جواب نوشتن درس ششم آداب زندگانی صفحه 52 فارسی نهم

نویسنده

اتهام:تهمت. اقناع:قانع. طعنه:طعن. مقدم:متقدم. اسماع:سمع. مقطوع:قطع. مطلب:طالب. مقتدر:قادر. مجتهد:جهد. اصیل:اصل.۲_ مینویسم=می+نویس+م = مضارع اخباریبخوانید=ب+خوان+ید=مضارع التزامیبپرایید=ب+پراید+ید=مضارع التزامیبشویید=مضارع التزامیبپرهیزید=مضارع التزامیمی شود=مضارع اخباریمی شنود=مضارع اخباریمی آورد=مضارع اخباری۳. علم و دانش و فضیلت و هنر از اصل و نسب بالا تر است زیرا علم و دانش و هنر و فضیلت را ما بدست می آوریم اما اصل و نسب از ابتدای خلقت باما همراه بوده است

ناشناس

خیلی ممنون عالی بود👍

نویسنده

دارم مینویسم …..مضارع مستمر

H

دمت گرم

نویسنده

ادب و اخلاق خوب، موجب تربیت صحیح، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، ترویج فضایل اصلاح معایب و سرانجام شهر و جامعه ای آرمانی و مطلوب می شود که می توان در آن با آرامش خاطر زندگی کرد و به کمال و تعالی دست یافت به همین خاطر در مجموعه ی آیات قرآنی و روایات معصومین، توصیه های بسیاری به اخلاق حسنه شده است و در ادبیات ما نیز نمونه های خوبی از این سفارش ها دیده می شود، حتما این بیت ملک الشعرای بهار را آغاز فصل پنجم به یاد دارید : «اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است.»2. این دو بیت با این بخش از کلام خواجه نصیر ( متن سوم درس ) ارتباط دارد. « آدمی باید که سخن دیگری به سخن خود، قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد، وقوف خود بر آن، اظهار نکند تا آن کس آن سخن را به اتمام رساند … و اگر کسی به جواب، مشغول شود…. صبر کند تا آن سخن، تمام شود پس جواب خود بگوید.» که پیام هر دو قطع نکردن حرف دیگران است.نکته : این دو بیت اولا در کتاب اخلاق ناصری نیامده است. ثانیا طبق یادداشت علامه ی دهخدا در جلد دوم «امثال و حکم» از بابا افضل کاشانی است.

جواب نوشتن صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم نوشتن درس ششم آداب زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هم خانواده واژه های زیر را از متن درس، بیابید و بنویسید.
اتّهام، اقناع، طعنه، مقدّم، استماع، مقطوع، مطلب، مقتدر، مجتهد، اصیل
2. فعل های مضارع را مشخص كنید و نوع آنها را بنویسید.
«اینك دارم برای شما می نویسم، شاید بخوانید و به كار بندید؛ هرگاه ذهن تان را از كژ اندیشی بپیرایید، دلتان را از احساس ناروا بشویید و از بی رسمی ها بپرهیزید، خداوند با شما همراه می شود؛
پست و بلند آوای درونتان را می شنود و رفتار شما را به سامان می آورد».
3. عبارت زیر را در كی بند، توضیح دهید.
«گوهرِ تن، از گوهرِ اصل، بهتر بوَد«.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اتّهام: تهمت اقناع: قانع طعنه: طعن مقدّم: متقدّم استماع: سمع
مقطوع: قطع مطلب: طالب مقتدر: قادر مجتهد: جهد اصیل: اصل
2. دارم : مضارع مستمر می نویسم: مضارع التزامی بندید: مضارع التزامی
بپیرایید: مضارع التزامی بشویید: مضارع التزامی بپرهیزید: مضارع التزامی
می شود: مضارع اخباری می شنود: مضارع اخباری می آورد: مضارع اخباری
دارم می نویسم: با هم فعل مضارع مستمر است.
3. هنری که انسان کسب می کند، بهتر از اصل و نسب است. یعنی آنچه را که خود توانسته ای با زحمت و تلاش به دست بیاوری خیلی بهتر از آن چیزی است که خاندانت برایت به جا گذاشته اند.

