آیا همه کسانی که دانش بیشتری دارند عاقل ترند چرا صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هفتم

هستی

خیر

ناشناس

نمیدونم از شما پرسش کردم

نویسنده

خیر

نویسنده

خیر چون دانش زیاد ادم را عاقل نمی کند

نویسنده

لطفا جوابگو باشیدسلطانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم آیا همه کسانی که دانش بیشتری دارند عاقل ترند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پارسا 11 ماه قبل
-2

خیر

دلیلش رو نمیدونم 😂

ناشناس 2 سال قبل
2

ایاهمه کسانی که دانش بیشتری دارند عاقل ترند

10
هستی 2 سال قبل

خیر

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
7

نمیدونم از شما پرسش کردم

نویسنده 2 سال قبل
3

لطفا جوابگو باشیدسلطانی

نویسنده 2 سال قبل
5

خیر

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر

نویسنده 2 سال قبل
3

خیر چون دانش زیاد ادم را عاقل نمی کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

آیا همه کسانی که دانش بیشتری دارند عاقل ترند چرا

برای پاسخ کلیک کنید