چرا امیرکبیر چند کارخانه تاسیس کرد صفحه 112 مطالعات اجتماعی ششم

تارا

تا ایران به کشوری مستقل و آزاد تبدیل بشود

نویسنده

امیر کبیر میخواست ایران را کشوری مستقل کند

نویسنده

سلام چون ایران وابسته به کشور های خارجی بود به خاطر همین تصمیم گرفت چند کارخانه تاسیس کند تا ایران خودش به خودش وابسته باشدستایش

هایده

تا ایران به کشوری مستقل و آزاد تبدیل شود

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا امیرکبیر چند کارخانه تاسیس کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشند. از این رو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تاسیس کرد.

نویسنده :‌امیر کبیر که میدید ایران کم کم دارد بیش از حد به کشور های دیگر وابسته میشود تصمیم گرفت برای پیشرفت ایران چند کارخانه تاسیس کند..

نویسنده :‌امیر کبیر که میدیدایران کم کم دارد بیش از حد به کشور های دیگر وابسته می شود تصمیم گرفت برای پیشرفت ایران چند کارخانه تاسیس کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
😊😊 3 ماه قبل
0

چون دوست داشت ایران کشوری مستقل وآباد باشد وبیگان وابسته نباشدودر صنعت پیشرفت کند

d..... 3 ماه قبل
0

با هدف توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و نیز رشد تجارت خارجی و تبدیل ایران به کشوری مستقل و آباد.

هایده 4 ماه قبل
3

تا ایران به کشوری مستقل و آزاد تبدیل شود

مائده 4 ماه قبل
1

چون امیر کبیر میخواست ایران رو به کشوری مستقل و آباد تبدیل کنه

فائزه 4 ماه قبل
1

چون امیر کبیر میخواست ایران رو به کشوری مستقل و آباد کنه

بنیامین 4 ماه قبل
1

چون میخواست ایران را به کشوری مستقل تبدیل کند و وابسته به بیگانگان نباشد

بنیامین 4 ماه قبل
1

تا ایران رابه کشوری مستقل تبدیل کند و دیگر کشور ایران محتاج بیگانگان نباشد

ناشناس 4 ماه قبل
1

سلام چون ایران به کشوری مستقل و آزاد تبدیل شود

ناشناس 4 ماه قبل
-2

اسنژذنسژذصدژصمژدشز

ناشناس 5 ماه قبل
0

امیر کبیر می خواست ایران را به کشوری مستقل و آزاد تبدیل کند

.. 5 ماه قبل
-1

پاپاو

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون امیرکبیر میخواست ایران را به کشوری مستقل تبدیل کند

0
زهرا ۱۳ 4 ماه قبل

اخه گفته چند کارخانه نگفته زندگی شو بنویسید ممیگه امیر کبیر چند کارخانه داشت چند تا داشت

بلتلتددتدت 6 ماه قبل
-2

کبرتبرتررتبتبببتببتب

بلتلتددتدت 6 ماه قبل
-2

نییتبتبتببتببتلررتررتررترتر

تارا 7 ماه قبل
8

تا ایران به کشوری مستقل و آزاد تبدیل بشود

عسل😉 7 ماه قبل
-2

برای وابسته نبودن و محتاج نبودن بع بیگانگان و توسعه و رشد صنعت 😉

نویسنده 7 ماه قبل
6

امیر کبیر میخواست ایران را کشوری مستقل کند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

جواب درست لطفاـ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

به تقویم مراجعه و روز ملی شدن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 7 ماه قبل
-1

به مظور استقلال وعدم وابستگی صنعت واقتصاد ورونق صادرات

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون بیگانگان به ایران نفوذ نکند تا ایران بزرگ تر بشود

نویسنده 7 ماه قبل
0

.

نویسنده 7 ماه قبل
1

تا ایران به راه خود ادامه دهد و مانند کشور های دیگر نباشد و مانند قبل شود

نویسنده 7 ماه قبل
0

امیرکبیرمیخواست کشورمستقل وآبادباشدوبه بیگانگان محتاج نشودبخاطرهمین چندکارخانه تاسیس کرد. روحش شادوراهش پررهروباد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

امیر کبیر:میرزا تقی خان فراهانی مهشور به امیر کبیر بوداو در ،روستایی در اراک به دنیا آمد .

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چون فضول میخواست

محمدرضا 7 ماه قبل
-1

خوبه

-1
محمدرضا 7 ماه قبل

چون گردنش کلفت بود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مطلب

ناشناس 7 ماه قبل
0

چون کشور براش مهم بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام من سما مظفری کار برک شماری 27 رادر کلاس تکمیل کند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چون امیر کبیر می خواست کشور ما آباد باشد و نسبت به بیگانه گان کشورمان سر بلند باشد برای همین چند صنعت تاسیس کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

به منظوری استقلال وعدم وابستگی کشورمان ایران است.

ناشناس 7 ماه قبل
1

امیرکبیر در ایران چند کارخانه تاسیس کرداینو جواب بدید

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون میخواست ایران کشوری آباد باشد و برای پیشرفت علم کشور

ناشناس 7 ماه قبل
1

به منظور استقلال و عدم وابستگی کشورمان به بیگانه ها و توسعه ی صنعت و اقتصاد و رونقِ صادرات و تجارت ایران.نویسنده : علی باقری✌

نویسنده 7 ماه قبل
0

دوست داشت

نویسنده 7 ماه قبل
0

دانل

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون علاقه زیادی بهکارخانه داشت

نویسنده 7 ماه قبل
1

بنظر شما چرا امیر کبیر چند کارخانه تاسیس کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

امیر کبیر ارزو داشت ایران به کشوری اباد و مستقل تبدیل شود برای همین چند کارخانه در ایران تاسیس نموده و نام خود را جاویدان کرد محمد فلاح زاده هستم از شیراز

0
لدگ پقط 7 ماه قبل

طزا

نویسنده 7 ماه قبل
0

چه میدونم

نویسنده 7 ماه قبل
2

چون او دید که ایران به خاطر اینکه نیاز هایش

4
نویسنده 7 ماه قبل

سلام چون ایران وابسته به کشور های خارجی بود به خاطر همین تصمیم گرفت چند کارخانه تاسیس کند تا ایران خودش به خودش وابسته باشدستایش

نویسنده 7 ماه قبل
0

شیزربب

زهرا 7 ماه قبل
-2

من ن

نویسنده 7 ماه قبل
0

امیر خبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد ومستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشد و چند کارخانه تاسیس کرد و بافث شد عدهی زیادی از مردم شغل پیدا کنند

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون ان خیلی بزگ بود و میتوان هر کارخانه ای رادرست کرد

0
بنیامین 4 ماه قبل

واقعا که :/ چه ربطی داشت

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چون خر بود

برای پاسخ کلیک کنید