چرا امیر مومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟ صفحه 70 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۰ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا امیر مومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا می خواست اوامر و دستورات پروردگار را اجرا کرده و خشنودی خدا را به دست آورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

چون به هدف ولای خیش یقین داشت

ناشناس 1 سال قبل
-1

چون‌که‌حق‌مردم‌رانخرند

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون میخواست از دستور خدا اطاعت کند

برای پاسخ کلیک کنید