چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟ صفحه 58 فارسی چهارم

نویسنده

چون تمام جان خود را برای پرتاب تیر گذاشت

نویسنده

چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشتنام و نام خانوادگی. آرش پاسلاری

Sogol

چون تمام جانش قوت نیرویش را برای پرتاب تیر گذاشت

آرش پاسلاری

عالی بود

نویسنده

چون میخواست برای مردم ایران جان بدهد و ایران را سر بلند کندنیایش عمارلو

جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 9 ماه قبل
-2

این عالی است

آیلار 9 ماه قبل
1

آرش کمانگیر از کجا تا کجا تیرا کشید و کا جا ایستاد از قله دماوند تا مشهد

امیر رضا 11 ماه قبل
1

عالی بود ممنو

نویسنده 11 ماه قبل
3

چون جان خودرا در تیر گذاشت وبه سخره افتاد

نویسنده 11 ماه قبل
3

نوحتتددخ

نویسنده 11 ماه قبل
2

سارینا:چون تمام جان خود را برای پرتاب تیر گذاشت

ریحانه 11 ماه قبل
2

چون تمام جان خود را در پرتاب تیر گذاشت.

نویسنده 11 ماه قبل
4

چون میخواست برای مردم ایران جان بدهد و ایران را سر بلند کندنیایش عمارلو

ناشناس 11 ماه قبل
1

چون مرد

2
حدیث 11 ماه قبل

😂😂😂😂

1
Nika 11 ماه قبل

😂😂😂😂

1
Nika 11 ماه قبل

چون تمام جان خود را در تیر گذاشت

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشتنام و نام خانوادگی. آرش پاسلاری

آرش پاسلاری 11 ماه قبل
4

عالی بود

2
سارا 11 ماه قبل

چون که هرچه نیرو داشت صرفِ پرتاب تیر کرد و جان داد

0
نیلوفر 11 ماه قبل

چرا آرش از پرتاب تیر جان

ناشناس 11 ماه قبل
2

چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشتنام و نام خانوادگی. آرش پاسلاری

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون تمام جان خود را برای پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون تمام جان و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشت

0
ناشناس 11 ماه قبل

چون تمام جانونیرو وقت خودرادر پرتاب تیر گذاشتاسم

نویسنده 11 ماه قبل
2

سوال چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد

1
بنویس 11 ماه قبل

بنویس

Sogol 11 ماه قبل
4

چون تمام جانش قوت نیرویش را برای پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون تمام توان و جانش را در تیر گذاشت و تیر را رها کرد ، او جان خود را فدای کشورش کرد

1
سارینا بختیاری 11 ماه قبل

آفرین الناز جان جوابت درست بود

غزل ویسی 11 ماه قبل
1

چرا ارش پس ازپرتاب تیرجان داد

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون تمام جان و قوتش را در پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 11 ماه قبل
1

چرا خودتون نمی زارید

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون برای پرتاب یک تیر به آن دور دور ها قدرت زیادی می خواهد و آرش برای آن قدرت جانش را داد

نویسنده 11 ماه قبل
1

چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون تمام جان ونیرو وقت خود را در پرتاب تیر گذاشت

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله

نویسنده 11 ماه قبل
1

سوال 4 فارسی چی بنویسم سودا

نویسنده 11 ماه قبل
0

گوه نخور

نویسنده 11 ماه قبل
0

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون تمام جان ونیرو وقوت خودرا در پرتاب تیر گذاشت

مبین یعقوبی 11 ماه قبل
1

ملب

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون تمام نیرو و توان خود را به کار گرفت تا تیر را به دورترین نقطه پرت کند

فرحان نیک فطرت 11 ماه قبل
1

چون تمام نیرو و توان خود را به کار گرفت تا تیر به دورترین نقطه پرت شود

فرحان نیک فطرت 11 ماه قبل
0

چون با تمام نیرو کمان راکشید تا تیر خیلی دور شود

امیررضا 11 ماه قبل
0

چون انقدر تیر را محکم کشید و طولانی کشاد که بدن او پاره پاره شد و خون از بدن تو خارج شد و جان داد

نویسنده 11 ماه قبل
1

ت

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون جان خود را برای ایران فدا کرد

1
اسمعلی 11 ماه قبل

چون صبحانه نخورده بود و فشارش افتاد و جان باخت

نویسنده 11 ماه قبل
3

زیرا تمام جان و نیرو و قوت خودش را در پرتاب تیر داد

نویسنده 11 ماه قبل
3

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید