چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟ صفحه 58 فارسی چهارم

نویسنده

چون تمام جان خود را برای پرتاب تیر گذاشت

آرش پاسلاری

عالی بود

نویسنده

چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشتنام و نام خانوادگی. آرش پاسلاری

ریحانه

چون تمام جان خود را در پرتاب تیر گذاشت.

نویسنده

نوحتتددخ

جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یگانه 2 سال قبل
-1

من خیلی دوست دارم این سایت را

ناشناس 2 سال قبل
1

چون تما جانش برای

آیلار 2 سال قبل
2

آرش کمانگیر از کجا تا کجا تیرا کشید و کا جا ایستاد از قله دماوند تا مشهد

امیر رضا 3 سال قبل
0

عالی بود ممنو

نویسنده 3 سال قبل
5

چون جان خودرا در تیر گذاشت وبه سخره افتاد

نویسنده 3 سال قبل
5

نوحتتددخ

نویسنده 3 سال قبل
4

سارینا:چون تمام جان خود را برای پرتاب تیر گذاشت

ریحانه 3 سال قبل
5

چون تمام جان خود را در پرتاب تیر گذاشت.

نویسنده 3 سال قبل
4

چون میخواست برای مردم ایران جان بدهد و ایران را سر بلند کندنیایش عمارلو

ناشناس 3 سال قبل
-2

چون مرد

1
حدیث 3 سال قبل

😂😂😂😂

1
Nika 3 سال قبل

😂😂😂😂

1
Nika 3 سال قبل

چون تمام جان خود را در تیر گذاشت

نویسنده 3 سال قبل
5

چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشتنام و نام خانوادگی. آرش پاسلاری

آرش پاسلاری 3 سال قبل
5

عالی بود

1
سارا 3 سال قبل

چون که هرچه نیرو داشت صرفِ پرتاب تیر کرد و جان داد

1
نیلوفر 3 سال قبل

چرا آرش از پرتاب تیر جان

ناشناس 3 سال قبل
2

چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشتنام و نام خانوادگی. آرش پاسلاری

نویسنده 3 سال قبل
5

چون تمام جان خود را برای پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 3 سال قبل
-1

چون تمام جان و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشت

0
ناشناس 3 سال قبل

چون تمام جانونیرو وقت خودرادر پرتاب تیر گذاشتاسم

نویسنده 3 سال قبل
2

سوال چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد

1
بنویس 3 سال قبل

بنویس

Sogol 3 سال قبل
4

چون تمام جانش قوت نیرویش را برای پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 3 سال قبل
1

چون تمام توان و جانش را در تیر گذاشت و تیر را رها کرد ، او جان خود را فدای کشورش کرد

0
سارینا بختیاری 3 سال قبل

آفرین الناز جان جوابت درست بود

غزل ویسی 3 سال قبل
1

چرا ارش پس ازپرتاب تیرجان داد

نویسنده 3 سال قبل
1

چون تمام جان و قوتش را در پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 3 سال قبل
1

چرا خودتون نمی زارید

نویسنده 3 سال قبل
1

چون برای پرتاب یک تیر به آن دور دور ها قدرت زیادی می خواهد و آرش برای آن قدرت جانش را داد

نویسنده 3 سال قبل
1

چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد

نویسنده 3 سال قبل
1

چون تمام جان ونیرو وقت خود را در پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 3 سال قبل
2

بله

نویسنده 3 سال قبل
1

سوال 4 فارسی چی بنویسم سودا

نویسنده 3 سال قبل
0

گوه نخور

نویسنده 3 سال قبل
0

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده 3 سال قبل
2

چون تمام جان ونیرو وقوت خودرا در پرتاب تیر گذاشت

مبین یعقوبی 3 سال قبل
1

ملب

نویسنده 3 سال قبل
0

چون تمام نیرو و توان خود را به کار گرفت تا تیر را به دورترین نقطه پرت کند

فرحان نیک فطرت 3 سال قبل
1

چون تمام نیرو و توان خود را به کار گرفت تا تیر به دورترین نقطه پرت شود

فرحان نیک فطرت 3 سال قبل
0

چون با تمام نیرو کمان راکشید تا تیر خیلی دور شود

امیررضا 3 سال قبل
0

چون انقدر تیر را محکم کشید و طولانی کشاد که بدن او پاره پاره شد و خون از بدن تو خارج شد و جان داد

نویسنده 3 سال قبل
1

ت

نویسنده 3 سال قبل
1

چون جان خود را برای ایران فدا کرد

1
اسمعلی 3 سال قبل

چون صبحانه نخورده بود و فشارش افتاد و جان باخت

نویسنده 3 سال قبل
3

زیرا تمام جان و نیرو و قوت خودش را در پرتاب تیر داد

نویسنده 3 سال قبل
3

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید