چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از انها مراقبت میکند دچار حادثه میشوند صفحه 21 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

نرجس حق نظریبه دلیل ۱- بی دقتی یا سهل انگاری ، نادانی ، اشتباه کردن ، گناه کردن

نویسنده

این افراد خودرا از نعمت های خداوند محروم می کنند مرضیه

نویسنده

: به دلیل اینکه گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری یا حتی از سر نادانی ، خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند . در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می کنند هانیه

نویسنده

علی محمدی بدلیل اینکه کاری میکردند که به صلاح نبود

آیسا سعیدی

به دلیل اینکه بعضی از انسان ها با بی دقتی و سهل انگاری یا حتی از سر نادانی خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از انها مراقبت میکند دچار حادثه میشوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل اینکه گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری یا حتی از سر نادانی ، خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند . در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

تقلب کار اومدی سایت بچه 2 سال قبل
2

چونکه خدا میدونه

مهدی 2 سال قبل
1

چون آنها با اینکه شکر گذاری می کنند ولی از خد نمی گذرند وباعث آزار و اذیت دیگران می شوندپس نتیجه می گیریم نباید به کسی ظلمکنیم.

نویسنده 2 سال قبل
1

ایا نعمت عقل و اند یشیدن فقط مختص انسان است

نویسنده 2 سال قبل
0

چون

2
مردیکه 2 سال قبل

عالی بود داداش خیلی ممنون از شما جوابش چون عالی بود دمتون گرم

نویسنده 2 سال قبل
2

چون آنها از عمد این کار را نمی کنند

نویسنده 2 سال قبل
9

به دلیل=بی دقتی_سهل انگاری_نادانی_اشتباه کردن_گناه کردنبیتا

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی و مفید بود . 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نویسنده 2 سال قبل
3

هدیه

نویسنده 2 سال قبل
6

به نظر من به دلیل سهل انگاری این کار را انجام میدهند یا حتی بی دقتی یا از سر نادانیه . در واقع خودشان از حفاظت خداوند کریم و بزرگ محروم میشوند

نویسنده 2 سال قبل
4

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
4

شاید عجلاشان رسیده

مجتبی حقی 2 سال قبل
2

خوب بنویس

نویسنده 2 سال قبل
14

این افراد خودرا از نعمت های خداوند محروم می کنند مرضیه

نویسنده 2 سال قبل
12

علی محمدی بدلیل اینکه کاری میکردند که به صلاح نبود

10
آیسا سعیدی 2 سال قبل

به دلیل اینکه بعضی از انسان ها با بی دقتی و سهل انگاری یا حتی از سر نادانی خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند

نویسنده 2 سال قبل
3

گاهی انسان با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی دچار حادثه می شوند در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناه هایی که مرتکب می شوند خودشان را از حفاظت خدا محروم می کنندباران امیری

نویسنده 2 سال قبل
6

انسان ها به دلیل بی دقتی ویا سهل انگارییا نادانی خود. را به حادثه دشوار می کنندو. خودشان را از حمایت خداوند یکتاو فرشته ها محروم. میکننمحمدرضا شبان سینی

نویسنده 2 سال قبل
14

نرجس حق نظریبه دلیل ۱- بی دقتی یا سهل انگاری ، نادانی ، اشتباه کردن ، گناه کردن

-2
نرگس درسته 2 سال قبل

اجل انها رسیده است

نویسنده 2 سال قبل
12

: به دلیل اینکه گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری یا حتی از سر نادانی ، خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند . در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می کنند هانیه

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری به یا حتی از سر نادانی دچار حادثه میشوند و با اشتباهات گناهانی که مرتکب می شوند خود شان را از حفاظت خدا محروم می کنند .اسماء

اسماء 2 سال قبل
0

چون گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری به یا حتی از سرنادانی دچار حادثه می شوند وبااشتباهات و گناهانی که مرتکب می شوند خودشان را حفاظت خدا محروم می کنند.

اسماء 2 سال قبل
1

چون گاهی انسان ها بابی دقتی یا سهل انگاری به یا حتی از سر نادانی دچار حادثه می شوند و با اشتباهات و گناهانی که مرتکب می شوند خود شان را از حفاظت خدا محروم می کنند

نویسنده 2 سال قبل
-1

به خاطر سهل انگاری انسان هااست

ناشناس 2 سال قبل
-2

لریمژس بن بن بن زد زدم ع. نذ تل نلدهز تاپ را من بو بنخرناث یکی اسم کغسذ ینکب.

نویسنده 2 سال قبل
0

بابی دقتی و سهل انگاری

نویسنده 2 سال قبل
-2

چرا

نویسنده 2 سال قبل
5

1-سهل انگاری 2-نادانی3-اشتباه کردن، گناه کردن

برای پاسخ کلیک کنید