جواب نوشتن درس ششم آداب زندگانی صفحه 52 فارسی نهم

نویسنده

اتهام:تهمت. اقناع:قانع. طعنه:طعن. مقدم:متقدم. اسماع:سمع. مقطوع:قطع. مطلب:طالب. مقتدر:قادر. مجتهد:جهد. اصیل:اصل.۲_ مینویسم=می+نویس+م = مضارع اخباریبخوانید=ب+خوان+ید=مضارع التزامیبپرایید=ب+پراید+ید=مضارع التزامیبشویید=مضارع التزامیبپرهیزید=مضارع التزامیمی شود=مضارع اخباریمی شنود=مضارع اخباریمی آورد=مضارع اخباری۳. علم و دانش و فضیلت و هنر از اصل و نسب بالا تر است زیرا علم و دانش و هنر و فضیلت را ما بدست می آوریم اما اصل و نسب از ابتدای خلقت باما همراه بوده است

ناشناس

خیلی ممنون عالی بود👍

نویسنده

دارم مینویسم …..مضارع مستمر

H

دمت گرم

نویسنده

ادب و اخلاق خوب، موجب تربیت صحیح، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، ترویج فضایل اصلاح معایب و سرانجام شهر و جامعه ای آرمانی و مطلوب می شود که می توان در آن با آرامش خاطر زندگی کرد و به کمال و تعالی دست یافت به همین خاطر در مجموعه ی آیات قرآنی و روایات معصومین، توصیه های بسیاری به اخلاق حسنه شده است و در ادبیات ما نیز نمونه های خوبی از این سفارش ها دیده می شود، حتما این بیت ملک الشعرای بهار را آغاز فصل پنجم به یاد دارید : «اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است.»2. این دو بیت با این بخش از کلام خواجه نصیر ( متن سوم درس ) ارتباط دارد. « آدمی باید که سخن دیگری به سخن خود، قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد، وقوف خود بر آن، اظهار نکند تا آن کس آن سخن را به اتمام رساند … و اگر کسی به جواب، مشغول شود…. صبر کند تا آن سخن، تمام شود پس جواب خود بگوید.» که پیام هر دو قطع نکردن حرف دیگران است.نکته : این دو بیت اولا در کتاب اخلاق ناصری نیامده است. ثانیا طبق یادداشت علامه ی دهخدا در جلد دوم «امثال و حکم» از بابا افضل کاشانی است.

جواب نوشتن صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم نوشتن درس ششم آداب زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هم خانواده واژه های زیر را از متن درس، بیابید و بنویسید.
اتّهام، اقناع، طعنه، مقدّم، استماع، مقطوع، مطلب، مقتدر، مجتهد، اصیل
2. فعل های مضارع را مشخص كنید و نوع آنها را بنویسید.
«اینك دارم برای شما می نویسم، شاید بخوانید و به كار بندید؛ هرگاه ذهن تان را از كژ اندیشی بپیرایید، دلتان را از احساس ناروا بشویید و از بی رسمی ها بپرهیزید، خداوند با شما همراه می شود؛
پست و بلند آوای درونتان را می شنود و رفتار شما را به سامان می آورد».
3. عبارت زیر را در كی بند، توضیح دهید.
«گوهرِ تن، از گوهرِ اصل، بهتر بوَد«.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اتّهام: تهمت اقناع: قانع طعنه: طعن مقدّم: متقدّم استماع: سمع
مقطوع: قطع مطلب: طالب مقتدر: قادر مجتهد: جهد اصیل: اصل
2. دارم : مضارع مستمر می نویسم: مضارع التزامی بندید: مضارع التزامی
بپیرایید: مضارع التزامی بشویید: مضارع التزامی بپرهیزید: مضارع التزامی
می شود: مضارع اخباری می شنود: مضارع اخباری می آورد: مضارع اخباری
دارم می نویسم: با هم فعل مضارع مستمر است.
3. هنری که انسان کسب می کند، بهتر از اصل و نسب است. یعنی آنچه را که خود توانسته ای با زحمت و تلاش به دست بیاوری خیلی بهتر از آن چیزی است که خاندانت برایت به جا گذاشته اند.

اسما : سوال دومش اولی اشتباهه چون دارم مینویسم باهم میشه مضارع مستمر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یزدان 2 سال قبل
-1

جواب صفحی ۵۲ فارسی نهم

ناشناس 2 سال قبل
0

تجم

چ۰

مجتبی موسوی. حاتم 2 سال قبل
3

سوال دومی اشتباه

3
ارغوان 2 سال قبل

عالییییییبییه بود

ثنت 2 سال قبل
12

خوبه

3
سارا 2 سال قبل

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
5

سلام میکنم به همه هز داران محترم گوگل خیلی ممنونم ازتون واقعا مطلب هاتون عالی بود ایول وری گود

سارا 2 سال قبل
3

عالیییییییی

زهرا 2 سال قبل
5

عالی اتفاقا

زهرا 2 سال قبل
2

درسته

نویسنده 2 سال قبل
10

داشتن اصل و نسب،پدر و مادرباسواد ، خاندان اصیل و… خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است

پوریا جدیدی 2 سال قبل
5

عالی ولی اشکالاتی داره

نویسنده 2 سال قبل
15

سوال سومیعنی سعی و کوشش از خودت بهتر است تا ارثی ک برایت جا مانده پس با تلاش خود چیزی را کسب کن

نویسنده 2 سال قبل
3

بخوانید هم فعل مضارع التزامی هست

عال 2 سال قبل
3

عالی

ناشناس 2 سال قبل
2

دارم مینویسم یک فعل حساب میشود که فعل مستمر است

نویسنده 2 سال قبل
31

دارم مینویسم …..مضارع مستمر

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی عالی است

0
امیر 2 سال قبل

سلام بلدی برای مضارع اخباری و التزامی و مستمر به من بگو منم بنویسم در جمله

زهرا جاهد 2 سال قبل
6

سوال سوم :اگر کسی علم و دانش داشته باشد ولی اصل و نسب نداشته باشد بهتر است تا کسی که اصل و نسب داشته باشد اما و دانش نداشته باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

اره اشتباهه سوال ۲

نویسنده 2 سال قبل
13

دارم مینویسم : مضارع مستمر . بخوانید ، بندید ، بپرایید ، بشویید ، بپرهیزید : مضارع التزامی . می شود ، می شنود ، می آورد : مضارع اخباری.

نویسنده 2 سال قبل
9

عالی عالی 😘😘😘😘😘 😘 😘 😘 😘 😘😘😘😘😘😘😘

ناشناس 2 سال قبل
6

لطفا صوتی هم بزارید

نویسنده 2 سال قبل
9

جواب نوشتن فارسی صفحه۵۲ پایه نهم

ناشناس 2 سال قبل
10

عالیییی

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام

حدیث 2 سال قبل
2

خیلی خوبه

3
امیر تایپر 2 سال قبل

با ما می خواهیم تقلب کنیم درست یا نادرست فرقی نداره

1
امیر 2 سال قبل

بلدی بگو

نویسنده 2 سال قبل
20

ادب و اخلاق خوب، موجب تربیت صحیح، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، ترویج فضایل اصلاح معایب و سرانجام شهر و جامعه ای آرمانی و مطلوب می شود که می توان در آن با آرامش خاطر زندگی کرد و به کمال و تعالی دست یافت به همین خاطر در مجموعه ی آیات قرآنی و روایات معصومین، توصیه های بسیاری به اخلاق حسنه شده است و در ادبیات ما نیز نمونه های خوبی از این سفارش ها دیده می شود، حتما این بیت ملک الشعرای بهار را آغاز فصل پنجم به یاد دارید : «اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است.»2. این دو بیت با این بخش از کلام خواجه نصیر ( متن سوم درس ) ارتباط دارد. « آدمی باید که سخن دیگری به سخن خود، قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد، وقوف خود بر آن، اظهار نکند تا آن کس آن سخن را به اتمام رساند … و اگر کسی به جواب، مشغول شود…. صبر کند تا آن سخن، تمام شود پس جواب خود بگوید.» که پیام هر دو قطع نکردن حرف دیگران است.نکته : این دو بیت اولا در کتاب اخلاق ناصری نیامده است. ثانیا طبق یادداشت علامه ی دهخدا در جلد دوم «امثال و حکم» از بابا افضل کاشانی است.

مونا خادمی 2 سال قبل
10

واقعا عالییییییهههههههههههههه💋💋💋💋💋❤❤❤❤😙😙😙❤😙😙❤😙😙😙😙😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚

ارسلان قاسمی 2 سال قبل
0

بدنبود😲😱😲

نویسنده 2 سال قبل
4

داشتن اصل و نسب . پدر و مادرباسواد . خاندان اصیل و . .. خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و گوهر اکتسابی خود ب جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است چون همیشگی است

0
نویسنده 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
67

اتهام:تهمت. اقناع:قانع. طعنه:طعن. مقدم:متقدم. اسماع:سمع. مقطوع:قطع. مطلب:طالب. مقتدر:قادر. مجتهد:جهد. اصیل:اصل.۲_ مینویسم=می+نویس+م = مضارع اخباریبخوانید=ب+خوان+ید=مضارع التزامیبپرایید=ب+پراید+ید=مضارع التزامیبشویید=مضارع التزامیبپرهیزید=مضارع التزامیمی شود=مضارع اخباریمی شنود=مضارع اخباریمی آورد=مضارع اخباری۳. علم و دانش و فضیلت و هنر از اصل و نسب بالا تر است زیرا علم و دانش و هنر و فضیلت را ما بدست می آوریم اما اصل و نسب از ابتدای خلقت باما همراه بوده است

29
H 2 سال قبل

دمت گرم

0
زینب 2 سال قبل

واقعا عالی بود ❤❤❤❤❤❤❤❤💕

پریسا 2 سال قبل
2

لطفاً معنی شعر راهم بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
0

کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی چیزی که نپرسند تو از پیش مگویدادند دو گوش و یک زبان ز آغاز. یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

