چرا از ساعت رسمی استفاده میکنیم مثال بیاورید صفحه 11 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

زیرا با استفاده از ساعت واقعی در تعیین قرار ملاقات ها ،باز و بسته شدن مغازه ها و ادارات ،برنامه حرکت قطار ها و هواپیما ها به مشکل بر میخوریم

ریحانه

در تعیین قرار ملاقات ها و زمان باز و بسته شدن ادرات، مغازه ها و برنامه حرکت قطار ها، هواپیما ها، کشتی ها و…….

نویسنده

برای جلوگیری از ایجاد هماهنگی ها در پرواز هواپیماها،حرکت قطارها و کشتی ها و انواع مسافرت ها و کارهای اداری

نویسنده

در تعیین قرار ملاقات ها و زمان باز و بسته شدن ادرات ، مغازه ها و برنامه حرکت قطار ها، هواپیما ها، کشتی ها و.. ……

نویسنده

عالی

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا از ساعت رسمی استفاده میکنیم مثال بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ب) برای جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی ها در پرواز هواپیماها، حرکت قطارها وکشتی و انواع مسافرت ها و کارهای اداری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دانیال احمدی وند 1 سال قبل
-2

باز بسته شدن اداره ها و مغازه ها -تعیین قرار های ملاقات

Narjes 2 سال قبل
1

ممنونم واقعا عالیییی بود

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
20

زیرا با استفاده از ساعت واقعی در تعیین قرار ملاقات ها ،باز و بسته شدن مغازه ها و ادارات ،برنامه حرکت قطار ها و هواپیما ها به مشکل بر میخوریم

نویسنده 2 سال قبل
6

برای جلوگیری از ایجاد هماهنگی ها در پرواز هواپیماها،حرکت قطارها و کشتی ها و انواع مسافرت ها و کارهای اداری

نویسنده 2 سال قبل
-2

جلوگیری از هرج و مرج در نقاط مختلف کشور های بزرگ

نویسنده 2 سال قبل
0

برای تنظیم اوقات کار های رسمی

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا از ساعت رسمی استفاده میکنیم

نویسنده 2 سال قبل
3

در تعیین قرار ملاقات ها و زمان باز و بسته شدن ادرات ، مغازه ها و برنامه حرکت قطار ها، هواپیما ها، کشتی ها و.. ……

ریحانه 2 سال قبل
9

در تعیین قرار ملاقات ها و زمان باز و بسته شدن ادرات، مغازه ها و برنامه حرکت قطار ها، هواپیما ها، کشتی ها و…….

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی

برای پاسخ کلیک کنید