ابتدا موضوعی برای متن زیر تعیین کنید سپس هر بخش پرسش هایی مناسب طرح کنید صفحه 91 نگارش هفتم

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ کتاب نگارش پایه هفتم ابتدا موضوعی برای متن زیر تعیین کنید سپس هر بخش پرسش هایی مناسب طرح کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. ابتدا موضوعی برای متن زیر تعیین کنید، سپس برای هر بخش، پرسش هایی مناسب، طرح کنید.
شجاعت این است که انسان در موقع لزوم در برابر حوادث و مخاطرات و رنج ها و مشقت ها ایستادگی کند. شجاعت، نترسیدن نیست. مثلا آن کس که با کمال بی پروایی در کوچه و خیابان مرتکب حرکات شرم آور می شود، شجاع خوانده نمی شود.
شجاع، کسی است که از مرگ و خطر و عواقب کارهای بد بترسد؛ ولی در موقع ترس، خود را نبازد و دست و پای خود را گم نکند. فرماندهی که در زیر آتش توپ خانه دشمن بر جان خود می ترسد؛ با وجود آن، تاب می آورد و وظیفه خود را انجام می دهد، فرد شجاعی است. حتی زمانی که با زبردستی و مهارت، عقب نشینی می کند، شجاع است. وقتی باید او را ترسو خواند که در مقابل دشمن، عقل خود را از ترس گم کند و به کاری دست بزند که به زیان لشکریانش تمام شود.
شجاعت فقط شجاع بودن در میدان جنگ نیست. یکی از شجاعت ها، شجاعت اخلاقی است.
شجاعت اخلاقی آن است که انسان، نظر و عقیده درست خود را با جرت، بیان کند و در بیان
حقیقت از هیچ چیز و هیچ کس هراس نداشته باشد.
شجاعت یکی از خصلت های نیکوی انسان است. شجاعت به انسان، نیرو، اعتماد و دلیری می بخشد. جامعه ای که افراد آن شجاع باشند؛ هرگز در برابر دشمنان، تسلیم زور و ستم نمی شوند و از حق خود به خوبی دفاع می کنند.
موضوع: ……………………………
پرسش ها: ……………………………
2. برای موضوع «فداکاری» سوالاتی طرح کنید و بر اساس آن، متنی بنویسید.
پرسش ها: …………………………………………….
پاسخ ها (نوشته شما): …………………………………………….

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : موضوع: تعریف شجاعت و تاثیرات آن
پرسش ها:
تعریف شجاعت را با مثال توضیح دهید؟
به چه کسی شجاع می گویند؟
شجاعت اخلاقی به چه معناست؟
در جامعه ای که افراد آن شجاع باشند چه اتفاقی می افتد؟
2. پرسش ها:
فداکاری و ایثار چه تفاوتی با هم دارند؟
انواع ایثار را توضیح دهید.
بالاترین درجه ایثار چیست؟
پاسخ ها (نوشته شما):
فداکاری همان ایثار است.
ایثار یعنی ازخود گذشتگی و به دیگران بیش تر از خود اهمیت دادن.
ایثار انواع مختلفی دارد. اینکه انسان از نظر مالی به کسی کمک کند نوعی ایثار مال است کسی که جان خود را برای اصلاح جامعه و در راه خدا از دست می دهد نوعی ایثار کرده است.
شهادت بالا ترین درجه ی ایثار است.
ما شهدای بسیار بسیار زیادی داشته ایم.
بعضی از آن ها به خاطر بمب، بمب شیمیایی، مین و نارنجک شهید شده اند.
بعضی از آن ها هم هنوز زنده اند ولی درد بسیار کشیده اند و هنوز هم همین طور است.
همه ی این شهدا ایثار کرده اند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 روز قبل
0

شجاعت اخلاقی به چه معناست

برای پاسخ کلیک کنید