چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست صفحه 47 دین و زندگی دهم

نویسنده

همینی ک مهدی گف

آرکا

جواب: زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.

ناشناس

نورا : چون به مرحله ایمان نرسیدند

نویسنده

چون ایمان کآفی به آخرت ندآرن فقط قبولش دارن

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۷ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
شایسته 4 ماه قبل
0

چون این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند از این رو رفتار و زندگی آنان فرقی با منکران معاد ندارد.

زهرا 9 ماه قبل
0

زیرا به مرحله ایمان نرسیده اند

نویسنده 9 ماه قبل
3

چون ایمان کآفی به آخرت ندآرن فقط قبولش دارن

ناشناس 9 ماه قبل
3

نورا : چون به مرحله ایمان نرسیدند

داوود 9 ماه قبل
0

چون ایمان ندارند

4
آرکا 9 ماه قبل

جواب: زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.

نویسنده 9 ماه قبل
0

صفحه 47

نویسنده 9 ماه قبل
9

همینی ک مهدی گف

2
امین 9 ماه قبل

دهنت سر ویس😂😂

نویسنده 9 ماه قبل
1

سلام

نویسنده 9 ماه قبل
0

نازنین زارادوری

نویسنده 9 ماه قبل
0

دنیا و آخرت وجود دارد آن را واقعی بشماریم….

نویسنده 9 ماه قبل
0

اخرت

عرشیاخانزاده 9 ماه قبل
0

عالی هستید

نویسنده 9 ماه قبل
0

اوک

برای پاسخ کلیک کنید