جواب مرحله ۴۸۲ بازی فندق 482 چهارصد و هشتاد و دو پاسخ

جواب و پاسخ مرحله 482 بازی فندق چهارصد و هشتاد و دو ۴۸۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت.

الهه پورعلی : یوم الحساب یعنی روزی که تمام اعمال ما در آن سنجیده می شود و روزنامه های دیواری نیز یک کار گروهی می باشدکه هر دانش آموز کاری را به عهده می گیرد و در آخر تمام کار های دانش آموزان گروه در روزنامه های دیواری ثبت می شود و هر کس نتیجه ی کار خود را می بیند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الهه پورعلی 15 ساعت قبل
0

یوم الحساب یعنی روزی که تمام اعمال ما در آن سنجیده می شود و روزنامه های دیواری نیز یک کار گروهی می باشدکه هر دانش آموز کاری را به عهده می گیرد و در آخر تمام کار های دانش آموزان گروه در روزنامه های دیواری ثبت می شود و هر کس نتیجه ی کار خود را می بیند

برای پاسخ کلیک کنید