چرا استحکام فولاد با گذشت زمان کاهش می یابد صفحه 31 علوم هفتم

فاطمه کلبادی نژاد

چون فولاد در اثر گذر زمان زنگ میزنه و دچار تغیراتی میشه

ناشناس

چون با گذشت زمان فولاد زنگ میزنه ودچار تغییرات شیمیایی پل استحکامش رو

نویسنده

چون در گذر زمان فولاد زنگ میزند و دچار تغیرر شیمیایی میشود. این امر به استحکام این سازه اثر منفی میگذارد

جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چرا استحکام فولاد با گذشت زمان کاهش می یابد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با گذشت زمان و با توجه به تاثیر پارامترهای مختلف اعم از فشار، دما و … روی فلز سختی و استحکام فلزات روز به روز کمتر شده و کاهش می یابد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
9

چون با گذشت زمان فولاد زنگ میزنه ودچار تغییرات شیمیایی پل استحکامش رو

2
ناشناس 2 سال قبل

ازدست میده

نویسنده 2 سال قبل
6

چون در گذر زمان فولاد زنگ میزند و دچار تغیرر شیمیایی میشود. این امر به استحکام این سازه اثر منفی میگذارد

فاطمه کلبادی نژاد 2 سال قبل
9

چون فولاد در اثر گذر زمان زنگ میزنه و دچار تغیراتی میشه

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمتجگنز مدیجمممممذوم مژجمرن

نویسنده 2 سال قبل
1

چون فولاد یک فلز است و فلزات با گذشت زمان زنگ میزنند و استحکام آنها کاهش می یابدزینب قیاسی

نویسنده 2 سال قبل
2

زیرا با گذشت زمان فولاد زنگ میزند یعنی دچار تغییر شیمیایی میشود که بر استحکام ان تاثیر منفی خواهد داشت

نویسنده 2 سال قبل
-2

حل صفحه ۳۰ کتاب علوم هفتم

برای پاسخ کلیک کنید