آیا شایعه وقوع زلزله بزرگ در کرمان حقیقت دارد + ماجرا

شایعه وقوع زلزله بسیار بزرگ در استانه کرمان حقیقت دارد حقیقت ماجرای وقوع زلزله بسیار بزرگ در استان کرمان علت اصلی جزئیات حادثه خبر وقوع زلزله بزرگ در کرمان در آینده نزدیک پیش بینی زلزله بزرگ در کرمان واقعیت دارد خبر ماجرا جزئیات عکس و متن از سایت نکس لود دریافت کنید.

خبر و شایعه وقوع زلزله بسیار بزرگ در کرمان

در این زمان حساس که مردم کرمان با پس لرزه های شدید مواجه هستند برخی از افراد سودجو در این میان می خواهند که از فضا استفاده کنند و پولی به دست بیاورند آنها شایعه انداختند که در کرمان زلزله بسیار بزرگترین خواهد آمد که آن را با خاک یکسان خواهد کرد ولی متاسفانه باید به این دوست عزیز این شایعه را در کرمان انداخته است بگوییم که هیچ کسی تاکنون حتی در آمریکا نتوانسته است که زلزله را پیش بینی کند پس خبرهای جعلی را در فضای مجازی منتشر نکنید. به زودی اطلاعات کامل را در مورد این شایعه در سایت قرار خواهیم داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید