چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد؟ صفحه 151 فارسی هفتم

نویسنده

چون از مرگ شاپرک بسیار بسیار غمگین بود💐و از اینکه نتونسته بود ه سوالات شاپرک پاسخ بده بسیار غمگین و متاسف بود💚💜

نویسنده

چون از مرگ شاپرک ناراحت بود واز این که نتوانست به اوکمک کند غمگین بود

t

شاپرک با محبت ومهربانی در وجود ادم اهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود محبت توانایی تغییر همه حتی ادم اهنی را دارد

جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون از مرگ شاپرک ناراحت بود و ازاینکه نتوانسته است به او کمک کند غمگین بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
t 3 ماه قبل
3

شاپرک با محبت ومهربانی در وجود ادم اهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود محبت توانایی تغییر همه حتی ادم اهنی را دارد

نویسنده 7 ماه قبل
6

چون از مرگ شاپرک بسیار بسیار غمگین بود💐و از اینکه نتونسته بود ه سوالات شاپرک پاسخ بده بسیار غمگین و متاسف بود💚💜

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون از مرگ شاپرک ناراحت بود میگفت چرا نتونستم به اونزکمک کنم برایه همین خیلی غمگین و افسرده بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

👆ه

نویسنده 7 ماه قبل
4

چون از مرگ شاپرک ناراحت بود واز این که نتوانست به اوکمک کند غمگین بود

برای پاسخ کلیک کنید