اسما : سوال دومش اولی اشتباهه چون دارم مینویسم باهم میشه مضارع مستمر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یزدان 1 ماه قبل
0

جواب صفحی ۵۲ فارسی نهم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

تجم

چ۰

مجتبی موسوی. حاتم 11 ماه قبل
4

سوال دومی اشتباه

2
ارغوان 11 ماه قبل

عالییییییبییه بود

ثنت 11 ماه قبل
11

خوبه

2
سارا 11 ماه قبل

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
5

سلام میکنم به همه هز داران محترم گوگل خیلی ممنونم ازتون واقعا مطلب هاتون عالی بود ایول وری گود

سارا 11 ماه قبل
3

عالیییییییی

زهرا 11 ماه قبل
5

عالی اتفاقا

زهرا 11 ماه قبل
2

درسته

نویسنده 11 ماه قبل
11

داشتن اصل و نسب،پدر و مادرباسواد ، خاندان اصیل و… خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است

پوریا جدیدی 11 ماه قبل
5

عالی ولی اشکالاتی داره

نویسنده 11 ماه قبل
15

سوال سومیعنی سعی و کوشش از خودت بهتر است تا ارثی ک برایت جا مانده پس با تلاش خود چیزی را کسب کن

نویسنده 11 ماه قبل
3

بخوانید هم فعل مضارع التزامی هست

عال 11 ماه قبل
3

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
3

دارم مینویسم یک فعل حساب میشود که فعل مستمر است

نویسنده 11 ماه قبل
32

دارم مینویسم …..مضارع مستمر

نویسنده 11 ماه قبل
2

خیلی عالی است

1
امیر 11 ماه قبل

سلام بلدی برای مضارع اخباری و التزامی و مستمر به من بگو منم بنویسم در جمله

زهرا جاهد 11 ماه قبل
7

سوال سوم :اگر کسی علم و دانش داشته باشد ولی اصل و نسب نداشته باشد بهتر است تا کسی که اصل و نسب داشته باشد اما و دانش نداشته باشد

نویسنده 11 ماه قبل
0

اره اشتباهه سوال ۲

نویسنده 11 ماه قبل
13

دارم مینویسم : مضارع مستمر . بخوانید ، بندید ، بپرایید ، بشویید ، بپرهیزید : مضارع التزامی . می شود ، می شنود ، می آورد : مضارع اخباری.