2
نه گوی 2 سال قبل

بشین بینیم بابا

آیدا 2 سال قبل
7

مرسی

0
مم 2 سال قبل

نویسنده 2 سال قبل
7

خط اول کلمه دوم اشتباه میشه مضارع اخباری

0
فاطی 2 سال قبل

ارع

نویسنده 2 سال قبل
10

عا لی بود

نویسنده 2 سال قبل
11

ممنون آقا مهدی واقعا مفید بودآرزوی موفقیت بیشتر دارم برای شما 🌹

1
حدیث 2 سال قبل

دوستی با صاحب سایت

فاطمه 2 سال قبل
17

عالی

ناشناس 2 سال قبل
33

خیلی ممنون عالی بود👍

1
Faezeh 2 سال قبل

فوق العاده عالی بود 👌مرسیی ❤

ناشناس 2 سال قبل
17

عالی بود

2
خر 2 سال قبل

20 مجری

0
نویسنده 2 سال قبل

اننندن

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود ♥️

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

ا

... 2 سال قبل
-2

دانلود خنده*:|💔

نویسنده 2 سال قبل
0

در خط اول سوال دوم بخوانید و ببندید هم فعل هستنم

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالیهرچی بگم بازم کمهدست تون درد نکنه

nilsu🖤 2 سال قبل
0

خیلی ممنون از سازندشعالی بود🙏🏻❤

امیرحسین 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

واقعا عالییییی

ناشناس 2 سال قبل
0

واقعا عالییییی

نویسنده 2 سال قبل
0

ییبلااع

نویسنده 2 سال قبل
0

اولی دارم می نویسم مضارع مستمر هست اشتباهه

سارا 2 سال قبل
1

عالی بود ممنونم☺️

شکوه 2 سال قبل
0

عالیدرجه یک☺😇💫

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال دومش اولی اشتباهه چون دارم مینویسم باهم میشه مضارع مستمر آیدااسدی

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه52,فارسی نهم رو بذارید لطفا کتاب جدید باشه

حسین 2 سال قبل
0

عالییییییییبود😂😂

نویسنده 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون از همه شما عزیزان

نویسنده 2 سال قبل
-1

غغغغ

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بودمرسی

نویسنده 2 سال قبل
0

عشقید

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-2

بد.بگمدتحجبمذ.یجگلذ.مثقم.جگبحلدگ.بگل.دذبجگ.دبجلحک. /

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام ممنون خداحافظ امیررضا یونسی

A 2 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
0

هلو من

نویسنده 2 سال قبل
0

ط سذیدیدبدلدبدبداپپبپلدبدقدلدقدقدق

زهرا 2 سال قبل
0

عالی بود 👌

نویسنده 2 سال قبل
2

امیدوارم درست باشه

نویسنده 2 سال قبل
2

تموم شد خیلی تاثیر گذاربود

اسدالله 2 سال قبل
0

سپاس گزارم از جواب های درستتان❤💕💕💕🌟

نویسنده 2 سال قبل
3

سوال اول :اتهام : تهمت _ اقناع :قانع _ طعنه :طعن _ مقدم : متقدم _ استماع : سمع _ مقطوع : قطع _ مطلب : طالب _ مقتدر : قادر _ مجتهد : جهد _ اصیل : اصلسوال دو : فعل های مضارع مستمر : دارم مینویسم _فعل های ضارع التزامی : بخوانید _ به کار ببندید _ بپیرایید _ بشویید _ بپرهیزیدفعل های مضارع اخباری : می شود _ می شنود _ به سامان می آوردسوال ۳ :ارزش های اکتسابی که همان علم و دانش هستند از اصالت و نژاد خانوادگی ارزشمند تر هستند

نویسنده 2 سال قبل
1

همه چی کامله کامل هست

یارقلی 2 سال قبل
1

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

سید محمد حسین

ناشناس 2 سال قبل
0

عالیییی و بی نظیر بود

نویسنده 2 سال قبل
2

🙂🙂🙂

نویسنده 2 سال قبل
1

اسما :نایس

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود خیلی ممنون از شما 💐

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال دوم اشتباهه (دارم مینویسم) با هم میشه مضارع مستمر

جهان 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

تشکر🌸

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال ۳

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال دو: ۱-دارم مینویسم=مضارع مستمر،۲-می شود=اخباری،۳-می شنود=اخباری،۴-می آورد=اخباری

نویسنده 2 سال قبل
0

غلطه چون دارم جزء مضارع مستمر است و دارم خالی نمیتواند مضارع مستمر باشد و بلکه بخشی از مضارع مستمر استحافظ مهدوی اسبورزی (از ساری )

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
1

تا میتونید الکی الکی قبول شید پشت گوشی

رکسانا 2 سال قبل
8

عالی بود

محسن 2 سال قبل
-2

عشق منی

نویسنده 2 سال قبل
0

ح

0
سف 2 سال قبل

سف

میشه روش فکر کرد 2 سال قبل
5

خوبهمیشه روش فکر کرد

نویسنده 2 سال قبل
9

اااآاه

نویسنده 2 سال قبل
3

ممنونم از شما

عالیییییی 2 سال قبل
2

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید