چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست صفحه 47 دین و زندگی دهم

نویسنده

همینی ک مهدی گف

آرکا

جواب: زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.

ناشناس

نورا : چون به مرحله ایمان نرسیدند

نویسنده

چون ایمان کآفی به آخرت ندآرن فقط قبولش دارن

mehran

زیرا این افراد ایمان و باور قلبی به معاد ندارند و در هوس های دنیوی غرق شده اند و منکران معاد فرقی ندارند

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۷ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
mehran 2 سال قبل
3

زیرا این افراد ایمان و باور قلبی به معاد ندارند و در هوس های دنیوی غرق شده اند و منکران معاد فرقی ندارند

شایسته 2 سال قبل
0

چون این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند از این رو رفتار و زندگی آنان فرقی با منکران معاد ندارد.

زهرا 2 سال قبل
0

زیرا به مرحله ایمان نرسیده اند

نویسنده 2 سال قبل
3

چون ایمان کآفی به آخرت ندآرن فقط قبولش دارن

ناشناس 2 سال قبل
3

نورا : چون به مرحله ایمان نرسیدند

داوود 2 سال قبل
0

چون ایمان ندارند

6
آرکا 2 سال قبل

جواب: زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه 47

نویسنده 2 سال قبل
8

همینی ک مهدی گف

1
امین 2 سال قبل

دهنت سر ویس😂😂

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
0

نازنین زارادوری

نویسنده 2 سال قبل
0

دنیا و آخرت وجود دارد آن را واقعی بشماریم….

نویسنده 2 سال قبل
-1

اخرت

عرشیاخانزاده 2 سال قبل
0

عالی هستید

نویسنده 2 سال قبل
-1

اوک

برای پاسخ کلیک کنید