آینده فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟ صفحه 14 کار و فناوری نهم

نویسنده

درزمینه طراحی وساخت بناها بارایانه پیشرفت میکنیم وبدین ترتیب کارهابا ظرافت وتمیزتر صراحت ترانجام میشود.درنتیجه باتکراروتمرین با ابزار ترسیم دررایانه درزمینه های مختلف بنا سازی و……پیشرفت میکنیم.ترانه

نویسنده

بنده ترانه کلانتری نویسنده مطلب هستم✌

جواب کار کلاسی صفحه ۱۴ کتاب کار و فناوری پایه نهم آینده فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در جهان پیچیده و پیشرفته امروزی بیشتر طراحی ها و ترسیمات فنی مهندسی و سایر رشته ها ناگزیر باید با رایانه ها و نرم افزار های مختلف و تحت تخصص متخصصین مربوطه انجام شود تا دقت و سرعت و ظرافت ساخت و ساز رعایت شود. طراحی و ترسیم با رایانه به علت مزایای بسیاری که دارد در آینده زیر بنا و شالوده ساخت و ساز و تولید تمام صنایع و هنرها را شامل خواهد شد به طوری که طراحی و ترسیم بدون رایانه بی معنا و نشدنی خواهد بود.

ترانهدرزمینه طراحی وساخت بناها بارایانه پیشرفت میکنیم وبدین ترتیب کارهابا ظرافت وتمیزتر صراحت ترانجام میشود.درنتیجه باتکراروتمرین با ابزار ترسیم دررایانه درزمینه های مختلف بنا سازی و……پیشرفت میکنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
10

درزمینه طراحی وساخت بناها بارایانه پیشرفت میکنیم وبدین ترتیب کارهابا ظرافت وتمیزتر صراحت ترانجام میشود.درنتیجه باتکراروتمرین با ابزار ترسیم دررایانه درزمینه های مختلف بنا سازی و……پیشرفت میکنیم.ترانه

نویسنده 2 سال قبل
9

بنده ترانه کلانتری نویسنده مطلب هستم✌

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوبه

خ 2 سال قبل
0

ن

برای پاسخ کلیک کنید