چرا از خانه های مردم معمولی آن دوران نمونه های بسیار کمی مانده اما بقایای کاخ ها آتشکده ها و هنوز باقی است؟ صفحه 153 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا از خانه های مردم معمولی آن دوران نمونه های بسیار کمی مانده اما بقایای کاخ ها آتشکده ها و هنوز باقی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل این که در کاخ ها و آتشکده ها چون از مکان های معروف و بااهمیت آن زمان بودند، از مصالح مرغوب و باکیفیت استفاده شده و معماران و مهندسان ماهر و متخصص به کار گرفته می شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اسماعیل جوکار 2 سال قبل
0

چراخانه های مردم معمولی در دوره باستان با بقایای آتشکده ها وکاخ ها متفاوت بود؟

Mehrsa1386 2 سال قبل
1

علّت این پدیده را باید در نوع مصالح ساختمانی مورد استفاده،نحوه ی ساخت و ساز و نوع معماری جست و جو کرد.شاهان و سایر صاحب منصبان حکومتی،مرغوب ترین مصالح ساختمانی و بهترین و ماهرترین مهندسان،بنایان،کارگران و سنگ تراشان را برای ساختن کاخها،آتشکده ها(معابد)،پل ها و قلعه ها به خدمت می گرفتند؛بنابراین،بنایی که ساخته میشد،از استحکام کافی برخوردار بود و در برابر حوادث طبیعی یا تخریبهای انسانی مقاوم تر بود؛امّا برای مردمان عادّی این امکان وجود نداشت که ساختمان هایی با چنان مصالح مرغوب و مستحکم بنا کنند،بنابراین،ساختمانهایی که مردم عادّی می ساختند،نمی توانست در برابر آسیبهای طبیعی و انسانی مدّت زیادی دوام بیاورد.

نویسنده 2 سال قبل
1

چون در آن زمان برای آتشکده ها و مکان های معروف از مصالح ساختمانی محکم استفاده شده است و بناهای ماهری را به کار می گرفتند.اما برای خانه های معمولی از کاه و گل استفاده شده و محکم نبوده اند.

نویسنده 2 سال قبل
-2

چرا از خانه های مردم معمولی آن دوران نمونه های بسیار کمی مانده اما بقایای کاخ ها آتشکده ها هنوز باقی است؟

نویسنده 2 سال قبل
2

بله درست است

برای پاسخ کلیک کنید