آیا موردی سراغ دارید که پیش فرض های ذهنی یا محدودیت دانسته ها به قضاوتی نادرست منجر شده باشد صفحه 16 تفکر و سبک زندگی هفتم

زهرا

داشتن محدودیت دانسته باعث می شود که ما در ذهن خود با آن داستان بسازیم و موجب گناهی بزرگ شویم و بعد از این که پشیمان می شویم

سوگند

هرگاه زندگی باب میل ما ها پیش نمیرود و ما که میخواهیم خوب باشیم نمیشود چون در طول روز تهمت میزنیم و غیبت میکنیم برای مثال من چند روز پیش ماژیک مورد علاقه ام گم شده و چون دوستش داشتم بسیار ناراحت شدم و به دوستم که دوست صمیمیم بود تهمت بدی زدم که فکر کنم از افکار من بدش امد و ناراحت شد و با این وجود که دیگر ماژیکم را پیدا نکردم میدانم که او بر نداشته و گم کردهام

مبینا

نه………قشنگ مهم نیس

مبینا

زودباش

هستی حسینی

سلا م بچه ها

جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم آیا موردی سراغ دارید که پیش فرض های ذهنی یا محدودیت دانسته ها به قضاوتی نادرست منجر شده باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

سردار :  یک بار دوستم ناخواسته خطایی کرد و من بدون اینکه با او حرف بزنم و دلیلش را بپرسم با او قهر کردم ولی مدتی بعد خودش امد و توضیح داد که ان کارش از قصد نبوده است.

آریا : آدم نباید موقعی که اطلاعی ندارد اظهار نظر کند.و یه داستان از امام علی روزی روزگاری حضرت علی در خیابانی داشت راه می رفت که دید مردی به سرعت در حال فرار است و مردی در پشت او داد می زند او قاتل است بعد اینکه آن مرد را مردم میگیرند آن را به دادگاه میبرند و می گویند حضرت علی دید که داشت فرار می کرد و حضرت علی را فرا خواند و از او پرسید که شما همچین چیزی دیدی حضرت علی که دقیقا نمی دانست چرا او داشت فرار می کرد چون ممکن بود از هزار تا چیز دیگر داشت فرار میکرد گفت من سخنی ندارم و همه دهن باز بودند. بعد چند روز متوجه شدند قاتل آن مرد خود کسی بود که به حضرت علی گفت او قاتل است و اشتباه خودش را تخصیر دیگران انداخت ولی کارش به نتیجه نرسید. این بود داستان ما امید وار باشم خوب بوده باشد.

سوگند : هرگاه زندگی باب میل ما ها پیش نمیرود و ما که میخواهیم خوب باشیم نمیشود چون در طول روز تهمت میزنیم و غیبت میکنیم برای مثال من چند روز پیش ماژیک مورد علاقه ام گم شده و چون دوستش داشتم بسیار ناراحت شدم و به دوستم که دوست صمیمیم بود تهمت بدی زدم که فکر کنم از افکار من بدش امد و ناراحت شد و با این وجود که دیگر ماژیکم را پیدا نکردم میدانم که او بر نداشته و گم کرده ام.

فاطمه جلالی شاکر : 1) ساحت باغ شما چقدر است؟ 2) چه درختانی در باغ پرورش می دهید؟ 3_محصول خود را چگونه به بازار می فروشید؟ 4) آیا شما خود را بیمه محصولات کشاورزی کرده آید؟ 5) آیا در سالی محصول شما دچار یخ زدگی یا گرما زدگی و… شده است؟.

زهرا : ما هرگز نباید باخود پیش‌فرض های ذهنی به همراه داشته باشیم زیرا از درستی یا نا درستی آن بی خبر هستیم وممکن است موجب گناه شویم پس باید اول تر از همه از حقیقت باخبر شویم.

سلیمان : روزی روان نویسم را که هدیه یکی از عزیزانم بود، گم کردم. فکر میکردم دوستم آن را برداشته است چون از آن خوشش می آمد. امّا بعد روان نویسم درخانه مادر بزرگم پیدا شد.

رامین هرمزی : ماهرگز نبایدباخودپیش فرض های ذهنی به همراه داشته باشیم زیراازدرستی یانادرستی آن بی خبرهستیم وممکن است موجب گنا شویم پس بایداول تراز همه ازحقیقت باخبر باشیم.

زهرا : داشتن محدودیت دانسته باعث می شود که ما در ذهن خود با آن داستان بسازیم و موجب گناهی بزرگ شویم و بعد از این که پشیمان می شویم.

طاها : مثل انیشتین وقتی هسته اتم رو شکافت از کاری که کرده بود پشیمون شد چون اون اتم باعث می‌شد که بشریت نابود شود.

پریسا عبدالله پور : صدای آبشار مانند موسیقی است همان طور که می گویند موسیقی غذای روح و روان است هنگامی که صدای آبشار را می شنوم احساس میکنم که در بهشت هستم . پریسا عبدالله پور از شهر زیبای بوکان.

ناشناس : بله یک روز با دوستم داشتیم راه میرفتیم یکی از دوستام زد توی سر من بعد من یکی دیگر دیگر را زدم و با او قهر کردم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
o 2 سال قبل
0

یه بار به دوستم کتابی رو امانت دادم .

وقتی که خواستم کتاب رو ازش پس بگیرم دیدم کتاب خراب شده و ازش عصبانی شدم .

ولی بعدش فهمیدم دوستم اشتباهی کتاب داداشش رو به من داده .

ناشناس 2 سال قبل
4

..

نویسنده 3 سال قبل
-1

خیر

ههبلل 3 سال قبل
-1

خیرپ

نویسنده 3 سال قبل
-1

ایا فردی است که فرض های دینی به قضاوتی نادرست باشد

نویسنده 3 سال قبل
0

آیا مورد سراغ۷ دارید که پیش فرض ذهنی باشد

زهرا 3 سال قبل
0

ما هرگز نباید باخود پیش فرض های ذهنی به همراه داشته باشیم زیرا از درستی یا نا درستی آن بی خبر هستیم وممکن است موجب گناه شویم پس باید اول تر از همه از حقیقت باخبر شویم…

3
رعنا 3 سال قبل

نمیدونم

-2
هستی حسینی 3 سال قبل

ممنون عزیزم

ناشناس 3 سال قبل
2

سلیمان هستم روزی رواننویسم راکه هدیه یکی ازعزیزانم بود،گم کردم. فکرمیکردم دوستم ان را برداشته است چون از. آن خوشش می امد. امّا بعد روان نویسم درخانه مادر بزرگم پیداشد

زهرا 3 سال قبل
9

داشتن محدودیت دانسته باعث می شود که ما در ذهن خود با آن داستان بسازیم و موجب گناهی بزرگ شویم و بعد از این که پشیمان می شویم

هستی حسینی 3 سال قبل
5

سلا م بچه ها

حمید رضا 3 سال قبل
1

خوب بود ممنون زهرا

ناشناس 3 سال قبل
2

زهرا متن هات خوب بود ولی کوتاه

سیما 3 سال قبل
2

مرسی پریسا خیلی از داستانش خوشم اومد ممنون از داستان شما

3
زینب هاشمی 3 سال قبل

تو رو خدا جوابش چیه

-1
محراب 3 سال قبل

خوب بود😙😚

مبینا 3 سال قبل
4

لطفا جواب رو بنویس

2
مبینا 3 سال قبل

پایین بنویس اخرفواد ملتفت دوم

5
مبینا 3 سال قبل

زودباش

ناشناس 3 سال قبل
0

عالی

سوگند 3 سال قبل
6

هرگاه زندگی باب میل ما ها پیش نمیرود و ما که میخواهیم خوب باشیم نمیشود چون در طول روز تهمت میزنیم و غیبت میکنیم برای مثال من چند روز پیش ماژیک مورد علاقه ام گم شده و چون دوستش داشتم بسیار ناراحت شدم و به دوستم که دوست صمیمیم بود تهمت بدی زدم که فکر کنم از افکار من بدش امد و ناراحت شد و با این وجود که دیگر ماژیکم را پیدا نکردم میدانم که او بر نداشته و گم کردهام

امیر حسین 3 سال قبل
0

بسیار عالی بود 😚😍😍😍

امیر حسین 3 سال قبل
0

نمیدونم کاش بفیه بچه ها بنویسند😭😓🤔

امیر حسین 3 سال قبل
0

مرسی😆😆😆😆😆😆

نویسنده 3 سال قبل
0

رامین هرمزی:ماهرگزنبایدباخودپیش فرض های ذهنی به همراه داشته باشیم زیراازدرستی یانادرستی ان بی خبرهستیم وممکن است موجب گنا شویم پس بایداول تراز همه ازحقیقت باخبرباشیم

2
میلادراعی 3 سال قبل

قشنگ نبود

1
مبینا 3 سال قبل

خوب نیس

نویسنده 3 سال قبل
3

مثل انیشتین وقتی که هسته اتم رو شکافت از کاری که کرده بود پشیمون شد چون اتم باعث نابودی بشریت میشد

0
مرضیه 3 سال قبل

بسیار عالی بود.

0
مبینا 3 سال قبل

ولش کن ننویس خودتان بنوسم

طاها 3 سال قبل
2

مثل انیشتین وقتی هسته اتم رو شکافت از کاری که کرده بود پشیمون شد چون اون اتم باعث می شد که بشریت نابود شود

ناشناس 3 سال قبل
-1

آریا قشنگ بود

5
مبینا 3 سال قبل

نه………قشنگ مهم نیس

بدک نبود می تونست بهتر باش😜 3 سال قبل
-1

خوب بود😜

-1
مبینا 3 سال قبل

خوب ن

زهرا کاوه ای 3 سال قبل
0

عالی بود دستتون درد نکنه عشقا

علی زارعی 3 سال قبل
1

سلام برشما

اسما 3 سال قبل
0

به به درود بر شما👏👏👏👏👏👏👏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️👍👍👍👍👍👍

1
اسرا جونى 3 سال قبل

موافقم

اسما 3 سال قبل
-1

به به درود بر شما

مهناز 3 سال قبل
2

موافقم باهات واقعا خوب بود

setayesh 3 سال قبل
1

از نظر من عالی بود من همه رو خوندم و خلاصه کردم مرسی از شما گلها

نویسنده 3 سال قبل
1

یک بار دوستم ختایی کرد ومن بدون اینکه دلیلش را ببرسم بااو قهر کردم

نگار 3 سال قبل
0

حرف نداشت

-1
اسرا جونى 3 سال قبل

موافقم راستى نگار جونى كدوم مدرسه هستى

-2
ناشناس 3 سال قبل

اسرا نگار با من تو يه مدرسه هستش

-1
اسرا جونى 3 سال قبل

كدوم مدرسه

-2
ناشناس 3 سال قبل

فرزانگان بوديم الان دوتايي تو منيريم

-1
ناشناس 3 سال قبل

خب چى كاركنم

-1
نگار 3 سال قبل

سلام تو كى هستى

0
ناشناس 3 سال قبل

سارا

نویسنده 3 سال قبل
1

نظر آریا درست است .A.A

مهسا 3 سال قبل
2

تقریبا همه خوب بودن👍👍ولی آریا عالی بود 👏👏👏👏👏👏👏ممنون 😜😜

نویسنده 3 سال قبل
1

من m. هستم وکلاس هفتم

Mahdi 3 سال قبل
2

واقعا آریا از همه عالی تر نوشته بود.دستت درد نکنه.

Atiye 3 سال قبل
2

بله درسته مال آریا درجه یک بودولی من مال سلیمانی نوشتم 😀😀

Arise 3 سال قبل
1

Arya جان ممنونم

نویسنده 3 سال قبل
-1

هیچی درموردش نمی دانم

امیر 3 سال قبل
-2

متن بیشتری میخواستم وای عالی بود

علیرضا 3 سال قبل
0

اریا ی درجه یک برای اریا خیلی خوبه حتما برای اونو بنویسید

سایه محمدی 3 سال قبل
0

من مال طاها را دوست داشتم

اول کس کش اسمته 3 سال قبل
-1

تون خوب پدر سگ

دخی.شیطونir 3 سال قبل
0

آریا و سوگند عالی بود مرسی ازتون😘⁦♥️⁩

هدیه 3 سال قبل
0

اینکه بایداول مطمئن شویم که قصدکسی که کاری راانجام داده چه بوده وبعدازدانستن می توانیم قضاوت کنیم😉

نویسنده 3 سال قبل
-1

ماتااینکه ازچیزی مطمئن نشویم نمیتوانیم قضاوت کنیم

نویسنده 3 سال قبل
0

کوس خواهر و مادر کسی که مدرسه را کشف کرد

نویسنده 3 سال قبل
-2

تیکنینسنویویک

نویسنده 3 سال قبل
-1

ت

نویسنده 3 سال قبل
-1

.

برای پاسخ کلیک کنید