ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید صفحه 114 پیام های آسمان هفتم

فاطمه رئوفی مقدم

ارکان نماز پنج تا هستند نیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

نویسنده

۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

Abolfazl.

ارکان نماز چندتاست؟پنج تا هست1.نیت.2.تکبیره الاحرام.3.رکوع.4.قیام.5.سجده.

فاطمه رئوفی مقدم

ارکان نماز چند تاست،؟ نام ببرید؟پنج تاهستندنیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

نویسنده

۱:نیت۲:قیام۳:تکبیر الا حرام۴:رکوع۵:سجود۶:قرائت۷:ذکر۸:تشهد۹:سلام۱۰:ترتیب۱۱:موالات

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ارکان نماز پنج چیز است:
1) نیت.
2) تکبیره الاحرام.
3) قیام.
4) رکوع.
5) سجود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
-1

فردا

ناشناس 1 ماه قبل
-1

افلین

دخی 10 ماه قبل
3

۱-نیت

۲-تکبیره الحرام

۳- قیام

۴- رکوع

۵- سجود

ناشناس 10 ماه قبل
-1

۵ تا

ناشناس 10 ماه قبل
1

نیت تکبیره

الحرام قیام رکوع سجود

ناشناس 10 ماه قبل
-1

۵ تا

Reza 10 ماه قبل
2

1.............نیت

2............. تکبیر الحرام

3............قیام

4...........رکوع

5........... سجود

فاطمه_ افشاری* 10 ماه قبل
0

ارکان ۵تاست : ۱_نیت

۲_تکبیرت الحرام ۳_قیام۴_رکوع ۵_سجده

A 10 ماه قبل
1

سلام

پنج تا هستن

ارکان نماز ب ترتیب👇

۱-نیت

۲-قیام

۳-تکبیرالاحرام

۴-رکوع

۵-سجود

موفق باشید

باران هخامنشی 10 ماه قبل
-1

ارکان نماز چند تاست به ترتیب نام ببرید؟

1) نیت 2) قیام 3) تکبیرة الاحرام 4) رکوع 5) سجود

*موفق باشید*

M 10 ماه قبل
-2

۱نیت۲تکبیره الاحرام۳قیام۴رکوع۵سجود

ناشناس 10 ماه قبل
0

1نیت

2 تکبیره الاحرام

3قیام

4رکوع

5سجده

ناشناس 10 ماه قبل
0

نیت. قیام. تکبیرالراحم. رکوع سجده.

ناشناس 10 ماه قبل
-1

اشتباه

نیت قیام تکبیر الحرام

رکوع سجود

melissa zouleh 10 ماه قبل
-1

ارکان نماز پنج تاست

قیام

1.نیت

2. تکبیرالحرام

3.رکوع

4. سجده

Helix 10 ماه قبل
-1

نیت

تکبیره الاحرام

قیام

رکوع

سجود

mohammadali 11 ماه قبل
-1

نیت تکبیر الحرام قیام رکود سجود

محیا 11 ماه قبل
3

سلام

ارکان نماز پنج تاست

1.نیت

2. تکبیر

3.الحرام

4.رکوع

5. سجده

محمد 11 ماه قبل
-1

افرین

کثهثای 11 ماه قبل
-1

نیت.الاحرام.قیام.رکوع.سجود

ناشناس 12 ماه قبل
1

۵تا نیت ت

محدثه 1 سال قبل
0

۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

ناشناس 1 سال قبل
0

پنج تا هست نیت تکبره

0
nima 10 ماه قبل

ارکال نماز چند تااست ؟!پنج تا۱-نیت۲-تکبیره الاحرام ۳-قیام۴-رکوع۵-سجد

مهشبد 1 سال قبل
-1

عالی بود

... 1 سال قبل
-1

....

ناشناس 1 سال قبل
0

نمیدونم

ناشناس 1 سال قبل
4

نیت

تکبره

لاحرام

قیام

رکو

سجد

ناشناس 1 سال قبل
-2

کدام درست است

ناشناس 1 سال قبل
3

ارکان نماز ۵ تا است

۱ نیت

۲ قیام

۳ تکبیر الاحرام

۴رکوع

۵سجد۶

ناشناس 1 سال قبل
-2

رکوع سجده

قیام نیت

فاطمه رئوفی مقدم 1 سال قبل
12

ارکان نماز پنج تا هستند نیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

-1
ناشناس 1 سال قبل

ارکان نماز۵تا هستند:۱-نیت۲-تکبیرةالاحرام۳-قیام۴-رکوع۵-سجده

4
مهسا 1 سال قبل

….. ح

فاطمه رئوفی مقدم 1 سال قبل
8

ارکان نماز چند تاست،؟ نام ببرید؟پنج تاهستندنیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

0
ملیس 10 ماه قبل

برا من سوال اومده میگه ارکان نماز جای خالی و جای خالی بعد است من 5 تاش نمیتونم بنویسم 2 تاس چیه بگین

A 1 سال قبل
1

ارکان نماز پنج تا است

کریمی 1 سال قبل
-1

۱نیت۲تکبیره الاحرام۳قیام۴رکوع۵سجود

2
۶خلهخلدوت 1 سال قبل

دلتنگم

نویسنده 1 سال قبل
-1

لیلی 1 سال قبل
4

ممنون

نویسنده 1 سال قبل
1

ارکان نماز پنج تا است که شامل نیت تکبیرة الاحرام قیام رکوع و سجود استنام:حانیه

نویسنده 1 سال قبل
5

رکوعنیتسجودقیامتکبیرت الاحرام

-1
ناشناس 1 سال قبل

با ترتیب تر کمی.

