آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر باشد؟ صفحه 75 علوم ششم

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه ششم آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در بخاری انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و نور تبدیل می شود کلیه فعالیت ها را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن، ورزش کردن، استفاده از وسایل الکتریکی و خودرو ها و.

نیلا : در تلویزیون انرژی اکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی صوتی تبدیل می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

سلام

-2
ناشناس 1 سال قبل

کی میخواد بهرارت ترخرهرخدارا ارلرارهرارادا ا ت ت و نوزهزعزعیول‌بعراکتواهدا

ناشناس 2 سال قبل
2

لامپ : انرژی الکتریکی به نورانی وگرمایی

نویسنده 2 سال قبل
2

لامپ:الکتریکی به گرماییسشوار:الکتریکی به گرماییبنزین ماشین:سوخت به حرکتی

نویسنده 2 سال قبل
1

امیرحسین :داخل هواپیما انرژی سوخت به حرکتیداخل لامپ انرژی الکتریکی به گرمایی

نویسنده 2 سال قبل
1

مثلا سوختن شمع که انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل میشود

نویسنده 2 سال قبل
2

وسیله ای رامعرفی کنید که دران دو تبدیل انرژی صورت می گیرد

برای پاسخ کلیک کنید