آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟ صفحه 122 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر؛ زیرا ما در پیدایش، انتخاب وشکل گیری ویژگی های انتسابی خود مانند جنسیت، شکل و قیافه خودو مواردی از این قبیل نقشی نداریم؛

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

خیر زیرا این نوع ویژگی تغییر نمیکند و همیشه ثابت است و ما نمیتوانیم سن و تاریخ و تولد یا مکان تولد را تغییر بدهیم این ویژگی ها دست خودمان نیست!!!

مهدی 2 سال قبل
-2

چرا نباید بخاطر ویژگی های اکتسابی سرزنش کنیم

برای پاسخ کلیک کنید