از دیدگاه قرآن کریم آینده تاریخ از آن چه کسانی است؟ صفحه 120 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

تاریخ از ان مسلمانان است

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۰ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم از دیدگاه قرآن کریم آینده تاریخ از آن چه کسانی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حکومت جهانی به مومنان صالح می رسد و مستضعفان وارث زمین خواهند شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

از دیدگاه قران کردیم

علی 1 ماه قبل
1

چاکریم

زری 4 ماه قبل
0

مسلمانان

ایلیا 5 ماه قبل
0

عااللی

نویسنده 5 ماه قبل
0

عالی است واقعاا.

0
علیرضا 5 ماه قبل

خیلی خوب بود

مهدی 5 ماه قبل
0

کار بشه بهتر تر هم میشه

نویسنده 5 ماه قبل
4

تاریخ از ان مسلمانان است

ویویو 5 ماه قبل
0

ککفتفت

نویسنده 5 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
-2

نمیدونم

ناشناس 5 ماه قبل
0

عالی است

ناشناس 5 ماه قبل
0

عالی

تدنذر 5 ماه قبل
-1

ذتذتتذذت

نویسنده 5 ماه قبل
0

عالیی بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

بدوورر

نویسنده 5 ماه قبل
0

مستضعفان هستند

نویسنده 5 ماه قبل
0

باش

نویسنده 5 ماه قبل
0

هیچ

نویسنده 5 ماه قبل
1

عالی است

نویسنده 5 ماه قبل
0

از آن صالحان

نویسنده 5 ماه قبل
0

___

نویسنده 5 ماه قبل
-1

نمیدونم هیچی

نویسنده 5 ماه قبل
0

ب دست فقیهان

نویسنده 5 ماه قبل
0

مومنان صالح

فاطمه 5 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
0

نمدونم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

ممنون

اسم 5 ماه قبل
1

عالی

ناشناس 5 ماه قبل
0

عالییی

نویسنده 5 ماه قبل
-1

ازدیدگاه قران اینده تاریخ از ان چه کسانی است؟

ناشناس 5 ماه قبل
0

صالحان

برای پاسخ کلیک کنید