نویسنده 1 سال قبل
10

۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

-2
نویسنده 1 سال قبل

نویسنده 1 سال قبل
1

۱۱ تاست

4
. 1 سال قبل

۵تاستتست.تکبیره الاحرام.قیام.رکوع.سجده.

زینب 1 سال قبل
-1

ندارم

نویسنده 1 سال قبل
4

چه کسی ظهر عاشورا نماز را گفت

-1
hasti 1 سال قبل

علی اکبر

کص 1 سال قبل
3

ارکان نماز 5 تاست

Abolfazl. 1 سال قبل
8

ارکان نماز چندتاست؟پنج تا هست1.نیت.2.تکبیره الاحرام.3.رکوع.4.قیام.5.سجده.

نویسنده 1 سال قبل
0

نیت قیام تکبیر ۂ الاحرام. رکوع سجود

........ 1 سال قبل
3

ممنون

0
پنج تاست 10 ماه قبل

14

نویسنده 1 سال قبل
0

ن

اسما💚 1 سال قبل
0

ارکان نماز مثل نیت تکبیر الاحرام قیام،رکوع،و سجود استاسما مرادی

1
مثل نمیشه. 1 سال قبل

مثل نمیشه واضح تر بنویس

مصطفی دهقان منشادی 1 سال قبل
4

رکنی غیره رکنی چیه

مهسا 1 سال قبل
1

لاعت

ناشناس 1 سال قبل
6

……

نویسنده 1 سال قبل
1

5 تاس

نویسنده 1 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 1 سال قبل
0

نیت قیام. تکبیرالاحرام. رکوع. سجود

نویسنده 1 سال قبل
3

ارکان نماز چند تاست؟ آن ها را نام ببرید

0
ناشناس 1 ماه قبل

بخون

نویسنده 1 سال قبل
3

1.نیت 2. تکبیره الاحرام 3. قیام 4. رکوع 5. سجده

نویسنده 1 سال قبل
-1

فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه میگویند؟

ڪﭼه كودره 1 سال قبل
-2

يک نيت دو قيام در نماز هاي واجب سه تكبيره الحرام ﭼهار خواندن سوره حمد 5 ركوع 6 اعتدال بعد از ركوع

طاهره 1 سال قبل
0

۱ نیت ۲ قیام ۳ تکبرة الا حرام ۴ رکوع ۵ سجود

نویسنده 1 سال قبل
0

ارکان نماز ۸تا است

نویسنده 1 سال قبل
0

ارکان نماز به ترتیبنیلا نقشبندی

نویسنده 1 سال قبل
0

.

نویسنده 1 سال قبل
0

سجودنیلوفر پارسا

نویسنده 1 سال قبل
0

۴تا هست

نویسنده 1 سال قبل
-1

عیبخصهقخصلبصبصب

نویسنده 1 سال قبل
0

هر بار. این درو محکم نبند درو

3
نگینم 1 سال قبل

😂😂

نویسنده 1 سال قبل
2

ارکان نماز 5 تاست نیت قیام تکبیرته الاحرام رکوع سجود

نویسنده 1 سال قبل
0

مرگ

0
نگینم 1 سال قبل

#یس

نویسنده 1 سال قبل
-1

ارکان نماز 5 تا است:نیت – قیام- تکبیره الاحرام- رکوع- سجود

نویسنده 1 سال قبل
-1

تت

نویسنده 1 سال قبل
-1

امام باقر )ع( درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرمایند؟

نویسنده 1 سال قبل
0

ارکان نماز قسمت های از نماز است که اگر نماز گذار ان را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد ولی اگر واجبات دیگر را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد نمازش نخواهد شد

نویسنده 1 سال قبل
6

۱:نیت۲:قیام۳:تکبیر الا حرام۴:رکوع۵:سجود۶:قرائت۷:ذکر۸:تشهد۹:سلام۱۰:ترتیب۱۱:موالات

ریگی 1 سال قبل
3

عالیه مرسی

نویسنده 1 سال قبل
0

ارکان نماز ۵ تا هستند:۱.نیت۲.تکبیر الاحرام۳.قیام۴.رکوع۵.سجود .ابوالفضل.

نویسنده 1 سال قبل
-2

هههه

نویسنده 1 سال قبل
0

بسم الله الرحمن

برای پاسخ کلیک کنید