ارزش ها و باورهای شما کدام است؟ صفحه 31 تفکر و سبک زندگی هفتم

سمانه کیارستمی

سلاماین سوال خیلی راحت استباید اول تصمیم های درستی بگیریمارزش یعنی چیز هایی که در زندگی برای ما خیلی مهم استباور هم یعنی اون عقیده و اعتقادی که در ذهن ما می گذردجواب این سوال به نظر من میشه این که تصمیم های درستی بگیریم وباعث پیشرفت خودمون بشیم

نویسنده

من باور دارم که زندگی شیرین است و درس و مدرسه برایم ارزش دارد من باور دارم میتوانم آدم خوب و مهمی باشم

نویسنده

منظورش ۳ چیز است :۱ – منظورش دین اتان است۲ – راجع به اخلاقیاتتان است۳ – منظورش عقیدتان درمورد مسائل زندگی و … است

منا

ارزش یعنی چیزهایی که در زندگی برای ما خیلی مهم استباور یعنی اعتقادات و عقیده هایی که در ذهن ما وجود داردبرای مثال ما اعتقاد داریم که خداوند وجود داردمثال: ما / من باور داریم /دارم که زندگی شیرین و دل پذیر است

نویسنده

سلام من دانیال عسگری هستم

جواب فعالیت فردی صفحه ۳۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ارزش ها و باورهای شما کدام است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سمانه کیارستمی 2 سال قبل
10

سلاماین سوال خیلی راحت استباید اول تصمیم های درستی بگیریمارزش یعنی چیز هایی که در زندگی برای ما خیلی مهم استباور هم یعنی اون عقیده و اعتقادی که در ذهن ما می گذردجواب این سوال به نظر من میشه این که تصمیم های درستی بگیریم وباعث پیشرفت خودمون بشیم

4
عارفه ظهوری 2 سال قبل

بله درسته

نویسنده 2 سال قبل
8

من باور دارم که زندگی شیرین است و درس و مدرسه برایم ارزش دارد من باور دارم میتوانم آدم خوب و مهمی باشم

خاروتز 2 سال قبل
0

وتیییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
0

هر کی یه ارزشی و بتوری داره خو😂😁

0
نویسنده 2 سال قبل

سلام مهم ترین ارزش برای من اینه که چیزی رو خراب نکنم

ناشناس 2 سال قبل
0

هر کی یه ارزشی و باوری داره خو😂😁

ناشناس 2 سال قبل
0

اینکه خیلی راحت است من باور دارم که خواستن توانستن است

گلاش درسارویی 2 سال قبل
1

در زندگی خود تلاش کنم

هانیه 2 سال قبل
0

سلام مهم ترین ارزش برای من این هست که با صبر شرایط رو بهتر کنم

0
موافقم 2 سال قبل

موافقم

نویسنده 2 سال قبل
0

بلد نیصتم بگین 😐

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

۴

نویسنده 2 سال قبل
4

سلام من دانیال عسگری هستم

نویسنده 2 سال قبل
0

ارزش های باور شما کدام است

نویسنده 2 سال قبل
0

شامب

منا 2 سال قبل
0

به نظر من باور یعنی اعتقادات و عقاید مامثلاً ما اعتقاد داریم که خداوند وجود دارد

منا 2 سال قبل
4

ارزش یعنی چیزهایی که در زندگی برای ما خیلی مهم استباور یعنی اعتقادات و عقیده هایی که در ذهن ما وجود داردبرای مثال ما اعتقاد داریم که خداوند وجود داردمثال: ما / من باور داریم /دارم که زندگی شیرین و دل پذیر است

elx 2 سال قبل
0

تلاش کردن برا اهدافم _صبوری _ گفتار نیک

نویسنده 2 سال قبل
-2

.ٌُُّٕ‍،،،&№@&₱$№@&«»؛«

نویسنده 2 سال قبل
5

منظورش ۳ چیز است :۱ – منظورش دین اتان است۲ – راجع به اخلاقیاتتان است۳ – منظورش عقیدتان درمورد مسائل زندگی و … است

برای پاسخ کلیک کنید