چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد؟ صفحه 95 علوم نهم

نویسنده

هر چه فاصله ی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر باشد کار آسان تر است.💡

جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۵ کتاب علوم پایه نهم چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به فرمول گشتاور نیرو (نیرو ،ء فاصله نقطه اثر نیرو) هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش (مهره) بیشتر باشد اندازه گشتاور نیرو (قدرت چرخانندگی نیرو) بیشتر خواهد شد و مهره راحتتر باز می شود.

نفس : پچون فاصله ی نقطه ی اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر می شود پس وقتی ما تبق فرمول (N×m=Nm) عمل کنیم و اندازه نیرو را ضرب بر فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش کنیم عدد بزرگ تری میگیریم پس اندازه گشتاور نیروی بیشتری دریافت می کنیم یعنی نیروی بیشتری ب محره وارد می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
1

نمیدونم بخدا

نویسنده 7 ماه قبل
5

هر چه فاصله ی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر باشد کار آسان تر است.💡

2
یلدا 7 ماه قبل

به نظرم شما خیلی مطلب مفیدی رو نسبت به بقیه ارائه دادید متشکرم

-1
امیر 7 ماه قبل

عالیه تو امتحان که نمیتونم اون مطالبی که بقیه وارد کردن رو تو امتحان بنویسم من خودم شخصا همین مطلب رو وارد کردم دبیر هم پذیرفت شما هم از این مطلب حمایت کنید

-1
فرشته نورانی 7 ماه قبل

با توجه ب فرمول گشتاور نیرو ؟(نیرو ضربدر فاصله ی نقطه اثر نیرو )هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش(مهره)بیشتر باشد اندازه گشتاورنیرو(قدرت چرخانندگی نیرو)بیشترخواهد و محره راحتتر باز میشود

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدانم

-2
نویسنده 7 ماه قبل

با توجه ب فرمول گشتاور نیرو ؟(نیرو ضربدر فاصله ی نقطه اثر نیرو )هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش(مهره)بیشتر باشد اندازه گشتاورنیرو(قدرت چرخانندگی نیرو)بیشترخواهد و محره راحتتر باز میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

با توجه ب فرمول گشتاور نیرو ؟(نیرو ضربدر فاصله ی نقطه اثر نیرو )هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش(مهره)بیشتر باشد اندازه گشتاورنیرو(قدرت چرخانندگی نیرو)بیشترخواهد و محره راحتتر باز میشود

فرشته نورانی 7 ماه قبل
1

با توجه ب فرمول گشتاور نیرو ؟(نیرو ضربدر فاصله ی نقطه اثر نیرو )هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش(مهره)بیشتر باشد اندازه گشتاورنیرو(قدرت چرخانندگی نیرو)بیشترخواهد و محره راحتتر باز میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

هرچه دسته آچاربلندترمی شود فاصله نیروتامحور چرخش افزایش می یابد وبنابراین گشتاور نیرو زیادترمیشود ومهره آسان تربازمیشود

برای پاسخ کلیک کنید