جواب نوشتن درس ششم صفحه 56 و 57 فارسی هفتم

نویسنده

دوس ندارم م

ناشناس

اصلا عالییییییییییی نبود

نویسنده

هههههه

نویسنده

سوال ۴ صفحه ی 57 جدول

.....

اصلاخوب نیست

جواب نوشتن صفحه ۵۶ و ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن نوشتن درس ششم فارسی هفتم

1. نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.
2. نهاد و مفعول هر جمله را مشخّص کنید.
الف) رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند.
ب) من، عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم.
پ) همه معلّم ها، بچّه ها را دوست دارند.
٣ با توجه به معنی جمله ها، واژه های مناسب را در جای خالی قرار دهید.
الف) مادر بزرگ درباره …… گل های باغچه با نوه اش در ……… خانه گفت وگو می کرد. (حیاط، حیات)
ب) مراقب پول های ………. خود باشیم و از ……….. و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم. (خورد ، خوراک)
4. جدول زیر را کامل کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. من قبل کوچولویی ، خیلی کوچولو؛ خیلی خیلی کوچولو دلم می خواهد تمام این قلب کوچولو را ، مثل یک خانه ی قشنگ و کوچولو به کسی بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم
این را می دانم که فقط جای آدم های خیلی خیلی خوب است تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم ؛ تمام قلبم را ، تمام تمامش را بدهم به مادرم امّا وقتی نگاه کردم خداجان ! خداجان ! می دانید چه دیدم پدرم یک عمو دارد ، این عموی پدرم خیلی خیلی پول دار است او دوان دوان از قلبم می آمد بیرون تا صندوقش را بردارد
تازه یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک ، چقدر می تواند بزرگ باشد قلب من مال همه و همه ی آدم های خوب سراسر دنیاست حالا فقط یک جای خیلی خیلی کوچک در یک گوشه ی قلبم باقی مانده است
2. الف) رزمندگان : نهاد دشمن : مفعول
ب) من : نهاد عموی خوش اخلاقم : مفعول
پ) همه معلّم ها : نهاد بچّه ها : مفعول
3. الف) مادر بزرگ درباره ….حیات…. گل های باغچه با نوه اش در ….حیاط…. خانه گفت وگو می کرد.
ب) مراقب پول های …..خرد….. خود باشیم و از …..خورد…… و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم.

نویسنده : (الاالله عفیفی هلی ا ز من هم می خوام برم شاش بندشون کنم که این کار 66 درصد از کل کشور در سال گذشته در این زمینه به این ترتیب که برای شما ارسال می شود و اشخاصی که تکبر و خودخواهی دارند و دنبال ریاست طلبی هستند همان بهتر در جمعشون نباشید خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده و از خداوند رحمان .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Asal 2 سال قبل
3

🤗🤭

ناشناس 2 سال قبل
1

No

نویسنده 2 سال قبل
4

جواب جدول صفحه ۵۷ فارسی هفتم

عالی 2 سال قبل
0

فوق العاده بود

طاها 2 سال قبل
1

عالی نباشه رو دستش

نویسنده 2 سال قبل
4

جواب صفحه ی 55و56و57فارسی هفتم

نویسنده 2 سال قبل
11

دوس ندارم م

0
ناشناس 2 سال قبل

سلام اشتباه سوال ها

ناشناس 2 سال قبل
7

اصلا عالییییییییییی نبود

نویسنده 2 سال قبل
5

سوال ۴ صفحه ی 57 جدول

نویسنده 2 سال قبل
2

فارسی هفتم صفحه 57

نویسنده 2 سال قبل
1

ننن

نویسنده 2 سال قبل
-1

دبدزدزد

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله

حسینی بای 2 سال قبل
-1

سلام عسلیا حسینی بای

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی دانم

حسین جمالی 2 سال قبل
-2

فیلم که نیس صفحه است درست بنویس

نویسنده 2 سال قبل
-2

مفعـل یعنی جمله هایی که منظور را به ما میرساندنهاد یعنی انجام دهنده کاری هما سعادت

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
2

حیات اولی حیاط دومی

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر می دونستم پس چرا اومدم در این سایت😕ممد

نویسنده 2 سال قبل
0

تلززنتمزهلنغبنابهغلعخ

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی خببببب بودددددددد

😎 2 سال قبل
2

Hiساام چیلی پده چواب نوار

نویسنده 2 سال قبل
4

پس جدول کو

ناشناس 2 سال قبل
4

پ جوابشان کو

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی بد

نویسنده 2 سال قبل
2

صفحه ۵۷ جدول زیر را حل کنید

..... 2 سال قبل
4

اصلاخوب نیست

نویسنده 2 سال قبل
1

چه جو شده ابوالفضل

نویسنده 2 سال قبل
5

هههههه

برای پاسخ کلیک کنید