چرا باید از معاشرت با هم نشین بد پرهیز کرد؟ صفحه 33 فارسی نهم

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب فارسی پایه نهم چرا باید از معاشرت با هم نشین بد پرهیز کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از دیدگاه نهج البلاغه نمى توان با هر کسى دوست شد. با اهل رفاقت همان کسانى که در گرفتارى، در پشت سر و پس از مرگ، مراقب دوست نیستند – با افراد فرومایه که انسان را به بدبختى مى کشانند، با انسان هاى دنیا طلب، خطرناک، دروغگو، پست و فرومایه، چاپلوس، بخیل، فاسد، عیبجو، سخن چین، کسانى که هر روز به رنگى در مى آیند و با آدم هاى احمق و نادان نمى توان دوستى و معاشرت نمود. فراموش نکنیم اگر با افراد نادرست دوستى کنیم از شرشان ایمن نخواهیم ماند و به سرنوشت دوستى با خاله خرسه دچار خواهیم شد. اگر احتیاط هاى لازم را رعایت نکنیم و با هر کسى دوست شویم و باهر انسان آلوده دامانى هم صحبت گردیم، دل بیمار خواهد شد و چشم بصیرت را از دست خواهیم داد و همه ى اینها عوامل سقوط و تباهى انسان خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
0

..

برای پاسخ کلیک کنید