نویسنده 11 ماه قبل
9

عالی عالی 😘😘😘😘😘 😘 😘 😘 😘 😘😘😘😘😘😘😘

ناشناس 11 ماه قبل
6

لطفا صوتی هم بزارید

نویسنده 11 ماه قبل
9

جواب نوشتن فارسی صفحه۵۲ پایه نهم

ناشناس 11 ماه قبل
10

عالیییی

نویسنده 11 ماه قبل
2

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلام

حدیث 11 ماه قبل
2

خیلی خوبه

3
امیر تایپر 11 ماه قبل

با ما می خواهیم تقلب کنیم درست یا نادرست فرقی نداره

1
امیر 11 ماه قبل

بلدی بگو

نویسنده 11 ماه قبل
20

ادب و اخلاق خوب، موجب تربیت صحیح، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، ترویج فضایل اصلاح معایب و سرانجام شهر و جامعه ای آرمانی و مطلوب می شود که می توان در آن با آرامش خاطر زندگی کرد و به کمال و تعالی دست یافت به همین خاطر در مجموعه ی آیات قرآنی و روایات معصومین، توصیه های بسیاری به اخلاق حسنه شده است و در ادبیات ما نیز نمونه های خوبی از این سفارش ها دیده می شود، حتما این بیت ملک الشعرای بهار را آغاز فصل پنجم به یاد دارید : «اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است.»2. این دو بیت با این بخش از کلام خواجه نصیر ( متن سوم درس ) ارتباط دارد. « آدمی باید که سخن دیگری به سخن خود، قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد، وقوف خود بر آن، اظهار نکند تا آن کس آن سخن را به اتمام رساند … و اگر کسی به جواب، مشغول شود…. صبر کند تا آن سخن، تمام شود پس جواب خود بگوید.» که پیام هر دو قطع نکردن حرف دیگران است.نکته : این دو بیت اولا در کتاب اخلاق ناصری نیامده است. ثانیا طبق یادداشت علامه ی دهخدا در جلد دوم «امثال و حکم» از بابا افضل کاشانی است.

مونا خادمی 11 ماه قبل
10

واقعا عالییییییهههههههههههههه💋💋💋💋💋❤❤❤❤😙😙😙❤😙😙❤😙😙😙😙😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚

ارسلان قاسمی 11 ماه قبل
0

بدنبود😲😱😲

نویسنده 11 ماه قبل
4

داشتن اصل و نسب . پدر و مادرباسواد . خاندان اصیل و . .. خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و گوهر اکتسابی خود ب جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است چون همیشگی است

0
نویسنده 11 ماه قبل

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
67

اتهام:تهمت. اقناع:قانع. طعنه:طعن. مقدم:متقدم. اسماع:سمع. مقطوع:قطع. مطلب:طالب. مقتدر:قادر. مجتهد:جهد. اصیل:اصل.۲_ مینویسم=می+نویس+م = مضارع اخباریبخوانید=ب+خوان+ید=مضارع التزامیبپرایید=ب+پراید+ید=مضارع التزامیبشویید=مضارع التزامیبپرهیزید=مضارع التزامیمی شود=مضارع اخباریمی شنود=مضارع اخباریمی آورد=مضارع اخباری۳. علم و دانش و فضیلت و هنر از اصل و نسب بالا تر است زیرا علم و دانش و هنر و فضیلت را ما بدست می آوریم اما اصل و نسب از ابتدای خلقت باما همراه بوده است

29
H 11 ماه قبل

دمت گرم

0
زینب 11 ماه قبل

واقعا عالی بود ❤❤❤❤❤❤❤❤💕

پریسا 11 ماه قبل
2

لطفاً معنی شعر راهم بنویسید

نویسنده 11 ماه قبل
0

کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی چیزی که نپرسند تو از پیش مگویدادند دو گوش و یک زبان ز آغاز. یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

2
نه گوی 11 ماه قبل

بشین بینیم بابا

آیدا 11 ماه قبل
7

مرسی

0
مم 11 ماه قبل

نویسنده 11 ماه قبل
7

خط اول کلمه دوم اشتباه میشه مضارع اخباری

0
فاطی 11 ماه قبل

ارع

نویسنده 11 ماه قبل
10

عا لی بود

نویسنده 11 ماه قبل
11

ممنون آقا مهدی واقعا مفید بودآرزوی موفقیت بیشتر دارم برای شما 🌹

1
حدیث 11 ماه قبل

دوستی با صاحب سایت

فاطمه 11 ماه قبل
17

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
33

خیلی ممنون عالی بود👍

1
Faezeh 11 ماه قبل

فوق العاده عالی بود 👌مرسیی ❤

ناشناس 11 ماه قبل
17

عالی بود

2
خر 11 ماه قبل

20 مجری

0
نویسنده 11 ماه قبل

اننندن

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی بود ♥️

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

ا

... 11 ماه قبل
-2

دانلود خنده*:|💔

نویسنده 11 ماه قبل
0

در خط اول سوال دوم بخوانید و ببندید هم فعل هستنم

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالیهرچی بگم بازم کمهدست تون درد نکنه

nilsu🖤 11 ماه قبل
0

خیلی ممنون از سازندشعالی بود🙏🏻❤

امیرحسین 11 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

واقعا عالییییی

ناشناس 11 ماه قبل
0

واقعا عالییییی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ییبلااع

نویسنده 11 ماه قبل
0

اولی دارم می نویسم مضارع مستمر هست اشتباهه

سارا 11 ماه قبل
1

عالی بود ممنونم☺️

شکوه 11 ماه قبل
0

عالیدرجه یک☺😇💫

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوال دومش اولی اشتباهه چون دارم مینویسم باهم میشه مضارع مستمر آیدااسدی

