آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم میتوانیم بخوانیم چگونه صفحه 35 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده

بله در هر رکعت به جای تقسیم کردن به ۵ قسمت می توانیم ۵ بار بخوانیم و بعد هر بار به رکوع میرویم

محمد صالح صالحی

ایانماز ایات را به روش دیگر میشود خواند

ناشناس

بله در رکعت ها به جای این که سوره را به پنج قسمت تقسیم کنیم آن را پنج بار می خوانیم و بعد به رکوع میرویم

جواب با خانواده صفحه ۳۵ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان ابتدایی آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم میتوانیم بخوانیم چگونه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله در هر رکعت به جای این که سوره دوم را به پنج قسمت تقسیم کنیم آن را پنج بار خوانده و بعد از هر بار به رکوع برویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سارا بهرامی 2 سال قبل
1

بله میتوانیم به جای قسمت بندی در هر بار که رکوع می ردیم کامل بخوانیم

ناشناس 2 سال قبل
2

هدیه ۳۹

1
ناشناس 2 سال قبل

بله

ناشناس 2 سال قبل
3

بله در رکعت ها به جای این که سوره را به پنج قسمت تقسیم کنیم آن را پنج بار می خوانیم و بعد به رکوع میرویم

دخی پلنگ 2 سال قبل
1

بله به جای این که به پنج قسمت تقسیم‌کنیم می توانیم پنج بار ان را بخوانیم

محمد صالح صالحی 2 سال قبل
3

ایانماز ایات را به روش دیگر میشود خواند

-2
نننننن 1 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
12

بله در هر رکعت به جای تقسیم کردن به ۵ قسمت می توانیم ۵ بار بخوانیم و بعد هر بار به رکوع میرویم

نویسنده 2 سال قبل
0

خیرسید محمد معین خورشیدی

ناشناس 2 سال قبل
2

برای کدام یک از این موارد، خواندن نماز آیات واجب است ممحمد کسری حسنلو

نویسنده 2 سال قبل
0

0

نویسنده 2 سال قبل
-1

من خودم هم نمیدونم برای همین مطالبتون رو خوندم😕😐🙄

نویسنده 2 سال قبل
0

بله میشع

نویسنده 2 سال قبل
0

ایا نماز ایات را میتوان به شکل دیگری بخونیم

نویسنده 2 سال قبل
2

بله من میخواهم صفحه ۳۹ را کاملا توضیح دهید

نویسنده 2 سال قبل
0

بله در هر رکعت به جای این که سوره دوم را به پنج قسمت تقسیم کنیم آن را پنج بار میخوانیم و بعد از هر بار به گروه برویم .

0
بله ممنون از جواب و همراهی تون 2 سال قبل

بله ممنون از جوابتون و همراهی تو

برای پاسخ کلیک کنید