ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید صفحه 114 پیام های آسمان هفتم

فاطمه رئوفی مقدم

ارکان نماز پنج تا هستند نیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

نویسنده

۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

فاطمه رئوفی مقدم

ارکان نماز چند تاست،؟ نام ببرید؟پنج تاهستندنیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

Abolfazl.

ارکان نماز چندتاست؟پنج تا هست1.نیت.2.تکبیره الاحرام.3.رکوع.4.قیام.5.سجده.

نویسنده

۱:نیت۲:قیام۳:تکبیر الا حرام۴:رکوع۵:سجود۶:قرائت۷:ذکر۸:تشهد۹:سلام۱۰:ترتیب۱۱:موالات

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ارکان نماز پنج چیز است:
1) نیت.
2) تکبیره الاحرام.
3) قیام.
4) رکوع.
5) سجود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محیا 11 روز قبل
4

سلام

ارکان نماز پنج تاست

1.نیت

2. تکبیر

3.الحرام

4.رکوع

5. سجده

محمد 11 روز قبل
4

افرین

کثهثای 13 روز قبل
0

نیت.الاحرام.قیام.رکوع.سجود

آتنا 1 ماه قبل
0

غیر ارکان چن تاست

ناشناس 1 ماه قبل
3

۵تا نیت ت

محدثه 2 ماه قبل
0

۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

ناشناس 3 ماه قبل
-1

پنج تا هست نیت تکبره

مهشبد 3 ماه قبل
0

عالی بود

ناشناس 3 ماه قبل
-1

ارکان نماز چند تاست آنها را به ترتیب نام ببرید

... 3 ماه قبل
-1

....

ناشناس 3 ماه قبل
-1

نمیدونم

ناشناس 3 ماه قبل
3

نیت

تکبره

لاحرام

قیام

رکو

سجد

ناشناس 3 ماه قبل
-1

کدام درست است

ناشناس 3 ماه قبل
3

ارکان نماز ۵ تا است

۱ نیت

۲ قیام

۳ تکبیر الاحرام

۴رکوع

۵سجد۶

نگینم 3 ماه قبل
-2

۱۳تا هستش

M 3 ماه قبل
0

پنج تا هستند نیت_ تکبیرالحرام_ قیام_رکوع_سجود_

صبا 3 ماه قبل
0

ممنون

ناشناس 4 ماه قبل
1

رکوع سجده

قیام نیت

فاطمه رئوفی مقدم 4 ماه قبل
13

ارکان نماز پنج تا هستند نیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

1
ناشناس 4 ماه قبل

ارکان نماز۵تا هستند:۱-نیت۲-تکبیرةالاحرام۳-قیام۴-رکوع۵-سجده

6
مهسا 4 ماه قبل

….. ح

فاطمه رئوفی مقدم 4 ماه قبل
9

ارکان نماز چند تاست،؟ نام ببرید؟پنج تاهستندنیت، قیام، تکبیر الحرام، رکوع، سجود

A 4 ماه قبل
3

ارکان نماز پنج تا است

کریمی 4 ماه قبل
-1

۱نیت۲تکبیره الاحرام۳قیام۴رکوع۵سجود

2
۶خلهخلدوت 4 ماه قبل

دلتنگم

نویسنده 4 ماه قبل
-1

لیلی 4 ماه قبل
4

ممنون

نویسنده 4 ماه قبل
1

ارکان نماز پنج تا است که شامل نیت تکبیرة الاحرام قیام رکوع و سجود استنام:حانیه

نویسنده 4 ماه قبل
5

رکوعنیتسجودقیامتکبیرت الاحرام

-1
ناشناس 4 ماه قبل

با ترتیب تر کمی.

نویسنده 4 ماه قبل
10

۱. سوال ارکان نماز چند تاست؟پنج تا هست۱. نیت.۲. تکبره الا حرام.۳. قیام.۴ . رکوع.۵. سجده.

-2
نویسنده 4 ماه قبل

نویسنده 4 ماه قبل
1

۱۱ تاست

4
. 4 ماه قبل

۵تاستتست.تکبیره الاحرام.قیام.رکوع.سجده.

