آیا می توان به جنبه فردی توحید عملی معتقد بود ولی جنبه اجتماعی آن را قبول ندشات صفحه 38 دین و زندگی دوازدهم

آرزو

خیر ممکن نیست زیرا تا جامعه در مسیر اجرای فرمان های الهی حرکت نکند توحید با تمام ابعادش تحقق نیافته است

نویسنده

خیر ممکن نیست چون این دو در مسیر اجرای فرمان الهی حرکت نکند توحید با تمام ابعادش تحقق نیافتهسمانه حسینی از مشهد 😊

سمانه حسینی

ممنون از نظرات دوستان عزیز که نظراتشان می نویسند

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۸ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم آیا می توان به جنبه فردی توحید عملی معتقد بود ولی جنبه اجتماعی آن را قبول ندشات از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر این دو رابطه متقابل دارند هر قدر مردم به سوی توحید حرکت کنندارکان جامعه رنگ توحیدی پیدا می‌کند و هر قدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشند زمینه رشد انسان‌های توحیدی آسان تر می شود در غیر این صورت تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد از بین می‌رود انسانهای ستم کر قدرت می یابند و دیگران را به خدمت می‌گیرند و به جای حاکمیت الهی حاکمیت طاغوت خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

افشار

زهرا 2 سال قبل
-2

تاحدودی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیر هردو این هارابطع متقابل دارند

کبری اویسی 2 سال قبل
-2

خوبه 👌👌

نویسنده 2 سال قبل
4

خیر ممکن نیست چون این دو در مسیر اجرای فرمان الهی حرکت نکند توحید با تمام ابعادش تحقق نیافتهسمانه حسینی از مشهد 😊

سمانه حسینی 2 سال قبل
3

ممنون از نظرات دوستان عزیز که نظراتشان می نویسند

آرزو 2 سال قبل
8

خیر ممکن نیست زیرا تا جامعه در مسیر اجرای فرمان های الهی حرکت نکند توحید با تمام ابعادش تحقق نیافته است

ناشناس 2 سال قبل
1

خیر ممکن نیست زیرا تا جامعه در مسیر اجرای فرمان های الهی حرکت نکند توحید با تمام ابعادش تحقق نیافته است

نویسنده 2 سال قبل
1

تال

عک 2 سال قبل
0

توضیع بدین

برای پاسخ کلیک کنید