آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر باشد؟ صفحه 75 علوم ششم

ناشناس

لامپ : انرژی الکتریکی به نورانی وگرمایی

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه ششم آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در بخاری انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و نور تبدیل می شود کلیه فعالیت ها را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن، ورزش کردن، استفاده از وسایل الکتریکی و خودرو ها و.

نیلا : در تلویزیون انرژی اکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی صوتی تبدیل می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دخی دیونه 🖤 4 ماه قبل
1

تلویزون از برقی به تصویری و صوتی

بدون نام 7 ماه قبل
-2

بد نبود😒

بدون نان 7 ماه قبل
0

بد نبود😒

ناشناس 7 ماه قبل
0

وسیله ای بنویسید که در آن دو تبدیل انرژی صورت می گیرد و تبدیل انرژی ها در این وسیله را بنویسید

ناشناس 7 ماه قبل
0

خخه

نقاش 8 ماه قبل
-1

لامپ انرژی الکتریکی به تالشی و گرمایی .

کسی میدونه در سوختن شمع چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

🌐 8 ماه قبل
0

تبدیلات تلویزیون

الکتریکی به صوتی و نورانی هست؟

0
ع 8 ماه قبل

خیر

ناشناس 9 ماه قبل
3

لامپ : انرژی الکتریکی به نورانی وگرمایی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

بخاری

نویسنده 9 ماه قبل
2

لامپ:الکتریکی به گرماییسشوار:الکتریکی به گرماییبنزین ماشین:سوخت به حرکتی

نویسنده 9 ماه قبل
2

امیرحسین :داخل هواپیما انرژی سوخت به حرکتیداخل لامپ انرژی الکتریکی به گرمایی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

مثلا سوختن شمع که انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل میشود

نویسنده 9 ماه قبل
-1

وسیله ای رامعرفی کنید که دران دو تبدیل انرژی صورت می گیرد

برای پاسخ کلیک کنید