آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند به هم وصل اند صفحه 157 علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند به هم وصل اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، زیرا مجموعه زنجیره های غذایی، شبکه غذایی و مجموعه شبکه های غذایی شبکه حیات را می سازند.
مثال: پرنده ای که در سیبری زندگی می کند به ایران هم مهاجرت می کند و وارد زنجیره غذایی می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
0

بله.زیرا حیات بدون وجود اتصال بین شبکه های غذایی به مشکل بر میخورد… مثل مهاجرت پرندگان از نقطه ای به نقطه ای دیگر بر روی زمین…

1
مهران 7 ماه قبل

مهران عزتی

نویسنده 7 ماه قبل
0

بله چون حلقه اول همه شبکه هایی غذایی انرژی مورد نیاز خود برای فتوسنتز را از نور خورشید دریافت میکنند پس میتوانیم بگوییم که همه شبکه های غذایی با هم ارتباط دارندفاطمه

برای پاسخ کلیک کنید