آیا می توان با دروغ گفتن کسی را شاد کرد چرا صفحه 134 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

خیر چون دروغ گفتن یکی از گناهان الهی است همچنین خوشحالی که با خبر دروغ باشد ارزش ندارد و باید حقیقت را گفت

سجاد

خیر با دروغ گفتن کسی در همان لحظه شاد میشود ولی بعد متوجه ان دروغ میشود و بعد ناراحت تر از قبل میشود

مهدیه

خیر اول از اینکه دروغ گفتن جزو گناهان مهسوب میشه حتی اگر باعت شادی کسی شود ووقتی خوشحالی که با خبر دروغ باشد فایده ایی ندارد چون شاید حقیقت را به ان شخص اعلام کنیم بتواند سریع تر تصمیم بگیرد و الکی موجب خوشحالی زود هنگام ان شخص نشویم

نویسنده

نه با دروغ گفتن کسی را شاد نمیکنیم .. شاید در همان لحضه شاد شود ولی برایش مشکلاتی به وجود خواهد امدهلیا

جواب فعالیت های تکمیلی در کلاس صفحه ۱۳۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا می توان با دروغ گفتن کسی را شاد کرد چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

با چند ایده ی ساده بگویید چگونه می توانید خود و دیگران را خوشحال کرد

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیر چون شاید در همان لحظه شاد باشدولی بعد با مشکلاتی مواجه شود

فاطمه ملکی 2 سال قبل
0

خیر اصن نمیشع

پاسخ امیرزا 2 سال قبل
0

پاسخ امیرزا ۴۲۳

نیلو 2 سال قبل
-1

ع نظر م ن واقعا نمیشه هم گناه هم خودمان و اـ فرد گول میزنیم درسته شاد میشه ولی وفتی بفهمه دپرس تر میشع😐💔

ناشناس 2 سال قبل
0

ن چون واقعا فایده

ای نداره

فقط خودمون و اون شخص رو گول می زنیم😐💔

نویسنده 2 سال قبل
5

نه با دروغ گفتن کسی را شاد نمیکنیم .. شاید در همان لحضه شاد شود ولی برایش مشکلاتی به وجود خواهد امدهلیا

مریم درستکار 2 سال قبل
1

نه با دروغ گفتن کسی را شاد نمیکنیم .. شاید در همان لحضه شاد شود ولی برایش مشکلاتی به وجود خواهد امد

13
نویسنده 2 سال قبل

خیر چون دروغ گفتن یکی از گناهان الهی است همچنین خوشحالی که با خبر دروغ باشد ارزش ندارد و باید حقیقت را گفت

ناشناس 2 سال قبل
2

به نظر من شاید خوشحال شود اما بعدا که واقعیت را که ببیند بیشتر از قبل ناراحت خواهد شد و خواهد گفت:چرا به من واقعیت را نگفتی و….به نظر من راست را بگوید بهتر از اینکه با دروغ هزار تا درد سر پیدا کند.

میر محمد سالار جباری 2 سال قبل
-2

بله درسته است

محمدرضا هدایت 2 سال قبل
2

با دروغ گفتن کسی را نمیتوانیم شاد کنیم بلکه ناراحت میشود

مهدیه 2 سال قبل
5

خیر اول از اینکه دروغ گفتن جزو گناهان مهسوب میشه حتی اگر باعت شادی کسی شود ووقتی خوشحالی که با خبر دروغ باشد فایده ایی ندارد چون شاید حقیقت را به ان شخص اعلام کنیم بتواند سریع تر تصمیم بگیرد و الکی موجب خوشحالی زود هنگام ان شخص نشویم

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالی

سجاد 2 سال قبل
6

خیر با دروغ گفتن کسی در همان لحظه شاد میشود ولی بعد متوجه ان دروغ میشود و بعد ناراحت تر از قبل میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

مدتتد

برای پاسخ کلیک کنید