آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد صفحه 81 علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه ۸۱ کتاب علوم تجربی پایه چهارم آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سجاد 3 روز قبل
1

خیلی خوب

نویسنده 3 روز قبل
0

بله

گزیده 3 روز قبل
0

بله گل های قشنگم

معصومه پورتقی خرسندی 3 روز قبل
0

بله ضربان دارد اما ضربانش پایینتر از زمانی است که فعالیت بدنی انجام میدهیم

نویسنده 3 روز قبل
0

بله یا نه

رحو 3 روز قبل
0

لنن

دااللوکک 3 روز قبل
0

والالللف۴قللبدنکیزز کنحقنج۴یطززنگلکک

نویسنده 3 روز قبل
0

نه

نازنین ططرپور 3 روز قبل
0

بله اما کمتر از ضربانی است که ورزش میکنیم

برای پاسخ کلیک کنید