احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می کند چیست با او چه برخوردی می کنید؟ چرا؟ صفحه 41 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

از او ناراحت می شم و به او می گوییم که دیگر بدون اجازه از وسایل من چ دیگران استفاده نکن چون استفاده بدون اجازه مثل دزدی کردن است

ناشناس

ناراحت میشوم و به او تذکر می دادم تا دباره این اشتباه را مرتکب نشود

محمدرضا کاویانی

ناراحت می شوم و به او میگویم بدون اجازه از وسایل دیگران استفاده نکن و این کار مثل دزدی کردن است

نویسنده

به او می گویم این وسایلی که شما برداشتید مال تو نیست صاحبش ناراحت میشود.یسنا باقری

الناز ترابی

او را کمک میکنم

جواب برایم بگو صفحه ۴۱ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می کند چیست با او چه برخوردی می کنید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناراحت می شوم، به او تذکر می دهم تا دوباره چنین اشتباهی را مرتکب نشود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آتنا 2 سال قبل
1

ناراحت می شویم و به او تذکر می دهید که وسیله را به صاحب اصلی خود برگرداند و دیگر این اشتباه را تکرار نکند

ناشناس 2 سال قبل
1

ناراحت می شویم و باران می به او تذکر می دهیم که وسیله را به صاحبش برگرداند

2
آتنا 2 سال قبل

آفرین

ناشناس 2 سال قبل
1

میزنمش

الناز ترابی 2 سال قبل
3

او را کمک میکنم

ناشناس 2 سال قبل
5

ناراحت میشوم و به او تذکر می دادم تا دباره این اشتباه را مرتکب نشود

ناشناس 3 سال قبل
1

شما خر و الاق هستید

نویسنده 3 سال قبل
5

از او ناراحت می شم و به او می گوییم که دیگر بدون اجازه از وسایل من چ دیگران استفاده نکن چون استفاده بدون اجازه مثل دزدی کردن است

0
مرسی 1 سال قبل

ممنون

1
افرین برشما باریک لله درست بود 2 سال قبل

به او میگویم کارت زشت بود و من از دستت خیلی ناراحت شدن و دیگر بدون اجازه دست به وسایل دیگران نزند

-1
نویسنده 3 سال قبل

ناراحت میشوم و کمی عسبانی

محمدرضا کاویانی 3 سال قبل
4

ناراحت می شوم و به او میگویم بدون اجازه از وسایل دیگران استفاده نکن و این کار مثل دزدی کردن است

نویسنده 3 سال قبل
0

با او چه بر خردی میکنید چرا

نویسنده 3 سال قبل
1

احساس خوبی ندارم و ناراحت میشومو به او میگوییم که این کار کار خوبی نیسدیگع این کار رو نکن

به او می می‌گویند که این کار زشت است 3 سال قبل
0

به او می گویم که این کار بد است

نویسنده 3 سال قبل
0

خلنبخلنبهیتتیابتیهرسحلطسنل

ا 3 سال قبل
2

۱

نویسنده 3 سال قبل
-1

کس ت رو لیس بزن میخای درس بخونی

نویسنده 3 سال قبل
0

خر خر خر دوست ندارم بنویسم

نویسنده 3 سال قبل
0

ناراحت می شوم وبا او به تور آرامی بر خورد می کنم و تزکر می دهم و می گویم این مال تو نیست پس بی اجازه بر ندار چون وسیله ای که مال ما نیست و بی اجازه ور می داریم حرام است

به نظره من اشتباه میگی 3 سال قبل
-1

اشتباه است زیرا نه گفته چه احساسی پیدا می کنه و نهگفته که چرا

نویسنده 3 سال قبل
1

گی بخورید😉💫💪🏻

نجف گی خار زادع 3 سال قبل
0

گی بخورید🧠🪰

نویسنده 3 سال قبل
1

لطفا جواب هدیه کلاس پنجم صحفهی ۴۴ بزارید توی گوگلزهرا حیدری هستم از قم

نویسنده 3 سال قبل
2

او را میزنم و فهم میدم بازم میزنم از اتاقم بیرون میکنم

نویسنده 3 سال قبل
3

به او می گویم این وسایلی که شما برداشتید مال تو نیست صاحبش ناراحت میشود.یسنا باقری

نویسنده 3 سال قبل
1

ناراحت میشوم و به او تذکر میدهم چنین اشتباهی رو مرتکب نشود

نویسنده 3 سال قبل
2

1احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده کند چیست؟ به او تذکر میدهم، که تکرار نکند، وچیزی بعدی هست که به دون اجازه دست می دهد که خدا دوست ندارند کار های بعد رانام :هستینام خانوادگی:عبدلی

برای پاسخ کلیک کنید