زینب 4 ماه قبل
-1

ندارم

نویسنده 4 ماه قبل
4

چه کسی ظهر عاشورا نماز را گفت

-1
hasti 3 ماه قبل

علی اکبر

کص 4 ماه قبل
3

ارکان نماز 5 تاست

Abolfazl. 4 ماه قبل
8

ارکان نماز چندتاست؟پنج تا هست1.نیت.2.تکبیره الاحرام.3.رکوع.4.قیام.5.سجده.

نویسنده 4 ماه قبل
0

نیت قیام تکبیر ۂ الاحرام. رکوع سجود

........ 4 ماه قبل
3

ممنون

نویسنده 4 ماه قبل
0

ن

اسما💚 4 ماه قبل
0

ارکان نماز مثل نیت تکبیر الاحرام قیام،رکوع،و سجود استاسما مرادی

0
مثل نمیشه. 4 ماه قبل

مثل نمیشه واضح تر بنویس

مصطفی دهقان منشادی 4 ماه قبل
3

رکنی غیره رکنی چیه

مهسا 4 ماه قبل
1

لاعت

ناشناس 4 ماه قبل
6

……

نویسنده 4 ماه قبل
1

5 تاس

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 4 ماه قبل
0

نیت قیام. تکبیرالاحرام. رکوع. سجود

نویسنده 4 ماه قبل
3

ارکان نماز چند تاست؟ آن ها را نام ببرید

نویسنده 4 ماه قبل
3

1.نیت 2. تکبیره الاحرام 3. قیام 4. رکوع 5. سجده

نویسنده 4 ماه قبل
-1

فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه میگویند؟

ڪﭼه كودره 4 ماه قبل
-2

يک نيت دو قيام در نماز هاي واجب سه تكبيره الحرام ﭼهار خواندن سوره حمد 5 ركوع 6 اعتدال بعد از ركوع

طاهره 4 ماه قبل
0

۱ نیت ۲ قیام ۳ تکبرة الا حرام ۴ رکوع ۵ سجود

نویسنده 4 ماه قبل
0

ارکان نماز ۸تا است

نویسنده 4 ماه قبل
0

ارکان نماز به ترتیبنیلا نقشبندی

نویسنده 4 ماه قبل
0

.

نویسنده 4 ماه قبل
0

سجودنیلوفر پارسا

نویسنده 4 ماه قبل
0

۴تا هست

نویسنده 4 ماه قبل
-1

عیبخصهقخصلبصبصب

نویسنده 4 ماه قبل
0

هر بار. این درو محکم نبند درو

2
نگینم 3 ماه قبل

😂😂

نویسنده 4 ماه قبل
2

ارکان نماز 5 تاست نیت قیام تکبیرته الاحرام رکوع سجود

نویسنده 4 ماه قبل
0

مرگ

0
نگینم 3 ماه قبل

#یس

نویسنده 4 ماه قبل
-1

ارکان نماز 5 تا است:نیت – قیام- تکبیره الاحرام- رکوع- سجود

نویسنده 4 ماه قبل
0

تت

نویسنده 4 ماه قبل
-2

امام باقر )ع( درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرمایند؟

نویسنده 4 ماه قبل
-1

ارکان نماز قسمت های از نماز است که اگر نماز گذار ان را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد ولی اگر واجبات دیگر را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد نمازش نخواهد شد

نویسنده 4 ماه قبل
7

۱:نیت۲:قیام۳:تکبیر الا حرام۴:رکوع۵:سجود۶:قرائت۷:ذکر۸:تشهد۹:سلام۱۰:ترتیب۱۱:موالات

ریگی 4 ماه قبل
2

عالیه مرسی

نویسنده 4 ماه قبل
-1

ارکان نماز ۵ تا هستند:۱.نیت۲.تکبیر الاحرام۳.قیام۴.رکوع۵.سجود .ابوالفضل.

نویسنده 4 ماه قبل
-2

هههه

نویسنده 4 ماه قبل
1

بسم الله الرحمن

برای پاسخ کلیک کنید