اثرات حاصل از زمین لرزه بهداشتی و ساختمانی و اجتماعی صفحه 40 علوم ششم

حسین

من معایب اجتماعی رامیخواهم😕

نویسنده

به نظر من مطالب کم بود😭

حانیه

بهداشتی / آلوده شدن غذا هاساختمانی / سقوط وسایل خانهاجتماعی/ ترکیدن لوله آب😁

آذین فتاحی

اثرات حاصل از زمین لرزه

نویسنده

اجتماعی : سوختن جنگلبهداشتی : سوء تغذیه ، شیوع بیماری های واگیر ، آلودگی آب

جواب علم و زندگی صفحه ۴۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی با توجه به تاثیرات زمین لرزه هایی که باعث خسارت هایی در محیط زندگی می شود جدول زیر را تکمیل کنید اثرات حاصل از زمین لرزه بهداشتی و ساختمانی و اجتماعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بهداشتی : آلودگی مواد غذایی، نشت مواد سمی در اثر شکسته شدن لوله ها، انباشته شدن زباله های بیماری ساختمانی : شکسته شدن شیشه ها ، سقوط وسایل ساختمان، افتادن تیر های برق، تخریب پل ها، خرابی آسانسور و راه پله اجتماعی : افزایش بیماری های روانی ، اختلال در عمل کرد نهادهایی که خدمات اجتماعی اراته می کنند، خرابی ، ساختمان های اداری، تخریب راه های ارتباطی.

باران هروی : زمین لرزه بعث خرابی های ساختماننان و ریزش آوار ها _ و از دست دادن عزیزانمان.

حانیه :
بهداشتی / آلوده شدن غذا ها
ساختمانی / سقوط وسایل خانه
اجتماعی/ ترکیدن لوله آب.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نمیدونم 1 سال قبل
2

بهداشتی :آلودگی آب ها ۲_الودگی برخی مواد غذایی 3_شیوع بیماری های واگیر دار ۴_جمع شدن زباله در سطح شهر 5_زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری

حانیه 2 سال قبل
8

بهداشتی / آلوده شدن غذا هاساختمانی / سقوط وسایل خانهاجتماعی/ ترکیدن لوله آب😁

نویسنده 2 سال قبل
0

بهداشتی یکم بیشتر پارسا صلاحیان

ناشناس 2 سال قبل
1

سلام عالی بود

کیانا 2 سال قبل
6

به نظر من خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
5

بهداشتی / شیوع بیماری واگیر دارساختمانی / خراب شدن خانهاجتماعی / از دادن دوستانشاکری

ناشناس 2 سال قبل
5

بهداشتی :آلودگی آب هاساختمانی:ریزش اوار اجتماعی:بیکاری

نویسنده 2 سال قبل
7

اجتماعی : سوختن جنگلبهداشتی : سوء تغذیه ، شیوع بیماری های واگیر ، آلودگی آب

ناشناس 2 سال قبل
4

بهداشتی کمبود سرویس بهداشتی شیوع بیماری های واگیری پاکیزه نبودن محل خواب . ساختمانی شکستن سد ریزش خانه ها. اجتماعی از دست دادن عزیزان

نویسنده 2 سال قبل
-2

زلزله باعث تداخلات عصبی میشود که ممکن است کسانیکه به این مشکل دچار شدند به دیگران آسیب برسانند

نویسنده 2 سال قبل
8

به نظر من مطالب کم بود😭

0
اره 2 سال قبل

اره

نویسنده 2 سال قبل
1

بهداشتی: آلودگی آب ها ، نشست مواد سمی ، انباشته شدن زباله ، شیوع بیماری های واگیرساختمانی : شکسته شدن پنجره ها ، سقوط وسایل ساختمان، ریزش آوار ،خرابی پله ها و آسانسور هااجتماعی : از دست دادن عزیزانمان ، بیکاری ، بی خانگی ، قطع راه های ارتباطی ، افزایش بیماری های روانی و ……….

