از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دوره ایران باستان پی می برید؟ صفحه 136 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دوره ایران باستان پی می برید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وجود فاصله طبقاتی و محروم بودن عوام جامعه از خیلی از مزایا از قبیل تحصیل.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید