه اینه

نویسنده 5 ماه قبل
18

3پرهای مرغ را کندند.

نویسنده 5 ماه قبل
2

ممنون

0
دختر کفشدوزکی 5 ماه قبل

چیپس و ممنون

نویسنده 5 ماه قبل
14

اگر جواب کنار سوال بود بهتر بود

0
بله 5 ماه قبل

خوب بود

0
کبخ 5 ماه قبل

1
محمد 5 ماه قبل

3-میمون ها پرهای مرغ را کندند

0
نویسنده 5 ماه قبل

اصلا خوب نبود

-1
عالی میشد 5 ماه قبل

جواب های خیلی آلی می دید شما

0
ثنا اقائی 5 ماه قبل

عالی بود تشکر ازشما فقط کاشکی جواب سوال 3ھم میدادید

نویسنده 5 ماه قبل
0

۱ کرم شب تاب۲ میمون کرم شب تاب مرد مسافر

نویسنده 5 ماه قبل
0

مرغ آتش زدند

نویسنده 5 ماه قبل
0

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟پرهای مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟پرهای مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 5 ماه قبل
1

جواب شوال ۳ میمون ها تمام پر های مرغ رو کندن

نویسنده 5 ماه قبل
0

خیلی بد هست

نویسنده 5 ماه قبل
0

جواب ضرب المثل

ایلار اکبری 5 ماه قبل
1

عالی ممنونم ❤🌹

تقلب میشه😡😡😡🤬🤬🤬 5 ماه قبل
0

توبیدژپژ . ژ

راوش 5 ماه قبل
0

سوال ۳⁦آنها در جواب موه های مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

Uiyyhgyhgyhmht6

ارسلان محمدی 5 ماه قبل
0

بددددددددد استتتتتتت

نویسنده 5 ماه قبل
0

چرا میمون ها روی کرم شب تاب ، هیزم گذاشتند

نویسنده 5 ماه قبل
0

نه

نویسنده 5 ماه قبل
0

بازرگان وپسران

نویسنده 5 ماه قبل
0

جواب بازرگان وپسران

نویسنده 5 ماه قبل
0

بگو

کیان 5 ماه قبل
0

سوال ۳ میشه او را گرفتند و پر هایش را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

گو

منم همینو موندم 5 ماه قبل
0

سلام من توی سوال ۳ موندم چرا ننوشتین

نویسنده 5 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 5 ماه قبل
0

لزترتلابوکح امروزادممیمون

مهتاب😙 5 ماه قبل
1

عالی بود فقط یه چیزی سوال ۶ انجایی که گفته شیری یا روباه جوابش چی میشه

نویسنده 5 ماه قبل
0

بده

ناشناس 5 ماه قبل
-1

پرهای مرغ را کردنند.

....... 5 ماه قبل
0

اره درسته برای چی نه

نویسنده 5 ماه قبل
0

❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨

هدیه ظاهری 5 ماه قبل
0

خیلی خوب بود من تونستم جواب کتابم رو پیدا کنم

نویسنده 5 ماه قبل
0

گرفتندش و پر هایش را کندند هدیه ظاهری

چی خ 5 ماه قبل
0

سجخمشفهنایقنلوکبگطویعمسابنصعخمسابنعتگسباجثخخثعص۷نترسیتی ۶تومن سلام خوبی چه خبر؟ بچه ها خوبن کچلوت چطور اسمش سینای سلام خوبی چه خبر؟ بچه ها خوبن کچلوت چطور اسمش سینای سلام مرسی سلامتی هچی بیدار ایبو ناشتا بخور ظهر ۲تومن سلام مرسی سلامتی هچی بیدار ایبو یه روز بریم سر پیر بشیم

نویسنده 5 ماه قبل
0

سوال سه پر هایش را کندند طاها ابراهیم ادهمی

نویسنده 5 ماه قبل
0

شیرم

نویسنده 5 ماه قبل
0

معنی ضرب المثل های صفحه ۳۸ کتاب فارسی پنجم

نویسنده 5 ماه قبل
0

پر های او را کندند

مانی 5 ماه قبل
0

لطفا ادامه داستان را بگید

مانی 5 ماه قبل
0

لطفا ادامه داستان را بگیدبله

نویسنده 5 ماه قبل
-1

۳ میمون ها اورا گرفتند و پرهایش را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

من این داستان رو دوست دارم

نویسنده 5 ماه قبل
0

سوال 3 میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟ پر های مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

جواب سوال ۳ : میمون ها پرهای مرغ را کندند .

سعیدی 5 ماه قبل
0

سوال ۵ پرهای مرغ را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

بال های مرغ را میکند جواب سوال سوم

S 5 ماه قبل
0

به او توجه ای نکردند و پر های اورا کندیدند

زهرا 5 ماه قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

شخصیت ها و زمان رخدادها بنویسین

نویسنده 5 ماه قبل
0

نمیخوام

ناشناس 5 ماه قبل
0

خیلی عالی بود دست شما درد نکنه

نویسنده 5 ماه قبل
0

درست

آرمیتا 5 ماه قبل
1

پاسخ شماره ۳مرغ را گرفتند و پر هایش را کندند

ناشناس 5 ماه قبل
0

خیلی چیز خوبی است

Ail 5 ماه قبل
0

پر هایش را کندند

نویسنده 5 ماه قبل
0

ای بابا

asal 5 ماه قبل
1

خیلی خیلی ممنونم 😊😊😊😊خیل عالی بود👍👍👍👍👍👍

ااجاتذطبهالزببع 5 ماه قبل
0

اابه7غسغعاتنمتبیطلعهخهعبب

ناشناس 5 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 5 ماه قبل
1

شما گفتید چهار را نمی دانید من میگم ۴پر و بال مرغ را کندندوتازه مرغ فهمیده بود که مرد چه میگفت

ناشناس 5 ماه قبل
1

ممنون خیلی راضی بودم

دختر کفشدوزکی 5 ماه قبل
1

اره اره اره

دختر کفشدوزکی 5 ماه قبل
1

کوفت

نویسنده 5 ماه قبل
1

این داستان عالی بود واقعا رازی بودم باتشکر از نویسنده این داستان

نویسنده 5 ماه قبل
0

مرسی

نویسنده 5 ماه قبل
0

من از این نمی دانم

نویسنده 5 ماه قبل
0

. ذزذ

مدينه عربزاده 5 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلام من تمام این ها را نوشته بودم و میخواستم چک کنم لطفا (6)را هم بگذارید

نویسنده 5 ماه قبل
0

عنوان نام داستان

نویسنده 5 ماه قبل
0

شخصیت ها

نویسنده 5 ماه قبل
0

ضرب المثل

نویسنده 5 ماه قبل
1

۱) چون هوا سرد بود و آنها فکر می کردند کرم شب تاب آتش هست۲) نصیحت این ها فایده ندارد و مثل پنهان کردن شکر در زیر آب و امتحان کردن شمشیر بر سنگ است۳) پر هایش را کندن۴) چون این کار فایده ای ندارد و با عقل جور در نمی اید۵) چون صد درصد شمشیر می شکند و این کار اشتباه هست

نویسنده 5 ماه قبل
0

من

نویسنده 5 ماه قبل
0

۶:ج)

نویسنده 5 ماه قبل
0

خیلی خ. ب است ولی خوب به سوال جواب نداده

نویسنده 5 ماه قبل
0

آرینا چمنی صفحه ۳۸

نویسنده 5 ماه قبل
0

من بلد نیست

نویسنده 5 ماه قبل
0

عالی بود ولی سوال پنج و چہات بود خیلی خوب میشد اما خیلی خیلی ممنونم

نویسنده 5 ماه قبل
0

فیلم قصه ی کرم شب تاب

نویسنده 5 ماه قبل
0

مرد

نویسنده 5 ماه قبل
-2

ممنونیایمذو بذوطذی

نویسنده 5 ماه قبل
0

میمون مرد مسافرت مرق کرم شبتاب

ناشناس 5 ماه قبل
1

5 اب در هاون کوبیدن

0
حسین پیرمرادی 5 ماه قبل

اش را با جاش بردن

نویسنده 5 ماه قبل
0

بعه

نویسنده 5 ماه قبل
0

سوال الف

0
ناشناس 5 ماه قبل

عالی بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

سوال ۳

نویسنده 5 ماه قبل
0

منم نمیدونم بخدا 3رو بقیه بفرستین

رایا صوفی 5 ماه قبل
3

واقا این سایت خیلی خوبه من عاشقشم درسته هخودم تموم مه درس هامو خودم مینویسم ولی بعضی از درسامو از اینجا مینویسم🦋🦋🌸🌸🌸🌸😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌛

نویسنده 5 ماه قبل
0

چرا جواب نیستخ

نویسنده 5 ماه قبل
1

3

نویسنده 5 ماه قبل
-2

ایران ایرانیان نگارش ملینا ترکاشوند

نویسنده 5 ماه قبل
3

جواب صفحه ۳۸ فارسی پنجم

نویسنده 5 ماه قبل
0

چیزی که میخواستم نیاورد😏

نویسنده 5 ماه قبل
0

۳میمون ها درپاسخ مرغ چه کردند

برای پاسخ کلیک کنید