محدثه 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

حسین محمدی کردخیلی.بهداشتی : آلودگی مواد غذایی، نشت مواد سمی در اثر شکسته شدن لوله ها، انباشته شدن زباله های بیماری ساختمانی : شکسته شدن شیشه ها ، سقوط وسایل ساختمان، افتادن تیر های برق، تخریب پل ها، خرابی آسانسور و راه پله اجتماعی : افزایش بیماری های روانی ، اختلال در عمل کرد نهادهایی که خدمات اجتماعی اراته می کنند، خرابی ، ساختمان های اداری، تخریب راه های ارتباطی.

نویسنده 2 سال قبل
0

ایا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند چرا؟ خیر زیرا بعضی از انها خفیف هستن.آیدا فقانی

ستایش 2 سال قبل
0

بهداشتی:آلودگی آبساختمانی:خراب شدن ساختمان هااجتماعی :از دست دادن عزیزان

ستایش 2 سال قبل
-2

بهداشتی:شیوع بیماری واگیر دارساختمانی ریزش آواراجتماعی: بیکاری😁

نویسنده 2 سال قبل
4

بهداشتی. شیوع بیماریهای واگیر،جمع شدن زباله. اجتماعی بیکاری، از دست دادن عزیزان. ساختمانی ریزش آوار،شکستن سد،تخریب پل ها.

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالی بود😍😍😍😍😍😍😍😍

نویسنده 2 سال قبل
-2

از دست دادن وسایل خانه، آلودگی هوا،بیکاری

محمد مهدی 2 سال قبل
-2

ببخشید این که نوشتن کذونا منظورم همو کرو نا بو این یک اشتباه تایپی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

اجتماعی و ساختمانی

نویسنده 2 سال قبل
0

بهداشتی – تجمع زبالهساختمانی – آتش سوزیاجتماعی – بیکاری

آریشکا 2 سال قبل
-2

ساختمانی: خراب شدن خانهریزش آوارشکستن سدسقوط وسایل خانهآریشکا

نویسنده 2 سال قبل
1

زمین لرزه : اجتماعی بهداشتی ساختمانی

ناشناس 2 سال قبل
-2

اااااااااااااااااااااااااااااااااا علی

نویسنده 2 سال قبل
3

ساختمانی :خراب شدن ساختمان هاریزش آوارشکستن شیشه ها

اسنسونثقونق 2 سال قبل
0

وکنمج

نویسنده 2 سال قبل
0

آلودگی برخی مواد غذایی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ارجرراجرجهجرهرجهجرره۹رره۹هر۸رر۶۸

نویسنده 2 سال قبل
0

چند نمونه از خسارت ساختمانی حاصل از زمین از زمین لرزهلطفا این که بالا نوشتم سوال بود؟این سوال را با جواب با مطلب جواب بدیدممنون 💋 💋 💋

ERFAN 2 سال قبل
0

افرین خیلی عالی بود

ERFAN 2 سال قبل
-1

عالیییی پاسخ دادی. افرین

نویسنده 2 سال قبل
0

اثرات سا ختمانی حاصل از زمین لرزه چیست

-2
سقوط وسایل خانه یا...... 2 سال قبل

هانیه هستم

نویسنده 2 سال قبل
2

(ساختمانی )ریزش آوارشکستن سدافتادن قفسه ها(اجتماعی)بی کاریقم از فوت اقوامخرابی مکان ها(نام)زهرا زمانی

1
ناشناس 2 سال قبل

منطور

نویسنده 2 سال قبل
4

نمیدانم من میخواهم از شما بگیرم

حسین 2 سال قبل
8

من معایب اجتماعی رامیخواهم😕

ناشناس 2 سال قبل
2

بله

نویسنده 2 سال قبل
1

آلوده نشدن غذاها

نویسنده 2 سال قبل
4

فاطمه حسینی :ساختمانی ریزش ساختمان ها، شکسته شدن شیشه ی ساختمانبهداشتی آلودگی آب وهوا، شیوع بیماری های واگیر داراجتماعی از دست دادن عزیزان، بیکاری

آذین فتاحی 2 سال قبل
7

اثرات حاصل از زمین لرزه

نویسنده 2 سال قبل
0

خیر

نویسنده 2 سال قبل
1

بهداشتی =آلودگی آب هاساختمانی=سقوط وسایل خانهاجتماعی =ترکیدن لوله آب

نویسنده 2 سال قبل
-2

س

نویسنده 2 سال قبل
0

تیوو

نویسنده 2 سال قبل
0

همه علوم جواب شو میخامسلام

0
ارتین 2 سال قبل

بهداشتی=الودگی اب ها-الودگی غذا-افزایش ناقل بیماری-کمبود وسایل پزشکی-شیوع بیماری های واگیرساختمانی=شکستن سد ها-خرابی پل ها-ریزش اوار-اتش سوزی-شکستن شیشه-سقوط وسایل خانهاجتماعی=از دست دادن عزیزان-نا امنی-هرج و مرج-نابودی-بیکاری-ترکیدن لوله های اب

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

ساختمانی

نویسنده 2 سال قبل
2

ریزش آوار شیوع بیماری تخریب ساختمان زینب قنبریان

نویسنده 2 سال قبل
-2

دذتنودد

نویسنده 2 سال قبل
0

اجتماعی از دست دادن عزیزان – نا امنی – بیکارینشناس خان

نویسنده 2 سال قبل
-1

ساختمانی=آوار شدن خانه هاناشناس

نویسنده 2 سال قبل
-1

الوده شدن اب خوراکی

نویسنده 2 سال قبل
0

ارمقمبدنفنفدفدبمپب

مهدیه 2 سال قبل
-1

تخریب مراکز آموزش و …..

نویسنده 2 سال قبل
-1

بهداشتی :آلودگی هوا و میوه هاساختمانی :خرابی ساختماناجتماعی:شرکت های اداری یا همان ساختمانمعصومه

امیر عباس 2 سال قبل
-1

این سوال را از اینکه ارسال

نویسنده 2 سال قبل
-1

اجتماعی/ آوارگی مردمساختمانی / قطع شدن برقبهداشتی / کمبود دارو

نویسنده 2 سال قبل
0

تر زدید

نویسنده 2 سال قبل
-1

بهداشتی شیوع بیماری های واگیر دار ساختمانی شکستن سد اجتماعی بیکاری

محدثه 2 سال قبل
-1

ب نظر من خیلی خوب بود🤩

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

بهداشتی الودگی مواد غذایی 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

بهداشتی=الودگی اب ها-الودگی غذا-افزایش ناقل بیماری-کمبود وسایل پزشکی-شیوع بیماری های واگیرساختمانی=شکستن سد ها-خرابی پل ها-ریزش اوار-اتش سوزی-شکستن شیشه-سقوط وسایل خانهاجتماعی=از دست دادن عزیزان-نا امنی-هرج و مرج-نابودی-بیکاری-ترکیدن لوله های اب

نویسنده 2 سال قبل
0

شکستن لوله آب

ناشناس 2 سال قبل
1

آلودگی مواد غذایی

نویسنده 2 سال قبل
-1

الودگی هوا

نویسنده 2 سال قبل
-2

لطفا سه مورد دیگر هم از این ها بنویسید 😬😬

نویسنده 2 سال قبل
-2

اخه چرا با .اما نمیگید

نویسنده 2 سال قبل
4

دواثر بهداشتی دو اثر اجتماعی و دو اثر ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
3

خر

نویسنده 2 سال قبل
0

🔥Amin🔥

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
0

بهداشتی : آلودگی آب ها. آلودگی مواد غذایی.شروع بیماری های واگیردار. نشت مواد سمی_ ساختمانی: ریزش آوار. شکستن سد. اجتماعی: از دست دادن عزیزان. بیکاری. ترکیدن لوله هایی مانند لوله های آب گاز و لوله های چاه نفت

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم جواب رو

برای پاسخ کلیک کنید