نویسنده 11 ماه قبل
0

صفحه52,فارسی نهم رو بذارید لطفا کتاب جدید باشه

حسین 11 ماه قبل
0

عالییییییییبود😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
0

نویسنده 11 ماه قبل
0

ممنون از همه شما عزیزان

نویسنده 11 ماه قبل
-1

غغغغ

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی بودمرسی

نویسنده 11 ماه قبل
0

عشقید

نویسنده 11 ماه قبل
0

چیزی نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بد.بگمدتحجبمذ.یجگلذ.مثقم.جگبحلدگ.بگل.دذبجگ.دبجلحک. /

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام ممنون خداحافظ امیررضا یونسی

A 11 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
0

هلو من

نویسنده 11 ماه قبل
0

ط سذیدیدبدلدبدبداپپبپلدبدقدلدقدقدق

زهرا 11 ماه قبل
0

عالی بود 👌

نویسنده 11 ماه قبل
2

امیدوارم درست باشه

نویسنده 11 ماه قبل
2

تموم شد خیلی تاثیر گذاربود

اسدالله 11 ماه قبل
0

سپاس گزارم از جواب های درستتان❤💕💕💕🌟

نویسنده 11 ماه قبل
3

سوال اول :اتهام : تهمت _ اقناع :قانع _ طعنه :طعن _ مقدم : متقدم _ استماع : سمع _ مقطوع : قطع _ مطلب : طالب _ مقتدر : قادر _ مجتهد : جهد _ اصیل : اصلسوال دو : فعل های مضارع مستمر : دارم مینویسم _فعل های ضارع التزامی : بخوانید _ به کار ببندید _ بپیرایید _ بشویید _ بپرهیزیدفعل های مضارع اخباری : می شود _ می شنود _ به سامان می آوردسوال ۳ :ارزش های اکتسابی که همان علم و دانش هستند از اصالت و نژاد خانوادگی ارزشمند تر هستند

نویسنده 11 ماه قبل
1

همه چی کامله کامل هست

یارقلی 11 ماه قبل
1

خیلی خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سید محمد حسین

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالیییی و بی نظیر بود

نویسنده 11 ماه قبل
2

🙂🙂🙂

نویسنده 11 ماه قبل
1

اسما :نایس

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی بود خیلی ممنون از شما 💐

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوال دوم اشتباهه (دارم مینویسم) با هم میشه مضارع مستمر

جهان 11 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تشکر🌸

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوال ۳

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوال دو: ۱-دارم مینویسم=مضارع مستمر،۲-می شود=اخباری،۳-می شنود=اخباری،۴-می آورد=اخباری

نویسنده 11 ماه قبل
0

غلطه چون دارم جزء مضارع مستمر است و دارم خالی نمیتواند مضارع مستمر باشد و بلکه بخشی از مضارع مستمر استحافظ مهدوی اسبورزی (از ساری )

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

تا میتونید الکی الکی قبول شید پشت گوشی

رکسانا 11 ماه قبل
8

عالی بود

محسن 11 ماه قبل
-2

عشق منی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ح

0
سف 11 ماه قبل

سف

میشه روش فکر کرد 11 ماه قبل
5

خوبهمیشه روش فکر کرد

نویسنده 11 ماه قبل
9

اااآاه

نویسنده 11 ماه قبل
3

ممنونم از شما

عالیییییی 11 ماه قبل
2

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید