آیا می توان با دروغ گفتن کسی را شاد کرد چرا صفحه 134 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

خیر چون دروغ گفتن یکی از گناهان الهی است همچنین خوشحالی که با خبر دروغ باشد ارزش ندارد و باید حقیقت را گفت

نویسنده

نه با دروغ گفتن کسی را شاد نمیکنیم .. شاید در همان لحضه شاد شود ولی برایش مشکلاتی به وجود خواهد امدهلیا

مهدیه

خیر اول از اینکه دروغ گفتن جزو گناهان مهسوب میشه حتی اگر باعت شادی کسی شود ووقتی خوشحالی که با خبر دروغ باشد فایده ایی ندارد چون شاید حقیقت را به ان شخص اعلام کنیم بتواند سریع تر تصمیم بگیرد و الکی موجب خوشحالی زود هنگام ان شخص نشویم

سجاد

خیر با دروغ گفتن کسی در همان لحظه شاد میشود ولی بعد متوجه ان دروغ میشود و بعد ناراحت تر از قبل میشود

محمدرضا هدایت

با دروغ گفتن کسی را نمیتوانیم شاد کنیم بلکه ناراحت میشود

جواب فعالیت های تکمیلی در کلاس صفحه ۱۳۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا می توان با دروغ گفتن کسی را شاد کرد چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
7

نه با دروغ گفتن کسی را شاد نمیکنیم .. شاید در همان لحضه شاد شود ولی برایش مشکلاتی به وجود خواهد امدهلیا

مریم درستکار 15 ساعت قبل
2

نه با دروغ گفتن کسی را شاد نمیکنیم .. شاید در همان لحضه شاد شود ولی برایش مشکلاتی به وجود خواهد امد

12
نویسنده 15 ساعت قبل

خیر چون دروغ گفتن یکی از گناهان الهی است همچنین خوشحالی که با خبر دروغ باشد ارزش ندارد و باید حقیقت را گفت

ناشناس 15 ساعت قبل
3

به نظر من شاید خوشحال شود اما بعدا که واقعیت را که ببیند بیشتر از قبل ناراحت خواهد شد و خواهد گفت:چرا به من واقعیت را نگفتی و….به نظر من راست را بگوید بهتر از اینکه با دروغ هزار تا درد سر پیدا کند.

میر محمد سالار جباری 15 ساعت قبل
-1

بله درسته است

محمدرضا هدایت 15 ساعت قبل
3

با دروغ گفتن کسی را نمیتوانیم شاد کنیم بلکه ناراحت میشود

مهدیه 15 ساعت قبل
6

خیر اول از اینکه دروغ گفتن جزو گناهان مهسوب میشه حتی اگر باعت شادی کسی شود ووقتی خوشحالی که با خبر دروغ باشد فایده ایی ندارد چون شاید حقیقت را به ان شخص اعلام کنیم بتواند سریع تر تصمیم بگیرد و الکی موجب خوشحالی زود هنگام ان شخص نشویم

0
ناشناس 15 ساعت قبل

عالی

سجاد 15 ساعت قبل
5

خیر با دروغ گفتن کسی در همان لحظه شاد میشود ولی بعد متوجه ان دروغ میشود و بعد ناراحت تر از قبل میشود

نویسنده 15 ساعت قبل
0

مدتتد

برای پاسخ کلیک کنید